ASCAP Awards 2012

Det er et så enormt antall konsertsteder i USA at det kun er de største og mest anerkjente stedene som har avtale om detaljert musikkrapportering til ASCAP, som er et av TONOs søsterselskap i dette markedet.  Dette fører selvfølgelig til at en rekke opphavsmenn faller utenfor ASCAPs ordinære avregningssystem.  Som en kompensasjon har de opprettet ASCAP Awards.

Søknadsskjema vedrørende fremføringer i perioden l. oktober 2011 – 30. september 2012, må sendes til TONO i løpet av desember 2012.

Ta kontakt på følgende mailadresse for å få tilsendt søknadsskjema:

wenche.gjestvang(a)tono.no

Ole R. Berg-OlsenIdar BurheimSverre EftestølØyvind FarmenAksel KolstadGisle KrogsethAndreas Wille PaulsenBjørn SollieGeirr Tveitt 

Ny ordning med rapportering fra lokalradio

Den nye ordningen er utviklet i samarbeid med Gramo og Lokalradioforbundet, og innebærer at 35 lokalradiostasjoner rundt omkring i landet begynner å rapportere inn til TONO hva de faktisk spiller av musikk. De 35 stasjonene er valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning, samt at de samlet sett utgjør et mangfoldig repertoar.  Hensikten er at de 35 stasjonene skal være representative for hele lokalradio-Norge. Rapportene fra disse stasjonene vil nå danne grunnlag for fremtidige avregninger for musikkspilling på lokalradioer.

Et prøveprosjekt er gjennomført med første test-rapporter inn til TONO i 2. halvdel av november.