Pliktavleveringen av lydopptak

Av Richard Gjems, Nasjonalbiblioteket Informasjonskampanjen skjer på bakgrunn av flere forhold: For det første ønsker Nasjonalbiblioteket å fange opp flere av utgivelsene som omfattes av pliktavleveringsloven. Særlig gjelder dette utgivelser fra det stadig voksende antallet mindre, uavhengige selskap og produsenter. Dernest er ett av hovedpoengene med kampanjen å informere om den nye mottaksadressen for pliktavleverte lydopptak: 8607 Mo i Rana.

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn alt materiale som publiseres i Norge. Dette gjelder også musikk og andre lydfestinger. Produsenter av dette materialet er, i følge pliktavleveringsloven, pålagt å sende inn to eksemplarer vederlagsfritt til Nasjonalbiblioteket.

Målet med pliktavleveringen er å sikre bevaring og gjenfinning, nå og i fremtiden. Avleverte lydopptak gjøres også tilgjengelig for dokumentasjonsarbeid, studier og forskning. Nasjonalbibliotekets materiale formidles og gjennom utstillinger og andre kunnskaps- og kulturarrangementer.

Alle avleverte lydopptak registreres i nasjonaldiskografien, en oversikt over norske utgivelser som Nasjonalbiblioteket har utarbeidet fra 1990 og fremover. Nasjonalbiblioteket har som mål at nasjonaldiskografien skal være mest mulig komplett. Nasjonaldiskografien er fritt tilgjengelig på:

Usannheter i VG

TONO har IKKE engasjert noe advokatfirma til å spore ip-adresser. VGs påstander er usanne, og vi er opprørt over at en dreven journalist som Østbø slenger ut slike grunnløse påstander.

Cato StrømAdm. dir.

Søk medlemskap elektronisk

TONO lanserer nå muligheten for komponister og tekstforfattere til å søke medlemskap elektronisk.

 

 

Kampen for opphavsrett og mot ulovlig fildeling

– TONO er ikke ute etter å ta unge mennesker på gutte- og jenterommene, slik Unge Venstre feilaktig tror. De bør hilse vårt forslag til avkriminalisering velkommen, sier TONOs juridiske rådgiver Irina Eidsvold Tøien. Tøien ble i forbindelse med  TONOs forslag intervjuet av nettavisen Ballade, der hun blant annet forklarer bakgrunnen for forslaget.