Nye webtjenester

Å registrere seg på er enkelt. Finn frem ditt medlemsnummer og personnummer, klikk på  i Logg Inn bildet. Opplysningene blir kontrollert opp mot vårt medlemssystem. Alle data du skriver inn sikres med SSL kryptering.

Her kan du søke blant millioner av musikkverk registrert hos TONO. Søk på tittel, navn eller en kombinasjon av disse. Dersom du benytter fornavn i søkebegrepet, vær spesielt oppmerksom på at det inntil videre er nødvendig å sette inn en stjerne (*) etter fornavnet. Hvis du bare skriver for eksempel Knut, finner du ikke personer med fornavn som Knut Ove etc.

Her får du oversikt over både anmeldte og uanmeldte verk i en og samme liste. Når du ser et verk med status , betyr det at du bør anmelde dette verket snarest. Dersom verket allerede er anmeldt, men under en annen tittel, kan du sende en melding til , så vil vi sørge for å rydde opp og flytte eventuelle fremføringer og/eller innspillinger til det riktige verket. Ved å klikke på Flere opplysninger vil du få opp fullstendige opplysninger om verkets rettighetshavere, andelfordeling etc. Merk at for forlagte verker vil fordeling for territoriet Norge være det som vises. Hvis ditt verk er oversatt til for eksempel dansk og er subforlagt i Danmark, vil fordelingen for Norge sjelden ha avregningsmessig betydning.

Her vises samtlige avregningsbilag fra TONO som er generert siden 2001. NCB-bilagene vil om kort tid også bli gjort tilgjengelig her. Klikk på en avregning og du får bilaget opp på skjermen i standard PDF-format. Lagre bilaget på din maskin eller skriv det rett ut. Uansett vil bilag for de 5 siste år alltid være tilgjengelig på når du måtte trenge dem. Denne online tjenesten kjenner mange fra før, men nå er den gjort enda enklere. Feltene Instrumentasjon og Bruksområde er fjernet da de ikke har avregningsmessige konsekvenser. Flere og flere medlemmer velger å anmelde sine verk online.

Her kan du oppdatere din adresse om du har flyttet. Du kan angi om du ønsker melding om nye registrerte verk per e-post eller per brev. I forbindelse med at vi går over til elektroniske avregningsbilag kan du også angi om du fortsatt ønsker å motta papirbilag til din registrerte adresse.

EDVARD til The National Bank og Berstad

Torsdag delte TONO ut EDVARD-prisen i kategoriene populærmusikk og samtidsmusikk.

Opphavsmennene Martin Hagfors, Lars og Martin Horntveth ble tildelt EDVARD for verket ‘Tolerate’.Om verket sier juryen:’Tolerate er resultatet av et samarbeid mellom flere sentrale opphavsmenn i norsk populærmusikk. Teksten har en alvorlig og sårbar undertone. Melodiføringen i verset er uforutsigbar, refrenget er iørefallende og melankolsk. Låten vokser for hver gjennomhøring og evner å ta lytteren med på en reise der tekst og melodi utfyller og underbygger hverandre. Arrangementet er dynamisk, med mange raffinerte detaljer. Måten de har benyttet elektronikk i kombinasjon med akustiske instrumenter gir låten en klar og særpreget signatur. Tolerate er en personlig, vakker og moderne pop-låt med internasjonal slagkraft.’ De øvrige nominerte i denne kategorien var Ivar Chr. Johansen og Anders Løvlie for verket ‘Dødsøt’ og David Chelsom Vogt for verket ‘Ballad of an old man’. Ragnhild Berstad vant EDVARD for sitt verk ‘Recludo’.Om verket sier juryen:’Eit verk med store, organiske intensitetsbylgjer, sett saman av fortetting/fortynning av rytmisk aktivitet, fargeskifting, instrumentering, og med mikrotonale melodi- og samklangslinjer. God spenning/jamvekt mellom solistar og plenum, ulike plasseringar i rommet, mikrofonboren lyd og akustisk lyd. Eit personleg, heilstøypt og rikt fassettert verk, med ei sterk, underliggande dramatisk kraft. Nøye avstemt bilde- og lyslegging tydeleggjer stykket ytterlegare.’

De øvrige nominerte i samtidsmusikk var Eivind Buene for verket ‘Assymmetrical music’ og Henrik Hellstenius for verket ‘Ombra della sera’.   Utdelingen ble holdt i TONOs lokaler torsdag 1. desember.

Tidligere i høst har TONO delt ut pris i kategoriene tradisjonsmusikk og musikk til annen kunstart. Disse ble tildelt henholdsvis Jorun Marie Kvernberg og Sverre Indris Joner.Den femte og siste prisen skal deles ut i kategorien Kirkemusikk. De nominerte er ennå ikke offentligjort. Følg med.

EDVARD-prisen er en pris TONO deler ut til sine medlemmer. Prisen tilfaller opphavsmannen til fremragende verk som er urfremført i foregående kalenderår. Hver pris er på 40.000 kroner, samt et eksemplar av EDVARD-trofeet, designet av Bruno Oldani. TONO håper med denne prisen å bidra til å øke oppmerksomheten rundt nyskrevet norsk musikk og tekst, samt å sette fokus på TONOs virksomhet. Spørsmål vedrørende EDVARD kan rettes til: Dir.tlf: 22057203