Månedlige arkiver: oktober 2011

TONOs høringsuttalelse til foreslåtte endringer i åndsverkloven

6. oktober, 2011|

TONO var en av høringsinstansene til Kulturdepartementets høring om endringer i åndsverkloven. Til høringsfristen fredag 30. september sendte TONO inn sitt høringssvar.

Høstavregning til TONOs medlemmer

3. oktober, 2011|

Tirsdag 4. oktober utbetales vederlag til TONOs medlemmer for flere områder.