Månedlige arkiver: september 2007

Ny webtjeneste fra NCB – Album & Track Search

25. september, 2007|

I september lanserte NCB en ny webtjeneste som vil gi komponister, tekstforfattere og musikkforlag mulighet til å få oversikt over hvilken musikk som har blitt utgitt gjennom årene.

Et skritt nærmere det papirløse samfunn

21. september, 2007|

Siden 2006 har TONO/NCB tilbudt medlemmene elektroniske avregnings-bilag på TONOs webtjenester. I en overgangsfase har TONO sendt ut avregningsbilag på papir til samtlige medlemmer. Fra 2008 er det avregningsbilag på nettet som gjelder.

TONO trenger din musikkrapport!

19. september, 2007|

I sommer var TONO ute i media med en oppfordring til artister så vel som konsertarrangører. Den gikk ut på at alle har ansvar for å sende inn repertoaret i etterkant av et arrangement. Oppfordringen gjentas her.

Utlandsavregningen klar!

13. september, 2007|

Årets tredje utlandsavregning er klar og vil bli utbetalt angjeldende medlemmer i løpet av uke 38.