TONO-avregning 2008-1

Følgende områder blir avregnet:

 Avregningen vil være på angjeldende medlemmers konto innen uke 11.

Oversikt over transaksjoner og medfølgende bilag er tilgjengelig på ved å klikke på ‘TONO-avregning’ etter å ha logget seg inn.

 

TONO utbetaler 12 millioner for privatkopiering

Stortingets bevilgning til kompensasjon for privatkopiering var for 2005 kr 32,5 millioner og kr 33,5 millioner i 2006. Disse pengene ble utbetalt fellesorganisasjonen NORWACO der det skjedde en fordeling mellom rettighetshavergruppene, blant annet til TONO. Denne avregningen, som blir utbetalt i løpet av mars, inneholder midler for både 2005 og 2006. Tilsammen er det avregnet ca 12 millioner kroner.

TONO-stipendet 2008

Regler og retningslinjer finnes i filen som lastes ned.Søknaden må printes ut og sendes TONO innen 18. april.Stipendene deles ut innen utgangen av juni.

Kontakt  dersom du har spørsmål angående stipendordningen.