TONO på Twitter   TONO på Facebook  TONO på instagram

 

Clara grå

 

RSSVelkommen til TONO

Søk om Ascap Awards

TONOs amerikanske søsterselskap ASCAP betaler normalt ikke ut vederlag for konsertfremføringer - i motsetning til hva TONO praktiserer i Norge. Du kan likevel få en viss økonomisk kompensasjon om du søker på Ascap Awards.

Rapportering av konserter i utlandet

Som TONO-rettighetshaver kan du rapportere konserter i utlandet på TONOs webtjenester, på samme måte som konserter i Norge. Siden Medlemsservice ofte får spørsmål om avregning av utenlandskonserter, kan det være nyttig for mange av dere å bli kjent med hvordan dette fungerer.

Norsk Musikkfond oppløses

Oppretterne av Norsk Musikkfond har besluttet å avvikle fondet da stiftelsens kapital ikke lenger er tilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte. Midlene vil fordeles videre gjennom Komponistenes Vederlagsfond, samt priser og generelle tiltak. Avviklingen påvirker ikke driften av de andre fondene som administreres av Musikkfondene.

Google og TONO har inngått ny avtale om film og musikktjenester

Google og TONO har underskrevet en avtale som gir Google mulighet til å lansere Google Play og Google Movies i Norge. Tjenestene ble lansert tidligere denne uken.

Kalender