Ny avtale med Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund

Hovedelementene i den nye avtalen er videreføring av en sentral avtalemodell hvor alle organisasjonene betaler et fast vederlag på vegne av sine medlemslag/kor/korps. Vederlaget gjelder de konsertene som hvert enkelt medlemslag/kor/korps selv arrangerer og det er lagt til grunn at hvert medlem arrangerer i gjennomsnitt 2 konserter pr. år. Det faste vederlaget dekker imidlertid kun konserter med brutto billettinntekter på opp til kr 50.000 pr. konsert, evt. maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter.

For konserter med billettinntekter utover kr 50.000 skal det betales 3% av brutto billettinntekter (fra første krone). Dersom det ikke er billettsalg, men over 500 besøkende skal det betales kr 2 pr. besøkende. Alle konserter som ikke er omfattet av avtalen om fast vederlag plikter nå hvert enkelt medlemslag/kor/korps å informere/melde til TONO i hvert enkelt tilfelle. Vederlaget blir så fakturert for den enkelte konsert.

Det enkelte medlemslag/kor/korps må fortsatt sende programmer til TONO for alle konserter de arrangerer. I rapporteringen skal man benytte konsertrapportskjema som kan lastes ned fra . TONO jobber for snarest mulig å legge til rette for elektronisk konsertrapportering på hjemmesidene. I tillegg må de nå melde alle konserter som hadde billettinntekter utover kr 50.000 evt. ingen billettinntekter, men over 500 besøkende til TONO snarest etter at konserten er avholdt. Dette gjøres til e-post: eller kundeservicetelefon 2205 3848 og gjelder alle konserter arrangert i tiden fra og med 1. januar 2009. TONOs markedsdirektør Geir Gaarder er tilfreds med den nye avtalen. – Vi har under forhandlingene fokusert på større konserter og vi så helst at alle konsertene ble omfattet i det  faste vederlaget. Men vi endte altså opp med en delt modell hvor det skal betales ekstra for konserter med billettinntekter over kr 50.000. Vi kunne selvfølgelig ønsket oss en lavere grense, men totalt sett er dette en god løsning og et skritt i riktig retning, fremholder Gaarder. – Vi må heller ikke glemme at vi viderefører en sentral avtalemodell med et fast vederlag i bunnen hvor vi får betalt for flere tusen konserter pr år. Dette er konserter vi ellers måtte ha brukt store administrative ressurser på å få oversikt over. Avtalen gir en økning i det faste vederlaget på ca 17%. Utover dette kommer det altså vederlagsinntekter for konserter med billettinntekter på over kr 50.000 evt 500 besøkende.

TONO i samarbeid med en samlet film- og musikkbransje begjærer midlertidig forføyning mot Telenor.

Beregninger viser at norsk kulturnæring taper flere hundre millioner kroner hvert år som følge av ulovlig fildeling. Telenor bidrar med å sende 75.000 brukere inn på det ulovlige fildelingsnettestedet Pirate Bay hver dag – og er derfor en markant bidragsyter til å skade norsk kulturindustri for millionbeløp. Telenor har tidligere ikke vist seg villige til å utvikle hensiktsmessige metoder for å forhindre dette.

Derfor har rettighetshaverne, representert ved advokatselskapet SIMONSEN v/advokat Rune Ljostad, i dag sendt begjæring til Asker og Bærum Tingrett om umiddelbart å stanse Telenors viderebefordring av sine abonnenter inn til det dømte nettstedet. Det er en konstellasjon av norske og internasjonale film- og musikkselskaper som står bak kravet om stenging med umiddelbar virkning: De som står bak begjæringen er:

o       TONO

o       NVF (Norsk Videogram Forening, medlemmer)

o       MPA (medlemmer) Motion Picture Association:         Universal, Paramount, Warner, Fox, Disney, Sony

o       Norske Filmbyråers Forening

o       IFPI-Norges medlemmer(musikkprodusenter)

o       (GramArt (artistene))

 

IFPI Norge, NOPA (komponistene/tekstforfatterne) og Gramart er partshjelpere) + NFF (Norske Filmbyråers Forening) og NVF(Norsk Videogram Forening).

Verden rundt letes det etter muligheter for å få situasjonen under kontroll. I Sverige er altså Pirate Bay dømt, i USA og Frankrike innføres ulike varianter av advarsler før internettforbindelsen stenges – og Telenor i Danmark er dømt til å stenge trafikken til Pirate Bay.

Dypest sett handler dette om å forsvare rettighetene til forfattere, komponister, artister, musikkprodusenter, filmskapere og andre som lever av å produsere åndsverk. Og det handler om at det statseide Telenor burde bidra til å skape et grunnlag der man bør stimulere til ytterligere kulturproduksjon i samfunnet. Det dramatisk økende tyveri av åndsverk skaper nå en stadig forvitring av mulighetene for å fortsatt å skape og selge kultur.

Enkelte hevder at dette handler om frihet på nettet. Vi mener det er tyveri av åndsverk – og at Telenor er en aktiv bidragsyter for å gjøre dette mulig for alle dem som ikke vil betale for varene.

Saken er oversendt Telenor og Asker og Bærum Tingrett pr bud kl 0800 tirsdag morgen.

Ragnar Bjerkreim, Tono/komponist/musiker – : Styreleder i NOPA (komponist og tekstforfattererne i Norge og styremedlem i TONO)

Cato Strøm, direktør, TONO,

Guttorm Pettersen, direktør, SF Norge (filmdistributør) –

 

På vegne av saksøkerne,

Cato StrømAdm. direktør,TONO

 

Juniavregningen klar

Utbetalingen vil være på angjeldende medlemmers konto i løpet av 12. juni. Bilag kan allerede nå ses på TONOs webtjenester. Følgende er avregnet.

Norskavregning 2009-2: TV og radio inkludert film, for fremføringer 2008. Utlandsavregning 2008-2: Hong Kong, Tyskland, Danmark, England, Sør-Afrika, Portugal, Brasil, Canada, Kina, Irland.

I tillegg vil NCB-avregningen for juni bli utbetalt denne datoen.

TONOs nye styre

61 oppmøtte andelshavere valgte følgende nye styre for de neste to år:


TONOs nye styreleder er Åse Hedstrøm fra Norsk Komponistforening, og til vervet som styrets nestleder ble valgt Leif Dramstad fra Norsk Musikkforleggerforening. Vi markerer altså den nye tid med TONOs første kvinnelige styreleder. Hedstrøm avsluttet selv det historiske årsmøtet med å takke andelshaverne for tilliten og oppmøtet.