TONO-stipendet 2007

Regler og retningslinjer for søkere vil følge i filen som lastes ned.

Ved spørsmål vedrørende stipendsøknaden kontakt .

EDVARD til Gisle Kverndokk!

Prisen på kr. 50.000, trofé og diplom ble overrakt Kverndokk av operasjefBjørn Simensen i forbindelse med prøver på Den Norske Opera.

Juryen har uttalt seg følgende om vinnerverket: .

Gisle Kverndokk er født i februar 1967 og har således akkurat rundet 40 år.Han har blant annet sammen med Øystein Wiik skapt musicalene ”” og ”.Kverndokk spiller fløyte og piano og er aktiv som teater- og orkestermusiker.Han har tidligere fått tildelt Anders Jahres kulturpris for unge kunstnere, Familiens Hansens legat i 1997 og Lili Boulanger’s Memorial Fund ved universitetet i Boston 1999.

EDVARD-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og kvinner for glimrende musikkverk og i fjor ble Arne Nordheim tildelt prisen i klassen samtidsmusikk og Kjartan Kristiansen i klassen populærmusikk.

Spørsmål vedrørende Edvard kan rettes til : Dir. tlf.: 22057203

PIRACY KILLS MUSIC

Her følger et utdrag fra kampanjens pressemelding:

De siste årene har den ulovlige nedlastingen økt dramatisk. Siden 1998 har salget av musikk blitt redusert med 30 %. Bare siden i fjor har antall solgte enheter blitt redusert med 12 %.

Årlig lastes det ned ulovlig for mellom 8 og 16 milliarder, bare i Norge. Et svært forsiktig anslag tilsier et årlig tap for bransjen på minst 200 millioner kroner. Undersøkelser viser at det er unge mellom 13 og 25 år som utgjør hovedgruppen av ulovlige nedlastere. Av disse oppgir nesten 50 % at de ikke vet at det er forbudt med ulovlig nedlasting og fildeling. I første omgang er målet med kampanjen å gjøre oppmerksom på hva som er lov og ikke lov.

Om vi får redusert uvitenhets-andelen er mye gjort i første omgang. Dette er ingen kampanje der 15-åringer skal arresteres på gutterommet etter politirazziaer. Det er en kampanje der det kulturelle aspektet skal settes på dagsorden, og at et økt fokus på konsekvensene av den ulovlige nedlastingen, skal føre til større forståelse for at dette er en kamp for god og variert musikk – også i fremtiden.
www.piracykillsmusic.noBred støtte fra artistene