TONO avregner vederlag til rettighetshavere fire ganger per år. Når avregningene er kjørt, vil du kunne se beløpene i vår innloggingstjeneste «Mitt TONO».

Datoen på forsiden indikerer når vi begynner med utbetalinger til rettighetshavere med norsk bankkonto. Har du bankkonto i utlandet, forskudd eller andre trekk, må du vente noen dager ekstra. Her kan du se 
hva som inngår i de ulike avregningene, og lenger ned på siden finner du mer informasjon om de ulike avregningsområdene.

Neste avregning er i uke 40, 2017.

Kalender MARS

 • Kringkasting i Norge, 3. kvartal (juli-september) fra året før
 • Utenlandsavregning
 • NCB-avregning (digitale tjenester)

Kalender JUNI

 • Kringkasting i Norge, 4. kvartal (oktober-desember) fra året før
 • Utenlandsavregning
 • NCB-avregning (fonogram, AV-produksjoner, digitale tjenester)
 • TV-reklame
Kalender September / Oktober

 • Kringkasting i Norge, 1. kvartal (januar-mars) inneværende år
 • Utenlandsavregning
 • NCB-avregning (digitale tjenester)
 • Kino
 • Konserter for hele foregående år

Kalender Desember

 • Kringkasting i Norge, 2. kvartal (april-juni) inneværende år
 • Utenlandsavregning
 • NCB-avregning (fonogram, AV-produksjoner, digitale tjenester)
 • Urfremføring

Samtlige avregninger inneholder også eventuelle etteravregninger og reguleringer samt direkteavregninger (teater, revy, store rettigheter etc.).

Utland
Radio / TV – avregning
Urfremføring
Konserter