Paneldebatt om musikk og kvalitet

Vi kjenner igjen frasene som brukes om musikk som begeistrer: , , , , , , osv…

Men er ikke kvalitetsbegrepet relativt? Er vi ikke prisgitt vår sosiale erfaring og kulturelle forståelse – vår smak – i vår opplevelse av hva som har kvalitet? Er musikk og kvalitet først og fremst et sosiologisk anliggende? Eller finnes det objektive kriterier for hva som er kvalitetsmusikk?

Velkommen til en paneldebatt der fire sentrale navn i norsk musikk- og kulturliv tar utgangspunkt i hver sin medbrakte låt og diskuterer kvalitetsbegrepet på bakgrunn av eget kunstsyn, erfaring og metoder.

Moderator: Torgny Amdam

er komponist og kunstnerisk leder for Ultimafestivalen. Har tidligere ledet Ny Musikk og kuratert Happy Days Sound Festival sammen med Trond Reinholdtsen. Siste urfremføring:

er gitarist, produsent og låtskriver i det kritikerroste popbandet Montée. Spiller også i kunstmetallbandet KILL og var nylig dommer i NRK sin talentkonkurranse «Urørt». Siste utgivelse: Montée –

er en legendarisk jazzbassist og -produsent som har vært aktivt på internasjonalt nivå siden slutten av 60-tallet.  Har jobbet med bl.a. Bill Frisell, Radka Toneff og Jan Garbarek. Siste utgivelse:  

er utdannet billedkunstner og har lang erfaring som kurator, skribent og foreleser. Hansen er nyansatt direktør ved Henie Onstad Kunstsenter hvor det blant annet er fokus på eksperimentell musikk.

Vinner av Nordic Music Prize 2011

The Nordic Music Prize’s distinguished jury has decided that the Nordic Music Prize goes to Swedish Goran Kajfes for the album XY! Goran Kajfes secured the victory in close competition with 11 other nominees.

A very distinctive voice unexpectedly united the jury, everybody instantly recognized the love that has gone into the playing and, also, the packaging. It’s an ambitious and warm fusion of sonic elements, from jazz with both african and eastern influences to electronica.

This double album really does something that is quite rare: it communicates the pure joy of music. – Author of the new book Electric Eden, former editor of The Wire, now writer for Uncut and The Wire.

 – Scandianavias most influential music writer. Now based in London. Writes for Svenska Dagbladet.

 – Owner of Domino Records

 – Former member of P.I.L. Owner of Rough Trade Records with Geoff Travis. Manager of Pulp and Jarvis Cocker.

 – Former Factory Records employee, now A&R at Columbia Records UK.

 – Washington, D.C.-based freelance music journalist and critic. Regular contributor at Pitchfork.com and Paper magazine.

 – founder and owner of DFA Records. – It All Starts With One
 – Wounded Rhymes
 – Solar
 – Arabian Horse
 – Toback To The Fromtime
 – Olympic Games
 – Biophilia
 – New Brigade
 – Renditions Of You
 – Anna Själv Tredje
 – Looping state of mind

InfoLarm

NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening kan du i år møte på by:Larm under Info:Larmseminarrekken.Tordag er dagen!

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Musikkforleggerforening inviterer som del i Bylarms seminarrekke : Info:Larm, til en halvtimes presentasjon av foreningen hvor dens styreformann informerer om foreningens arbeid og hvorfor man som musikkforlag bør bli medlem. I tillegg møter han låtskriver Mats Lie Skåre som forteller om fordelene ved å inngå avtale med et musikkforlag.

Sted: Royal Christiania Hotell. Rom: Jordal.

Tidspunkt: Torsdag, 16.februar, kl. 11.00-11.25.

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Forening med 800 medlemmer som skaper musikk, tekster og arrangement. Styreleder Ragnar Bjerkreim vil informere om foreningens viktigste oppgaver, hvilke fordeler medlemmene har og hvordan man kan bli medlem.

Sted: Royal Christiania Hotell. Rom: Jordal.

Tidspunkt: Torsdag, 16.februar, kl. 11.30-11.55.

Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening er en forening for yrkesaktive komponister. NKF vil presentere foreningens historikk og virksomhet idag, og fortelle om hvilke muligheter som finnes for kunstnere utenfor pop-bransjen. Vedadministrasjonsleder Vemund Bergland og organisasjonssekretær Kristine Grårud.

Sted: Royal Christiania Hotell. Rom: Jordal.

Tidspunkt: Torsdag, 16.februar, kl. 12.30-11.55.

Om Info:Larm

Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.

Møt TONO på ByLarm

I år som i fjor sponser vi artist- og delegatloungen i teltet på Youngstorget.

Seminarer

TONO har selvfølgelig også seminar for nye og eksisterende medlemmer i år. lærer du mer om TONOs virksomhet og hvordan du som lager musikk kan få betalt når musikken din brukes. Medlemsservice vil også være til stede for å svare på spørsmål etter seminaret.

TONO deltar også på og .

Artistinnsjekking

I år finner du artistinnsjekkingen rett innenfor hovedinngangen til Clarion Hotel Royal Christiania. Der vil TONO-medarbeidere stå og dele ut artistbagene.

Vi sees på by:Larm!

Årsmøte 2012

 

Valg

2012 er et «mellomår» i valgsammenheng. I følge TONOs vedtekter § 31 (6) skal det blant styrets medlemmer velges styreleder og nestleder innen de gruppene som besetter vervene i dag. I perioden 2011-2013 er det NOPA som har styreledervervet, mens Norsk Komponistforening har nestledervervet.

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen i anledning valget av styreleder og nestleder er .  Valgkomiteen består av Kate Havnevik (NOPA)(leder), Nils Henrik Asheim (Norsk Komponistforening), Jan Bang (Fri) og Finn Schløsser-Møller (Norsk Musikkforleggerforening).

Stemmeberettigede

Liste over hvem som er stemmeberettigede Alle på listen vil få tilsendt innkalling og årsmøtepapirer ca. to uker før møtet. For å være stemmeberettiget på TONOs årsmøte må man være andelshaver. Rettighetshaver som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst to år, blir automatisk andelshaver dersom vedkommendes gjennomsnittlige avregning for fremføring og lydfesting de siste to avregningsår utgjør minst: – For komponist 0,5 G- For tekstforfatter 0,25 G- For arving etter komponist 1,0 G- For arving etter tekstforfatter 0,5 G- For musikkforlag 3,0 G

Det er anledning til å reservere seg mot å bli andelshaver, jf. TONOs vedtekter § 8 (8).

Oversikt over subsidierte konsertsteder

Hva er subsidierte konserter?

Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler.

Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler fra blant annet uidentifiserte verk. Puljen omfatter blant annet konserter med orkesterselskapene, på musikkhøgskolene, i musikkforeninger, mv.

For at konserter arrangert av den enkelte konsertarrangør kan komme i denne puljen er det et overordnet kriterium at det spilles partiturmusikk eller lignende verk, som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de enkleste former og hvor komponisten via sitt partitur har en høy grad av kontroll over enhver fremføring. TONOs styre har utarbeidet adgangskriterier til subsidiert avregningspulje.

Kunder i subsidiert pulje

Barratt Due Musikkinstitutt
Bergen Filharmoniske orkester
Bit 20 Ensemble
Bodø Sinfonietta
Borealis
Det norske blåseensemble
Det norske kammerorkester
Festspillene i Bergen
Festspillene i Elverum
Festspillene i Nord-Norge
Forsvarets regnskapsadministrasjon
Høgskolen i Tromsø
International Chamber Music Festival
Klassisk
Kristiansand symfoniorkester
Nord-Norsk symfoniorkester
Norges musikkhøgskole
Norsk kulturskoleråd
NRK kringkastingsorkesteret
NTNU
Ny musikk
Oslo-filharmonien
Oslo kammermusikkfestival
Oslo sinfonietta og Cikada
Risør kammermusikkfest
Stavanger symfoniorkester
Troldhaugen
Tromsø kammerorkester
Tronhdim kammermusikkfestival
Trondheim symfoniorkester
Ultima Oslo contemporary Music Festival
Universitet i Agder
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitet i Stavanger
Vestfold Festspillene AS

Prøysenprisen 2011

Prøysenprisen er opprettet til ære for Alf Prøysen og gis for fremragende innsatsinnenfor musikk, visekunst eller diktning – innenfor de genre som forbindes med Prøysen. Prisen ble delt ut for 39. gang.

Prøysenprisen til Stein Torleif Bjella

Stein Torleif Bjella fikk prisen overrakt av Ragnar Bjerkreim, NOPAs (og TONOs) styreleder, på Det Norske Teateret fredag 11. februar. Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse:

Prøysens ærespris til Dumdum Boys

Årets ærespris gikk til Dumdum Boys, for å «hatt mot til å gå sene egne veier og sånn har de tatt vare på noe av det viktigste av arven etter Alf Prøysen.» Prisen ble overrakt bandets manager Steinar Vikan. Bandet selv var med på Skype fra Trondheim. Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse:

Teskjekjerringprisen

Iben Sandemose fikk Teskjekjerringprisen.

Støtte til innspilling

Søknaden må inneholde:

Hvis søker er medlem av NKF, må søknaden også inneholde informasjon om avtale med plateselskap, eventuelt intensjonsavtale.

Søknaden avgjøres av NKFs musikkfaglige utvalg.

Send inn søknad via NKFs elektroniske søknadsportal:

Om NKF

Foreningen forhandler på vegne av norske komponister om vederlag for bruk av medlemmenes musikk i en rekke sammenhenger som bl.a. utlån i bibliotek, bruk av musikk i media og offentlighet, kopiering av noter m.m.

NKF er en av gruppeforeningene i TONO.