Månedlige arkiver: mars 2008

TONO-avregning 2008-1

10. mars, 2008|

I uke 11 vil TONO foreta årets første avregning. Avregningen innbefatter blant annet utlandsavregning samt etteravregninger for fremføringsåret 2006.

TONO utbetaler 12 millioner for privatkopiering

10. mars, 2008|

I juli 2005 vedtok Stortinget å implementere EUs opphavsrettsdirektiv til norsk rett. Dette innbefattet innføringen av en vederlagsordning for kopiering til privat bruk av åndsverk som er gjort lovlig tilgjengelig for allmennheten.

TONO-stipendet 2008

4. mars, 2008|

Søknadsskjema for TONO-stipendet 2008 er nå tilgjengelig i pdf-format