EU-avgjørelse kan skape kaos for klarering av online musikk

17. juli, 2008|

EU kommisjonen har besluttet at de ikke lenger vil tillate at forvaltningsselskapene skal være enerådende innenfor sitt territorium hva gjelder lisensiering av grenseoverskridende tjenester innenfor områdene online, kabel og satellitt. EU-kommisjonen har i flere år ønsket å legge føringer for hvordan musikkrettigheter skal klareres på Internett i Europa. Imidlertid er resultatet av denne EU-avgjørelsen at vilkårene for bruk av musikk i onlinetjenester nå blir langt mer uforutsigbar for musikkbrukerne, og det kan bli dyrere for komponister og musikere å få sine rettigheter forvaltet.