Dele – ikke stjele. Stans piratkopieringen!

Oppropet samler svært bred støtte. Det er nå  over 35 organisasjoner som har sluttet seg til og i skrivende stund over 1600 underskrifter. Med dette oppropet går det et massivt signal til våre politikere nå før valget om å verne om kunstnernes rett til sine egne åndsverk. Fra fredag ettermiddag vil websiden være åpnet, med oppropstekst og underskrifter. Vi oppfordrer alle til å omtale alt som skjer via epost, facebook, underskog, twitter o.l.

Torsdag 3. september er det politikerhøring på John Dee ved Rockefeller kl 11.00. Møt opp!

Cato Strøm

Ny webapplikasjon for verkanmeldelse klar!

TONO har nå innført en helt ny rutine for elektronisk anmeldelse av verk på våre webtjenester: e-anmeld. Du vil komme til denne tjenesten ved å klikke ‘Anmelde verk’, etter å ha med ditt brukernavn og passord.  E-anmeld er et mer oppdatert og brukervennlig verktøy ved anmeldelse av verk enn den tjenesten vi hittil har kunnet tilby. Inntil nå har mange av TONOs medlemmer måttet sende inn papirskjemaer ved anmeldelse av verk. 

Nå kan alle typer verk anmeldes elektronisk

TONO møter Telenor i retten

Saken kommer nå opp etter at en samlet film- og musikkbransje i juni i år begjærte en midlertidig forføyning med krav om at Telenor stenger tilgangen til The Pirate Bay for sine internettkunder. Partene møtes i retten 12. oktober i Asker og Bærum tingrett, og det er satt av 5 dager til saken. – Får vi medhold må de stenge tilgangen til Pirate Bay fra den datoen retten bestemmer, sier TONOs administrerende direktør Cato Strøm i en kommentar til e24.no. .

Pirate Bay er en nedlastingsnettside som ulovlig tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet musikk og film.