Nye rutiner ved anmeldelse av verk

Det skal fra 1. januar 2009 ikke sendes inn noter, lydopptak og lignende som vedlegg til anmeldelsen. TONO forbeholder seg imidlertid i tvilstilfeller rett til å innhente verksdokumentasjon etter mottak av en verksanmeldelse. Dette for å sikre at anmeldte verk har verkshøyde i henhold til åndsverkloven og for å sikre at det ikke er benyttet eksisterende musikk/tekst uten tillatelse. Frem til nå har det vært et krav om å sende inn verksdokumentasjon for verk som anmeldes med spilletid over 15 minutter. Dette kravet utgår fra og med 2009 og har sammenheng med hvordan den avregningsmessige verdien av en fremføring beregnes i den nye avregningsmodellen.

Tillatelser skal være i orden innen man anmelder et verk til TONO, og rettighetshaverne skal på forhånd ha blitt enige om hvordan andelene i verket skal fordeles. Anmeldelse av verk er basert på tillit mellom TONO og medlemmene, og vi ber normalt ikke om kopi av slike tillatelser/avtaler. Vi krever dog at det fremlegges dokumentasjon på tillatelse i følgende tilfeller:

Beskyttelsestiden i et verk varer i 70 år etter opphavsmannens død.

Vi forbeholder oss også rett til å kreve kopi av tillatelser i tilfeller hvor et fremsatt krav bestrides av de originale rettighetshaverne.

Dersom du har verk fremført i 2008 som ønskes vurdert eller som ennå ikke er anmeldt, må verksdokumentasjon og en eventuell anmeldelse av verket sendes til TONO innen 1. februar. Anmeldelser med vedlagt dokumentasjon som mottas etter denne fristen vil bli registrert uten at det foretas vurdering av vektgruppe. 

Vær oppmerksom på at dette kun gjelder verk som har blitt fremført i 2008. Anmeldelse av verk som blir fremført i 2009 eller senere, skal ikke vedlegges verksdokumentasjon

Webtjenestene fornyes

Spellemannprisen og TONO innleder samarbeid

Prisene deles ut til opphavsmennene bak musikkverkene, og det deles ut i følgende kategorier:

Opphavsmennene blir vurdert ut fra verk utgitt på CD mellom 4.12.2007 – 3.12.2008. Utgivelsene trenger ikke å være påmeldt til Spellemannprisen i andre kategorier.

Ved påmelding må det angis i hvilke av de tre kategorier man ønsker å bli vurdert. Det finnes ikke et eget påmeldingsskjema, så dette må opplyses i vedlagt brev.

Kandidater til prisene må være medlem av TONO.

Tre originaleksemplarer av albumet må sendes til TONO, og må være oss i hende innen . Ønsker man å bli vurdert til årets tekstforfatter, må det også sendes inn tre eksemplarer av teksten.

Det er kort påmeldingsfrist dette året, men det vil fra neste år være normale påmeldingsfrister til Spellemann.

Tre eksemplarer av CD og eventuelt tekst samt informasjon om hvilke av de tre kategoriene man ønskes vurdert i sendes til:

TONOPostboks 9171, Grønland0134 OSLO Egne juryer vil plukke ut tre nominerte til hver klasse. De nominerte vil bli annonsert sammen med de andre nominerte på pressekonferanse 6. januar kl.10.00 på Hotel Continental. Spellemann 2008 blir avholdt i Oslo Spektrum lørdag 24. januar, og her vil vinnerne av de enkelte klasser bli hedret!Les mer om Spellemannprisen på

Vi er glade for at våre opphavsmenn nå blir hedret med egne priser i Spellemann!

Spørsmål vedrørende Spellemannprisen rettes direkte til Spellemannprisens administrasjon på tlf. 22 22 17 88.

 

Vektgruppevurdering stopper 1. februar


Vær oppmerksom på at dette kun gjelder verk som har blitt fremført i 2008. Anmeldelser av verker som blir fremført i 2009 eller senere, skal ikke vedlegges verksdokumentasjon