Ondsinnet datavirus utgir seg for å være TONO

TONO har ingenting med dette viruset å gjøre, og oppfordrer alle til å være varsomme med ukjente e-poster og linker.Det må ikke under noen omstendigheter betales til denne henvendelsen. Vi er kjent med at våre søsterselskaper i Europa har blitt utsatt for det samme viruset.

Her kan du lese om hvordan du blir kvitt viruset:

 

 

 

Slutt på avregningsbilag på papir

De fleste medlemmene bruker TONOs webtjenester for å sjekke sin avregning og laste ned avregningsbilagene. I de siste årene har kun et fåtall medlemmer mottatt bilagene i posten. Vi mener tiden nå er moden for å gå over til en permanent praksis der det ikke lenger vil bli sendt ut bilag på papir. Medlemmer som har avregning får en beskjed per e-post at man har mottatt vederlag, og en link til webtjenestene der man kan logge seg inn og se hva man har fått utbetalt.Det har lenge vært slik at kun de som spesielt har ønsket å få avregningsbilag på papir har mottatt avregningsbilag i posten.Fra september må samtlige medlemmer logge seg på webtjenestene for å få oversikt over hva som har blitt avregnet og hvor mye som har blitt utbetalt.

Dette er naturligvis et kostnadsbesparende tiltak i forhold til porto- og papirutgifter, men det fører også med seg en effektivisering i organisasjonen samt at det har miljømessige fordeler. TONO følger også en trend der samfunnet blir mer og mer digitalt og papirløst.

Dersom man ikke er bruker av TONOs webtjenester, kan man enkelt registrere seg som bruker på TONOs hjemmeside.  Klikk først på TONOs webtjenester i menyen, og deretter på «Registrer ny bruker». Her må man oppgi personnummer og medlemsnummer.

Tjenesten krever at man har en gyldig e-postadresse. Spørsmål om webtjenestene kan rettes til TONOs medlemsservice på e-post , eller ved å ringe 22057280.

Avregning i september

 

Konserter i 2011Kino i 2011Kringkasting 2012, 1. kvartal (á konto avregning)UtlandEtteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

 Beløpene fra avregningen vil bli utbetalt i begynnelsen av oktober.

EDVARD-pris til Kjell Samkopf

– . Skriver juryen i sin begrunnelse.

 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisen under åpningen av «Arne Nordheim-senteret – senter for ny og eksperimentell musikk» Åpningen av Arne Nordheim-senteret på Norges Musikkhøgskole, er en del av Ultimafestivalen.

– sier prisvinner Kjell Samkopf i en kommentar.

 Prisen består av Bruno Oldanis unike trofè, diplom og kr. 50.000.

Kjell Samkopf likner ikke på noen andre i norsk musikkliv. Mannen som har gjort opptak av fotturer i fjellet og gitt det ut på plate er ikke en som følger trender. Utgivelsen Burragorangian Stones føyer seg naturlig inn i Samkopfs livsprosjekt der det sentrale er lytting som aktiv handling. Mennesket er aktivt i samspill med naturens egne «tilfeldige», uunngåelige impulser og resultatet foredles i respekt for dette samspillet – en utsøkt balanse ivaretas. En 79 minutter lang lydfil med opptak fra australsk villmark inviterer oss til en prestasjonsfri opplevelsesreise ledsaget av et omslag med nøye utvalgte illustrasjoner, små instruksjoner og noe som minner om et partitur. Verket må forstås som en helhet av alt dette. På en personlig, balansert og sympatisk måte oppfordrer komponisten oss til bare å være, eller å la skje det som skjer, men en dypere erfaring venter den som aktivt lytter. Med en agenda som støyer lite i det offentlige rom, er det en desto større glede for oss å tildele TONOs Edvardpris i Åpen klasse til Kjell Samkopf.

Edvardprisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Prisen gis til opphavspersoner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon. Juryen har bestått av Ingrid Kindem, Kari Bremnes, Maja Ratkje, Dag Krogsvold, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).  

EDVARD-pris til Ørjan Matre

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisen under åpningen av «Arne Nordheim-senteret – senter for ny og eksperimentell musikk» mandag 10. september kl. 20:00. Åpningen av Arne Nordheim-senteret på Norges Musikkhøgskole, er en del av Ultima-festivalen.  – Sier juryen i sin begrunnelse.

 – Det sier Matre i en kommentar.

 Prisen består av Bruno Oldanis unike trofè, diplom og kr. 50.000.

Ørjan Matre er én av våre mest fremgangsrike, unge komponister, og har fra første stund gjort krav på det store formatet