Høringssvar: «Hindre for digital verdiskapning»

TONOs høringssvar beskriver TONOs syn på Digitutvalgets rapport «Hindre for digital verdiskapning». Det oversendte brevet kan leses i pdf-format, og åpnes ved å . Alle de ulike høringssvarene kan leses på regjeringen.no, ved å . 

Full seier til TONO i EU-domstolen

Fredag 12. april 2013 falt dommen i EU-domstolen som sikrer at norsk musikknæring får beholde dagens lisensieringsmodell for egne verk. Dommen gjelder bruk av fremføringsrettigheter innenfor områdene online, satellittkringkasting og videresending i kabel.

TONO og 21 andre rettighetsorganisasjoner har siden 2000 vært i en tvist med EU-kommisjonen. Tvisten har knyttet seg til gjensidighetsavtalene mellom de europeiske rettighetsorganisasjonene og avgrensningene i disse avtalene av nasjonale mandatområder for lisensiering av fremføringsrettigheter innenfor områdene online, satellittkringkasting og videresending i kabel.

Mens EU-Kommisjonen har hevdet at de nasjonale mandatområdene er et utslag av samordnet opptreden og hindrer multiterritoriell lisensiering, har organisasjonene stått fast ved at avgrensningene av nasjonale mandatområder har lovlige og rasjonelle grunner for seg. Dette har EU-domstolen nå gitt organisasjonene medhold i.

TONO har dermed vunnet fram på alle punkter som ble påklaget.

TONO – og de nordiske rettighetsorganisasjonene – har overfor Kommisjonen og EU-domstolen også fremhevet den nordiske lisensieringsmodellen som nettopp tilrettelegger for utstedelse av multiterritorielle lisenser, dvs. lisenser som omfatter flere nordiske og baltiske land. Domstolen bemerker at Kommisjonen ikke tilstrekkelig hensyntok den nordiske modellen i vurderingen av om dagens lisensieringsmodell skyldes ulovlig samordning.

Dommen er av samfunnsmessig betydning fordi den bidrar til å gi gode rammevilkår til de som skriver musikken samfunnet får nyte godt av. Mulighet til å kunne ha en rettferdig inntekt og gode rammevilkår betyr også at den neste generasjonen musikkskapere vil kunne ha mulighet til å fortsette å berike samfunnet med ny musikk.

Cato Strøm, adm.dir TONO, mob: 922 16 319, e-post: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef TONO, mob. 909 65 254,

Fristen for å søke stipend er utløpt

Søknadene skal nå sorteres og deretter behandles av TONOs stipendkomite. Kunngjøring om hvem som tildeles stipend vil offentliggjøres i juni.

Takk til alle som har søkt!

Rekordstort TONO-stipend

– Stipendpotten ligger i år på tett oppunder 9,8 millioner. Det er en økning på to millioner fra fjoråret, og mer enn fire millioner sammenliknet med 2011. Bakgrunnen for økningen er at stipendet er et viktig virkemiddel for å bidra til å stimulere til skaping av musikk og musikklyrikk. Styret har derfor ønsket å gi stipendet en størrelse man mener er riktigere på sikt, sier komponist og styreleder i TONO, Ragnar Bjerkreim. Fristen for å søke er 15. april, og det er ingen begrensninger på hva man kan søke støtte til, så lenge søknaden er relatert til søkerens skapende virksomhet. De viktigste kriteriene er TONO-medlemskap, samt at man kan vise til gjennomsnittlig utbetalt avregning fra TONO på kr. 5000,- årlig de siste tre årene.  Antallet som tildeles stipend varierer fra år til år, og dreier seg som regel om 250 til 350 komponister og sangtekstforfattere i ulike sjangre. I 2012 fikk seks personer 100 000 kroner, tjuefire fikk 50 000 kroner og 239 fikk 20 000 kroner. I tillegg til det ordinære TONO-stipendet kan komponister og sangtekstforfattere som er 21 år eller yngre, og som har forvaltningskontrakt med TONO, søke på stipendet «Unge talenter». Dette stipendet får sine midler fra TONOs gruppeforeninger NOPA og NKF, og deles ut til unge søkere .  – Både TONO og gruppeforeningene vil gjerne stimulere ungdom til å skape musikk. Stipendet Unge talenter er et konkret tiltak for å bidra til dette. Hvis man for eksempel har et ønske om å lykkes som artist, er det avgjørende å ha godt, selvskrevet materiale, forklarer Bjerkreim. TONOs stipendkomité består i år av Synne Skouen (NKF), Kristin Asbjørnsen (NOPA), Marte Heggelund (Fri plass, ikke tilknyttet gruppeforening), Jan Stefan Bengtsson (NMFF), Bjørn Eidsvåg (NOPA) og Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF). Sistnevnte er vara for Bjørn Andor Drage, som har meldt forfall.

Visste du at TONO driver bistandsarbeid i den 3. verden?

Det er ikke enkelt å livnære seg av å være komponist, låtskriver, tekstforfatter, musikkforlag i Norge. I den tredje verden er det kanskje enda vanskeligere. Men, i mange land i den tredje verden har opphavspersoner begynt å organisere seg for å forsvare sine rettigheter som skapere av musikk, og for å få rettmessig betalt for bruken av den.  

Mange av disse har fått bistand fra TONO og Norcode – «The Norwegian Copyright Development Association». Sistnevnte ble opprettet i 2007 med TONO som en av initiativtakerne. Ett av prosjektene er spesielt aktuelle denne uken. TONO har nemlig besøk fra organisasjonene vi støtter i Nigeria, Tanzania, Botswana, Kenya, Barbados og Vietnam.  TONO står for innholdet i workshopen, mens Norcode står for det praktiske rundt. Temaet er musikk i den digitale sfæren. 

Filmmusikkdager i Trondheim 19.-21. april

NOPA inviterer i den forbindelse til storstilt feiring av nordisk filmmusikk under Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival. For første gang arrangeres en egen priskonsert i forbindelse med utdelingen. I år arrangeres det også fagdager med seminarar, foredrag og mesterklasser med internasjonale kapasiteter innen filmmusikk, fra Norden, USA, England, Nederland og Frankrike.