TONO-nytt nr 1 2012

Denne gangen kan vi blant annet by på Ketil Bjørnstad i portrettet, Jonas Alaska i miniportrettet, ny spalte og fotoreportasje fra by:Larm. TONO-quizen tar denne gangen for seg gigantene og jubilantene The Beatles og The Rolling Stones.

Du kan velge mellom pdf som er tilrettelagt for skjermvisning og pdf som er tilrettelagt for utskrift.

God lesning!

 

Marsavregning – penger på konto

Kringkasting, utlandet og privatkopiering

Marsavregningen fra TONO inneholder vederlag for kringkasting 3. kvartal 2011 (unntatt mPetre og DA B-kanaler som avregnes i juni), fremføringer i utlandet og kompensasjon for lovlig privatkopiering i 2010. Teater og revy avregnes også nå.

I tillegg kommer diverse etteravregninger for kringkasting 2008-2010, konserter 2008-2010 og urfremføringer i 2010. TONO utbetaler over 44 millioner kroner i forbindelse med marsavregningen.

Fra NCB kommer kvartalsvis avregning for digitale musikktjenester nå i mars.

Sjekk avregningen

Oversikt over beløp og hva som har blitt avregnet finner du på for medlemmer. Se også under menypunktet Medlem på TONOs nettsider.

TONO-stipend 2012

Elektronisk søknadsskjema og kriterier for å søke om stipend blir lagt ut i slutten av mars.

Du vil finne både informasjon og søknadsskjema på