Lovly.no – musikkbransjen lanserer nytt nettsted

De lovlige musikktjenestene er mange og mangfoldige og det skjer mer spennende i norsk musikkliv enn noen gang tidligere.

På lovly.no – din musikkspeider på nett, kan du bl.a. se hvilke norske artister det blogges og twitres mest om, og som du med et enkelt klikk kan kjøpe eller lytte til. Her finner du også  informasjon om hvilke digitale musikktjenester som finnes i Norge.

Lovly.no skal gjøre det enklere å kjøpe og lytte til musikk!

.

Påmelding

Konsert med Pony the Pirate, Tommy Tee, Jesse Jones & Ken Ring og Casiokids

På kvelden er det gratis konsert på Rockefeller med Pony the Pirate, Tommy Tee, Jesse Jones & Ken Ring og Casiokids!

Hvem står bak lovly.no?

Organisasjonene som står bak er FONO, GramArt, IFPI, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Artistforbund og TONO.

Følg oss mot lansering:

Dansk høyesterett ga rettighetshaverne medhold i saken mot Telenor

Avgjørelsen viser at teleselskapene (ISP-ene) er en del av løsningen på den omfattende piratvirksomhet, heter det i en pressemelding fra IFPI i Danmark.

– Dansk Højesteret avgjorde i dag at internetttilbyderen Telenor er forpliktet til å blokkere forbindelsen til den ulovlige svenske pirattjenesten The Pirate Bay. Både fogedretten og landsretten har tidligere kommet frem til samme resultat. Det er nesten 2 ½ år siden  rettighetshavere innen musikk, film og litteratur gikk til den danske fogedretten i januar 2008 for å  pålegge danske Tele 2 å blokkere for deres kunders tilgang til The Pirate Bay. Tele 2 er siden den gang blitt overtatt av Telenor i Danmark.

Dansk Højesteret legger i sin avgjørelse vekt på at det er snakk om ”meget omfattende krænkelser af ophavsrettigheder” via The Pirate Bay, og at rettighetshaverne har ”en betydelig og beskyttelsesværdig interesse” i å bringe opphavsrettskrenkelsene til opphør. Det er med bl.a. disse begrunnelsene, at høyesteretten konkluderer med at betingelsene i ”retsplejeloven” er oppfylt slik at Telenor kan pålegges å blokkere for The Pirate Bay.

Rettighetshavernes advokat Johan Schlüter, som prosederte saken for høyesterett, sier:

– ”Afgørelsen er forbilledlig klar. Den bekræfter, at internetudbyderne er en del af løsningen på piratproblemet. Afgørelsen er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at skabe et velfungerende marked for film, musik og litteratur på internettet. Det er afgørende for de lovlige tjenesters fortsatte vækst og succes, at de ulovlige tjenesters udbredelse begrænses”.

Rettighetshaverne i Danmark forventer nå at landets øvrige internettilbydere vil følge høyesteretts avgjørelse og blokkere for tilgangen til The Pirate Bay.

Les hele pressemeldingen her:

Telenor-saken i Norge

Tidligere i år valgte TONO, IFPI og de andre rettighetshaverne å ikke anke sin sak videre til høyesterett, med den begrunnelse at Norge ikke har implementert EUs opphavsrettsdirektiv riktig.

Les mer her:

Musikkforum tirsdag 25. mai: Hva er samtidsmusikk i 2010

Begrepet samtidsmusikk flytter seg stadig, i prinsippet innebefatter det all samtidig musikk. Men hva er musikalsk kvalitet i dag? Hvordan og hvorhen presenteres denne musikken? Den gode gamle konserten er stadig den fremste og ”beste” formen for å kunne oppleve musikk. Og hvorfor ikke? Musikken er vel nok i seg selv?

Velkommen til samtale som blant annet vil berøre momenter som* Musikalsk håndverk og nyamatørisme* Utøvende komponister og skapende utøvere* Kunstmusikk versus populærmusikk?* Musikkens omgivelser og problematiseringen av disse* Musikalsk erfaring – handler det kun om lyd?

Ordstyrer: Torgny Amdam

Det er som vanlig rom for kommentarer og spørsmål fra salen.

, f. 1975. Komponist og kunstnerisk leder for Ultimafestivalen 2009 og 2010.Har vært kunstnerisk leder i Ny Musikk og Happy Days Sound Festival sammen med TrondReinholdtsen.

, f.1963. Komponist og professor i komposisjon ved NorgesMusikkhøgskole.

, f. 1980. Musikkansvarlig ved Henie Onstad Kunstsenter.Driver Plateselskapet Plastic Strip Press samt bloggen Oslo Nerd Army.Lager radio for NRK P2 samt har skrevet artikler for bla Vinduet, DN og diversemusikkmagasiner.

, f. 1978. Pianist. Spiller i ensemblet Kammerkameleonene og i duoen Koan.Medarrangør for konsertserien Apropos.

, f. 1970. Kurator ved Henie Onstad Kunstsenter, utdannet ved StatensKunstakademi i Oslo og Malmø. Har skrevet for en rekke magasiner og aviser. Foreleserinternasjonalt om kunsten og det nye administrasjonsveldet. Styreleder for UKS 2002-2005.

er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon ogbeslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.

TONOs årsmøte

Lørdag 8. mai avholdt TONO sitt årsmøte på Smuget i Oslo.

Årsberetning og årsregnskap 2009

Årsregnskapet viser at TONOs inntekter økte med 14 % i 2009 og resultat til fordeling økte med 18 %. Beløpet som er avsatt til fordeling er 50 millioner kroner høyere enn i fjor. Kostnadsprosenten for 2009 ble på historisk lave 14,88 %.

Årsmøtet godkjente styrets beretning og årsregnskap for 2009.

Valg av styrets leder og nestleder

Ingen styremedlemmer var på valg i år, men styrets leder og nestleder skal velges blant styrets medlemmer hvert år. Årsmøtet gjenvalgte Åse Hedstrøm (NKF) som styreleder og Leif Dramstad (NMFF) som nestleder.

Valg av valgkomite

Årsmøtet valgte følgende personer til TONOs valgkomite: