Nominerte til EDVARD 2005 – Musikk til annen kunstart

EDVARD-prisen,oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Vinneren vil motta et trofé samt 40.000 kroner. Utdelingen vil skje ved en senere anledning i år. De nominerte verk og opphavsmenn i kategorien musikk til annen kunstart er: Om nominasjonen av verket sier juryen:»Musikken er i denne forestillingen et bærende element og en viktig dramaturgisk partner til tekst, bevegelse og scenografi. Det musikalske utgangspunktet er en klassisk selskapsdans med folkelig opprinnelse – for de fleste komponister en ganske trang ramme. Men komponisten klarer å variere formen på en sånn måte at den stadig utdyper følelsesinnholdet, stadig belyser stoffet på nye måter og stadig utvikler seg interessant som musikk. Og dermed fornyes også den opprinnelige sjanger. Komponisten viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse for stykkets innhold. Gjennom sin medvirkning gir han et viktig bidrag til å forløse en dristig idè.» Om nominasjonen av verket sier juryen:»Det ligger en uro i mye av Prøysens diktning som er akkurat så kamuflert at man må anstrenge seg litt for å føle den.» Dette sier duoen Hero om sitt arbeid med musikken til dokumentarserien om hans liv. Dette sitatet oppleves også som dekkende for den musikken de har laget, som ellers lett kunne ha fulgt de samme stier som den folkekjære dikteren beveget seg på. Det er ved at de har prøvd å gå andre veier at de har lykkes. Samtidig som dikteren er der i sinn og skinn. Det er en bedrift i seg selv. Og det at de forventede, musikalske rammer ikke benyttes, fører oss overraskende nok nærmere kjernen av stoffet. Derfor gir musikken en ekstra dimensjon til fortellingen om dikteren vi trodde vi kjente.» Om nominasjonen av verket sier juryen:»I kortfilmen «Pappa» stilles komponisten overfor den oppgaven at han innenfor et kort, dramatisk forløp skal skildre både en ytre spenning og empati.  Han skal bygge opp under en nærmest horror-liknende historie bringe oss den unge hovedpersonens perspektiv.  Komponisten har lykkes med dette på en intelligent måte ved å forene elektroniske klanger med akustiske, ved å legge seg tett opp til sjangerens krav, men samtidig skape rom for hovedkarakteren i filmen.  Dermed får musikken ikke bare en egen rolle i utviklingen

Nominerte til EDVARD 2005 – Populærmusikk

EDVARD-prisen,oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Vinneren vil motta et trofé samt 40.000 kroner. Utdelingen vil skje ved en senere anledning i år. De nominerte verk og opphavsmenn er: Tekst: Martin HagforsMusikk: Martin og Lars HorntvethArtist: The National Bank Juryens uttalelse:»Tolerate er resultatet av et samarbeid mellom flere sentrale opphavsmenn i norsk populærmusikk. Teksten har en alvorlig og sårbar undertone. Melodiføringen i verset er uforutsigbar, refrenget er iørefallende og melankolsk. Låten vokser for hver gjennomhøring og evner å ta lytteren med på en reise der tekst og melodi utfyller og underbygger hverandre. Arrangementet er dynamisk, med mange raffinerte detaljer. Måten de har benyttet elektronikk i kombinasjon med akustiske instrumenter gir låten en klar og særpreget signatur. Tolerate er en personlig, vakker og moderne pop-låt med internasjonal slagkraft» Tekst: Ivar Chr. JohansenMusikk: Ivar Christian Johansen, Anders LøvlieArtist: Ravi & DJ Løv Juryens uttalelse:»Norges nye folke-eksentriker har maktet å komponere ei låt som sprenger grenser men som vinner lyttere. Gjennomarbeidede rytmiske elementer og enkle repeterende melodiske temaer gir rom for den særpregede teksten, tekstuttalen og tonefallet. Med en irriterende temalinje maner Ravi fram en tekst som balanserer, vipper på tåballene og gaper etter luft. Ja, hele låta balanserer – på en tynn linje – og under Ravis føtter bobler en heksegryte av alle slags regler, konvensjoner og krav om kredibilitet. Men den lille mannen med de store orda kommer seg over på den andre sida, der de andre venter for å ønske velkommen inn i den STORE NORSKE SANGBOKA» Tekst/musikk: David Chelsom VogtArr: Ivar Chelsom Vogt, Kåre Opheim, Øystein Skjælaaen, Jørgen SandvikArtist: Real Ones Juryens uttalelse:»Ballad of an old man» representerer den delen av dagens popmusikk som peker tilbake til 60-70 tallets singer/songwriter-tradisjon. Låten starter med et svært iørefallende refreng som utvikler seg til allsang. Man tar seg i å nynne med etter bare noen takter. Verset tar noen overraskende vendinger, men kommer fort tilbake til det forventede. Refrenget vil ingen ende ta, og låten forsvinner tilsynelatende ut i en a cappella-del, før den atter en gang kommer tilbake til refrenget. Dette er gjort med en stor porsjon humor og uhøytidelighet.» I løpet av høsten og vinteren vil TONO til sammen dele ut 5 EDVARD-priser i forskjellige kategorier. Tidligere i år delte vi ut prisen i kategorien tradisjonsmusikk til Jorun Marie Kvernberg. Spørsmål vedrørende EDVARD og nominasjonene kan rettes til: Dir.tlf: 22057203

Nominerte til EDVARD 2005 – Samtidsmusikk

EDVARD-prisen,oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Vinneren vil motta et trofé samt 40.000 kroner. Sted og tid for utdelingen vil komme senere.  De nominerte verk er:

Om nominasjonen av verket sier juryen:»Eit verk på grensa mellom lyd og stille, der forventninga til kva som skal skje heile tida blir halden vaken, og der lydens karakter, fargevalør, attakk, dynamikk eller fråver av lyd er hovudparameter. Det fortonar seg som ein leik med alltid nye impulsar, eit lyddrama fullt av humor og skiftande rørsletempi, der eit kreativt, stille mørke dannar bakteppe. Det viser ei svært personleg og vellukka utnytting av ei minimal besetning.» Om nominasjonen av verket sier juryen:»Eit verk med store, organiske intensitetsbylgjer, sett saman av fortetting/fortynning av rytmisk aktivitet, fargeskifting, instrumentering, og med mikrotonale melodi- og samklangslinjer. God spenning/jamvekt mellom solistar og plenum, ulike plasseringar i rommet, mikrofonboren lyd og akustisk lyd. Eit personleg, heilstøypt og rikt fassettert verk, med ei sterk, underliggande dramatisk kraft. Nøye avstemt bilde- og lyslegging tydeleggjer stykket ytterlegare.»  Om nominasjonen av verket sier juryen:»Eit verk som foreinar skriven og improvisatorisk musikk på ein framifrå måte. Det er fullt av friske og overraskande vendingar, det blandar ulike stilelement til ein kontrastfull men overtydande heilskap, og det utspelar seg heile tida spennande overgangar mellom kaosenergi og organisk energi: store samanhengsblokker stig ut av bråe alle-mot-alle-avsnitt. Original instrumentering, original utnytting av instrumenta og eit uerbødig, leikent preg gjer lyttinga til ei fryd.» I løpet av høsten og vinteren vil TONO til sammen dele ut 5 EDVARD-priser i forskjellige kategorier. Tidligere i år delte vi ut prisen i kategorien tradisjonsmusikk til Jorun Marie Kvernberg. Spørsmål vedrørende EDVARD og nominasjonene kan rettes til: Dir.tlf: 22057203