Månedlige arkiver: juni 2009

TONOs årsrapport 2008

26. juni, 2009|

Nå er TONOs årsrapport 2008 klar. Rapporten lastes ned i pdf-format.

Ny avtale med Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund

19. juni, 2009|

TONO har inngått ny avtale Norsk Musikkråd (NMR), Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norges Korforbund (NK) som regulerer fremføring av konserter. Avtalen, som gjelder fra 1. januar 2009, er en solidarisk rammeavtale som gjelder for 23 av NMRs medlemsorganisasjoner samt NMF og NK.

TONO i samarbeid med en samlet film- og musikkbransje begjærer midlertidig forføyning mot Telenor.

16. juni, 2009|

TONO i samarbeid med en samlet film- og musikkbransje begjærer midlertidig forføyning mot Telenor. Krever umiddelbar stans av Telenors medvirkning til deres kunders ulovlig bruk av Pirate Bay.

Juniavregningen klar

8. juni, 2009|

TONO har i juni avregnet for TV/Radio, film og utland.Det har blitt avregnet har avregnet ca 120 millioner kroner til norske og utenlandske rettighetshavere.

TONOs nye styre

8. juni, 2009|

TONO avholdt 6. juni sitt første årsmøte etter den nye ordningen hvor alle TONOs stemmeberettigede andelshavere har rett til å delta. Ordningen avløser en 80-årig tradisjon med representantskap. Møtet ble ledet av Morten Halle.