Anmeldelse av verk – en påminnelse

2. februar, 2009|

Samtlige typer musikkverk kan anmeldes i E-anmeld, som vil komme i løpet av våren. Vi informerer her om hvordan medlemmene skal forholde seg til verksanmeldelse i mellomtiden.