Guitarist musician writing a song on his guitar
(Foto:istockphoto.com)

110 TONO-millioner til musikkskapere

TONO avregner nå 110 millioner kroner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn– og utland som  betaling for offentlig bruk av deres musikk. Det største området i avregningen omfatter konsertfremføringer i 2013.

TONO-medlemmer som var på turne i 2013 og/eller ble spilt på radio fra januar til mars er blant de som nå får lønn for strevet.  I dag utbetaler nemlig TONO 65,6 millioner kroner til rettighetshavere i Norge. Totalt skal det avregnes 110,6 millioner kroner. Av disse går 41,1 millioner kroner til utenlandske komponister, tekstforfattere og musikkforlag, mens 3,9 millioner er reservert uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, samt omtvistede rettigheter – med andre ord tilfeller som krever særskilt, og lengre, behandling. Som non-profit virksomhet avregner TONO hvert år hele sitt resultat til rettighetshavere.

60,9 millioner fra konserter
Oktoberavregningen er en av fire årlige avregninger, og tradisjonelt den største.  Områdene som avregnes er konserter i 2013, radio og tv i første kvartal 2014, kinofilm i 2013, privatkopieringsvederlag for 2012, utlandsavregning, VGTV i 2013 for 2. halvår og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

Det avregnes totalt 60,9 millioner kroner innen konsertområdet denne gangen, hvorav 43,1 millioner går til norske rettighetshavere. Dette dreier seg konkret om fremføringer i løpet av 2013, samt etteravregninger og direkteavregninger for revy, teater, utstilling, megakonserter og sirkus.

TONO avregner for musikkbruk i radio og TV fire ganger i året. Denne gangen avregnes 26,4 millioner kroner for dette området. Utbetalingen omfatter første kvartal 2014, samt etteravregninger for tidligere perioder. Også enkelte lokalradioer avregnes.

Utland, kino, online og NCB
Det avregnes denne gangen 13,1 millioner kroner for bruk av TONO-repertoaret i utlandet. For musikk brukt i filmer på norske kinoer i 2013 avregnes totalt 6,5 millioner kroner. Hele 5,3 millioner av dette går til utenlandske komponister, noe som gjenspeiler overvekten av utenlandske filmer på norske kinoer. Det avregnes kun mindre summer innen onlineområdet dette kvartalet. Fra TONOs datterselskap NCB, som lisensierer mekaniske rettigheter (fysiske formater, samt en andel av online) avregnes det i tillegg 3,3 millioner kroner.