Kvartalsvis avregning fra TONO

– Vi starter med hyppigere avregninger på kringkastingsområdet, sier medlemsdirektør Christian Onshus, og målet er at konsertavregningen skal følge etter. De fleste radio- og tv-kanaler blir avregnet kvartalsvis fra september/oktober. Denne avregningen omfatter perioden januar-mars for fremføringsåret 2011.

– Enkelte kanaler som avregnes etter et statistisk utvalg (samplingprinsippet), blir først avregnet i juni 2012, forteller Onshus. Statistisk utvalg innebærer at det av administrative årsaker velges ut noen rapporterte uker som skal representere hele året.

Foreløpig avregning og sluttavregning

På grunn av at det endelige fordelingsbeløpet og det endelige antall minuttpoeng er ukjent på det tidspunktet vi starter å avregne et nytt år, kjøres avregningene ut fra beregnede estimater.

– For å sikre at vi ikke bruker opp pengene for siste kvartal i de første tre kvartalene, legges trygge verdier til grunn, forsikrer Onshus. Det vil si at vi kan komme til å kjøre en sluttavregning etter at fjerde kvartal er avregnet. Dette betyr at man kan komme til å få avregnet den samme fremføringen to ganger.

– Det å avregne for samme fremføring to ganger er ikke noe nytt. I flere tilfeller hvor det har pågått forhandlinger mellom en kringkaster og TONO, og vi av den grunn har mottatt vederlag for en periode i to omganger, har vi avregnet fremføringer to ganger. Det betyr ikke at man får dobbeltbetaling for samme fremføring, men at man får betalt for den samme fremføring i to omganger, forklarer Onshus.

Reklamasjoner

– Nei, hvis du mener den kvartalsvise avregningen er feil, så kan du sende inn reklamasjon med en gang. Eventuelle følger av reklamasjonen vil bli tatt høyde for ved sluttavregningen, avslutter Onshus.

Tidsplan for kvartalsvise avregninger

Tidsplanen for avregning på kringkastingsområdet, for fremføringer i 2011, er som følger:

Beløpsgrense

Husk at grensen for å få utbetalt vederlag fra TONO er i dag kr 250. Beløpet akkumuleres slik at opptjent vederlag utbetales når beløpet overstiger den nedre grensen. Du kan til enhver tid se hvor mye som er avregnet på , selv om beløpet er for lavt til å bli utbetalt. For TONO-medlemmer bosatt i utlandet gjelder det andre beløpsgrenser.

Musikk og litteratur

Musikkforum inviterer tre markante skikkelser i sin generasjon til å diskutere forholdet mellom det å skrive litteratur og det å lage musikk. Forfatter og musiker Jon Øystein Flink slår til lyd for en samtale mellom forfatter/svartmetallmusiker Cornelius Jakhellnog komponist/forfatter Eivind Buene.

 

Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.

TONO-nytt nr 3 2011

I det nye nummeret kan du lese intervju med Mari Boine. I tillegg kan du lese om hyppigere avregning fra TONO, Nygammal musikk og unge talenter. TONO-quizen i dette nummeret tester kunnskapene dine om musikk fra den andre siden av Kjølen.

Du kan velge mellom pdf som er tilrettelagt for skjermvisning og pdf som er tilrettelagt for utskrift.

God lesning!

Edvard-pris til Johan Sara jr

Pirrer nysgjerrigheten

− Fra første sekund pirrer Johan Sara jr nysgjerrigheten vår, sa prisutdeler Ragnar Bjerkreim, TONOs styreleder, på Riksscenen. Johan Sara jr har tatt utgangspunkt i sine samiske røtter, lyden av vidda, joik, reinsdyr, hunder og vann danner instrumentariet i musikken.

Inspirasjon til å stå på videre

– Å få Edvard-prisen betyr veldig mye. Det er fantastisk at musikken jeg holder på med får en sånn oppmerksomhet! Jeg håper og tror at dette vil føre til noen ringvirkninger. En sånn oppbacking er en inspirasjon til å stå på videre. Dette viser at jeg er på riktig vei, sier prisvinner Johan Sara jr. Sara fikk prisen etter konserten Nachspielspektakel, et mestermøte mellom legendariske nomadesangere.

TONOs Edvard-pris består av Bruno Oldanis unike trofé, diplom og kr 50.000.

Juryens begrunnelse

Årets jury har bestått av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Tore Hansen, Dag Krogsvold, Ingrid Kindem, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).

Edvard-prisen

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Prisen gis til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavsmannens øvrige produksjon.

TONO er komponistenes, tekstforfatternes og musikkforleggernes organisasjon.

Mediehenvendelser:

Johan Sara jrMobil: 97 76 83 83

Ingrid Kindemjurymedlem Edvard-prisenmobil: 99 53 16 30

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87

NMFF-stipend

Hvem kan søke?

Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO

Det bevilges ikke støtte til enkeltmannsforlag som kun forvalter egne verk.

De to stipendgruppene det kan søkes støtte til er:

Du kan søke på begge stipend, men kun på ett av hvert stipend.

Reisestipend

Eksempler på reisestipend kan være Midem, Frankfurt og Bylarm.

Prosjektstipend

Tilskudd kan gis til alle typer forlagsprosjekter som f.eks.:

Det bevilges ikke generell driftsstøtte til musikkforlag.

Søknader per post sendes til:

Norsk MusikkforleggerforeningKongens gate 40153 OSLO

Eller på e-post: [email protected]

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til:

E-post: [email protected]

Tlf: 454 70 095

Eller se hjemmeside: .