TONO på Twitter   TONO på Facebook  TONO på instagram

 

Clara grå

 

RSSVelkommen til TONO

Fristen for å søke stipend er utløpt

Fristen for å søke TONO-stipend i 2014 utløp i ettermiddag.

IT-trøbbel er løst

Noen av våre IT-systemer var trøblete i morges. Dette omfattet også stipendsøknadsskjemaet som var ute av funksjon i en omtrent en halv time, men som nå er i orden igjen.

Søk om Ascap Awards

TONOs amerikanske søsterselskap ASCAP betaler normalt ikke ut vederlag for konsertfremføringer - i motsetning til hva TONO praktiserer i Norge. Du kan likevel få en viss økonomisk kompensasjon om du søker på Ascap Awards.

Rapportering av konserter i utlandet

Som TONO-rettighetshaver kan du rapportere konserter i utlandet på TONOs webtjenester, på samme måte som konserter i Norge. Siden Medlemsservice ofte får spørsmål om avregning av utenlandskonserter, kan det være nyttig for mange av dere å bli kjent med hvordan dette fungerer.

Kalender