ASCAP Awards 2011

ASCAP Awards

Det er et så enormt antall konsertsteder i USA at det kun er de største og mest anerkjente stedene som har avtale om detaljert musikkrapportering til ASCAP, som er et av TONOs søsterselskap i dette markedet. Dette fører selvfølgelig til at en rekke opphavsmenn faller utenfor ASCAPs ordinære avregningssystem. Som en kompensasjon har de opprettet ASCAP Awards.

Søknad

vedrørende fremføringer i perioden 1. oktober 2010 – 30. september 2011, .

Ta kontakt på følgende mailadresse for å få tilsendt søknadsskjema:[email protected]

Mottakere av ASCAP Awards 2010:
Idar Burheim
Arvid Grov
Klaus Ellerhusen Holm
Bendik Hval
Emil Nikolaisen
Andreas Wille Paulsen
Therese Ulvan

Misvisende om TONO

Bruk av statistisk utvalg

På enkelte kanaler benytter TONO, i likhet med de fleste TONO-selskaper i verden, statistisk utvalg for å beregne vederlag til sine medlemmer. Dette er en velkjent og etablert metode. Det medfører imidlertid at våre medlemmer blir «snytt for store beløp».

Statistisk utvalg, eller sampling, innebærer at det av kostnadshensyn velges ut noen rapporterte uker som skal representere hele året. Vi benytter ikke stikkprøver, men velger seks uker som gir en jevn fordeling utover året. Grunnen til at denne metoden er valgt, er at dette er en effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på. Den brukes på kanaler med stor grad av repetisjon, slik at de utvalgte ukene gir et representativt utvalg.

Høyere minuttverdi på samplede kanaler

Det at man avregner på bakgrunn av et visst antall uker betyr at man får penger for bare 6 uker med radiospilling i stedet for 52 uker, slik det framgår av VGs artikkel. Minuttverdien som benyttes på kanaler med statistisk utvalg er 8,66 ganger høyere enn den ville vært om vi hadde avregnet 52 uker (altså 52/6). Minuttverdien per avspilling er høyere for å gi . Det er heller ikke mindre penger som blir avregnet på kanalen totalt når man bruker statistisk utvalg.

Non-profit

TONO er en non-profit-organisasjon som eies og styres av medlemmene selv. Alt TONO får inn for offentlig fremføring av musikk fordeles videre til rettighetshaverne, bortsett fra kostnadene som er knyttet til driften av TONO.

Mediehenvendelser

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef99 24 86 87

Cato Strømadm.direktør92 21 63 19

Misforståelser angående kringkastingsavregning

Statistisk utvalg, eller sampling, innebærer at det av administrative årsaker velges ut noen rapporterte uker som skal representere hele året. Man tar utgangspunkt i en avgrenset periode (et visst antall uker) og avregner på bakgrunn av rapporter sendt fra kanalene. Ukene som velges er spredt, så det gir en jevn fordeling gjennom året. Dette gir et representativt utvalg, og er en mer effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på enn om man skulle gjort det for et helt år.

Høyere minuttverdi på samplede kanaler

Det at man avregner på bakgrunn av et visst antall uker betyr IKKE at man får penger for bare 6 uker med radiospilling i stedet for 52 uker. Minuttverdien som benyttes på kanaler med statistisk utvalg er 52/6 (altså 8,66) ganger høyere enn den ville vært om vi hadde avregnet 52 uker. Det totale avregningsbeløpet  er uavhengig av antall uker som brukes som grunnlag for avregningen.

Fordeler og ulemper med bruk av statistisk utvalg

Å bruke et statistisk utvalg vil alltid være mindre presist enn å avregne hver eneste fremføring. Det kan føre til at man får mer eller mindre i avregning avhengig av representativiteten i det statistiske grunnlaget. Statistisk utvalg benyttes fordi det er en kostnadseffektiv måte å avregne enkelte kanaler på. I enkelte tilfeller ville det kostet mer å avregne en kanal enn det kanalen genererer av inntekter til TONO.  

 Å avregne basert på et statistisk utvalg er et valg TONOs styre har gjort ut fra kostnadshensyn. TONO vil alltid søke å avregne så presist som mulig, men det vil også være andre forhold som spiller inn på den endelige beslutningen om hvordan vi avregner de enkelte kanalene.

Lokalradioer

Rapportering fra lokalradioer ble avviklet tidlig på 2000-tallet av økonomiske grunner da all rapportering bestod av analoge papirrapporter og var enormt ressurskrevende. Elektronisk rapportering har gjort at vi ønsker å innføre rapportering fra lokalradioer igjen. Vi er for tiden i samtaler med de største lokalradiokanalene og jobber for å etablere rapportering så rask som mulig.

TONO – non-profit

TONO er en non-profit-organisasjon som styres og eies av medlemmene selv. Alle inntekter som ikke går til drift går tilbake til medlemmene.

Rapportskjema TV-produksjoner

All musikk skal fylles inn i skjemaet. Dette gjelder også musikk som NCB ikke lisensierer, men som TONO forvalter rettighetene til. NCB vil skille ut de opplysningene de ikke trenger. Når skjemaet er ferdig utfylt, sendes det til kontaktperson i TV-kanalene og til NCB som tidligere.

(Se under Kunder – fremføring. Skjemaet heter «TONO/NCB – Musikkrapport for film-/TV-produsenter»)

Huskeliste til utfylling av rapportskjemaet

Spørsmål?

Spørsmål om skjemaet kan rettes til rapportsjef Elin Heer . Tlf: 22057215.

TONOs utfordrerpris til Trond Reinholdtsens Den Norske Opra

Reinholdtsen får prisen fordi Den Norske Opra både er en kjærlighetserklæring til operahistorien og et institusjonskritisk og problematiserende verk.

Prisvinneren sier følgende i en kommentar til at han får TONOs utfordrerpris:– Det var en utrolig fornærmelse. Jeg føler meg veldig etablert og mener det er alle de andre som utfordrer meg. Sånn sett var dette en vekker.

Reinholdtsen fikk overrakt prisen i forbindelse med premieren på Vinge/Müller/Reinholdtsens oppsetning av John Gabriel Borkman av Ibsen på Volksbühne-Prater i Berlin.

Juryens begrunnelse

Utfordrerprisen er nyinnstiftet, og kunne knapt ha funnet en mer opplagt vinner: Akkurat i det vi trodde at den eksperimentelle, utagerende samtidsmusikken var forsvunnet inn i (den pluralistiske) varmen, kaster Trond Reinholdtsen seg inn i manesjen, og etablerer one-man-prosjektet Den Norske Opra, i en liten leilighet i Gamlebyen i Oslo, etter modell av Richard Wagners Festspielhaus i Bayreuth.

Fra denne basen følger han med største alvor og i et høyttravende produksjonstempo opp alle avantgardismens noter og unoter, som en slags jack-of-allopera-trades

Ærespris til Enslaved

Kulturminister Anniken Huitfeldt overrakte prisen til Enslaved på Popsenteret i Oslo mandag 31. oktober. Et fulltallig band var til stede for å motta prisen. Enslaved har i år 20-årsjubileum som band og mottok Spellemann for albumet Axioma Ethica Odini tidligere i år.

TONO gratulerer!

Juryens begrunnelse

Årets prisvinnere var tenåringer da de dannet gruppen sin i sunnhordlandskommunene Etne og Sveio i 1991. I mangel av øvingslokale måtte de dra helt til Haugesund hver gang de skulle øve. Det første albumet, Vikingligr Veldi, (som betyr Vikingenes kongerike,) kom i 1994, og med platekontrakt i Frankrike kom albumet Frost året etter. Sjangermessig ble de to første utgivelsene plassert i viking/blackmetal-kategorien. På albumene Eld og Blodhemn fortsatte bandet i sin søken etter en definitiv platform stilmessig sett, og albumet Mardraum representerte blandingen av kraft, tradisjon, progressive element og mørk psykedelia.

Da Isa kom ut i 2004 tok gruppen steget opp også internasjonalt. Isa ga dem både Alarmpris og Spellemannpris. Senere har det blitt enda 3 Spellemann-harper, senest i år for  Dagens besetning har spilt sammen i åtte år, og i dag kan musikken betegnes som progressiv ekstremmetal. Gruppen har opparbeidet seg en internasjonal karriere, og har nærmest årlig turnert Nord-Amerika siden 1995. En stor europeisk fanskare har gruppen også oppnådd, i tillegg til en økende fanskare i Asia.

Prisvinnerne har i dag base i Bergen, og kan betegnes som foregangsmenn innen kultur og næring. Selv om det er svært få som klarer å leve av musikk i Norge, driver gruppen som en liten bedrift. Det var nok derfor de også lot seg engasjere da et politisk parti tok til orde for å gjøre all nedlasting fra Internett lovlig og helt gratis. En fiktiv kidnapping av en sau i beste sendetid var det som skulle til for å få ut budskapet om at uten inntekter tar man livet av kunsten. Dette forteller også at gruppen tør å ta politisk standpunkt i vanskelige saker, noe veldig få artister gjør. Dessuten skal det nevnes at gruppen også i flere år har holdt kurs for sine musiker- og artistkolleager, og deler generøst av sin erfaring og kompetanse.

Det er en stor ære å kunne gi Norsk Artistforbunds ærespris for 2011 til Enslaved.

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere: Nora Brockstedt, Jahn Teigen, Åge Aleksandersen, Jan Eggum, Bjørn Eidsvåg, Anne Grete Preus, Henning Kvitnes, Marit Larsen og Hellbillies.