Ny webtjeneste fra NCB – Album & Track Search

Album & Track Search er en ny søkbar database som inneholder all musikk som via tillatelse fra NCB har blitt utgitt på fonogram og audiovisuelle produksjoner. Man kan gjøre søk på fysiske og elektroniske utgivelser, og man kan søke på albumnivå eller på enkeltspor.

I databasen vil man blant annet finne opplysninger om hvilke spor som finnes på et album, hvem som er rettighetshavere og opplysning om hvilket plateselskap som er utgiver. Gjør man søk på sine egne utgitte verk får man samtidig detaljinformasjon som for eksempel fordeling av splittandeler i verket. Tjenesten er gratis for alle medlemmer av TONO, de øvrige nordiske selskap samt de baltiske fremføringsselskapene, og man vil få tilgang til tjenesten gjennom TONOs webtjenester. De som allerede er registrert som bruker av denne tjenesten, vil automatisk få tilgang til den nye tjenesten. Til å begynne med forutsettes det at man tidligere har mottatt avregning fra NCB, men dette vil bli endret på i fremtiden til å gjelde alle som har tilgang til TONOs webtjenester. I slutten av året har NCB planlagt å lansere nok en tjeneste for medlemmene.Denne heter Distribution Search, og vil bli integrert med Album & Track Search.  Dette vil gi opphavsmenn og forlag muligheten til å se hvilke vederlag som har blitt utbetalt fra NCB for respektive spor og album helt tilbake til år 2000.

Et skritt nærmere det papirløse samfunn

Det er tidkrevende og kostbart å skrive ut, pakke og sende bilag til tusenvis av medlemmer flere ganger i året. Vi regner med å kunne spare flere hundre tusen kroner i året på overgangen til elektroniske avregningsbilag. Dette bidrar til å holde kostnadene nede, noe som kommer medlemmene direkte til gode. Bruk av nettet som rettighetshavernes inngangsport til TONO er allerede en stor suksess. Man kan søke om medlemskap, anmelde verk, rapportere konserter, laste ned avregningsbilag m.m. Det er for eksempel nå bare et tidsspørsmål før majoriteten av alle musikkverk blir anmeldt til TONO elektronisk.

Vi jobber stadig med å forbedre webtjenestene. En ny og forbedret applikasjon for anmeldelse av verk står på trappene og i løpet av 2008 regner vi med å lansere en helt ny tjeneste hvor man kan søke avregningsdata for et bestemt verk på tvers av avregningsperioder. Nå skal det også være sagt at vi anerkjenner det faktum at det fortsatt finnes medlemmer der ute uten enkel tilgang til PC og Internett. For dere, ta kontakt med Medlemsservice, hvis du ikke allerede har gjort det, og meld fra at du ønsker avregningsbilag tilsendt i papirs form. Det er kostnadsfritt når du sier fra på forhånd.

TONO trenger din musikkrapport!

I utgangspunktet er det ansvarlig arrangør som plikter å sende inn musikkrapport i etterkant av et arrangement. Problemet er bare at arrangøren i de fleste tilfeller ikke vet hva som er blitt spilt. Det gjør derimot artisten, som plikter å levere en repertoarliste enten til arrangør eller direkte til TONO. Alle involverte har altså et ansvar for å innrapportere fremført repertoar til TONO.

Vi foretrekker at artister sender musikkrapport direkte til oss, da er vi sikre på at den kommer frem. Oppfordringen er klar

Utlandsavregningen klar!

Følgende land er avregnet: Australia, Ungarn, Filipinene, Tyskland, Japan, Danmark, Tsjekkia,  England, Frankrike, Sør-Afrika, Jugoslavia, Portugal, Sverige, Sveits, Finland, Brasil, Polen, Kroatia, Thailand, Irland.

Avregningsbilag er allerede nå tilgjengelig på TONOs webtjenester.Webtjenestene er for øvrig stengt i helgen 14. til 16. september grunnet oppdatering av systemet.