– En stor opplevelse!

Ankeeta Shrestha er en av 20 deltakere fra 20 forvaltningsselskaper og opphavsrettsmyndigheter i 17 land som har deltatt i seminaret, som har blitt avholdt i Oslo fra 10. – 21. juni.  En lang rekke foredrag om mange ulike deler av rettighetsarbeid har stått på agendaen, og det har vært både norske og internasjonale foredragsholdere på plakaten. TONO er en av organisasjonene bak Norcode, og har også bidratt til seminaret med tilrettelegging og innhold i form av foredrag og workshops om hvordan vi driver vårt forvaltningsarbeid.

Ankeetha, som er leder for den nepalske organisasjonen MRCSN – Music Royalty Collection Society of Nepal, som TONO har vært spesielt engasjert i, har hatt lærerike dager i Oslo.

Utfordringene i Nepal er mange. Også arrangørene er meget tilfredse ved avslutningen av kurset.

Nytt TONO-Nytt!

I denne utgaven av TONO-Nytt har vi et portrett med Norges reggae-hitmaker Admiral P, låtsnekker Laila Samuelsen og flere andre saker vi håper dere vil sette pris på. Du finner pdf-versjonen enten ved å klikke deg inn på «TONO-Nytt» i venstremenyen – eller ved å klikke på bildet nedenfor.

 

Bendik Hofseth ny styreleder i TONO

TONO er en non-profit rettighets- og forvaltningsorganisasjon eid og styrt av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  Hofset var innstilt av valgkomiteen til vervet som ny styreleder, og det formelle valget ble gjort av styret den 18. juni. Hofset er ikke bare en anerkjent musiker og opphavsmann, med en lang rekke kritikerroste utgivelser bak seg (se for mer info). Han har også omfattende politisk og organisatorisk ledererfaring. Han har vært styremedlem i TONO i flere perioder, også de siste fire årene. I tillegg har han vært leder i Phonofile, NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), verdensorganisasjonen for komponister (CIAM), og styreleder for utviklingen av et internasjonalt musikkregister i regi av FN samt nestleder i verdensorganisasjonen av rettighetsorganisasjoner (CISAC). Han er dessuten professor i musikk ved Universitet i Agder.

TONO adm. dir Cato Strøm ser frem til samarbeidet med Hofseth:

Hofseth skal lede et nytt styre, formelt valgt ved TONOs årsmøte 30. mai.

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA): Ragnar Bjerkreim (1 år) og Bjørn Eidsvåg (2 år)Norsk Komponistforening (NKF) : Åse Hedstrøm (2 år) og Bjørn Bolstad Skjelbred (1 år)Norsk Musikkforleggerforening (NMFF): Philip Kruse (2 år) og Unni Boretti (1 år)Frie plasser: Bendik Hofseth (NOPA, 2 år), Rita Engedalen (1 år) og Ine Kristine Hoem (2 år)Ansattrepresentanter: Håvard Offer-Ohlsen og Torunn Elstein

TONO opplevde i 2012 sitt beste år noen sinne med inntekter på totalt 436 millioner kroner, en økning på 6 prosent fra 2011. Med en lav drifts- og kostnadsprosent på 14,54% prosent kunne fordele videre 6 prosent mer til rettighetshavere enn i 2011. Innen online (i all hovedsak streaming) økte TONOs inntekter med 130 prosent – fra 22 millioner i 2011 til 50 millioner i 2012.

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post:

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

TONOs årsrapport for 2012

TONO hadde i 2012 rekordinntekter på kr. 436 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 6 prosent fra året før. Fordelingssummen økte også med 6 prosent fra det foregående år. 

Dette er gledelige tall sett på bakgrunn av at mange selskaper ellers i Europa ser en utflating og dels stagnasjon i inntekter fra bruk av musikk. Den største veksten er innen onlinefeltet, hvor inntektene endte på 50 millioner kroner, en økning på 130 prosent fra 2011 da tallet var 22 millioner.

Årsrapportens trykte versjon vil om få dager havne i postkassene til de som står på vår mottakerliste. Vi deler den også på nett slik at den er tilgjengelig for alle. Du kan lese den ved å klikke på «skjemaer» i venstremenyen, eller ved å . 

58,4 millioner kroner i 2. kvartalsavregning

Av beløpet som avregnes denne gangen går 30,4 prosent til TONO-rettighetshavere, mens det øvrige går til rettighetspersoner tilknyttet TONOs søsterselskaper i andre land.

 

I tillegg til ordinær juniavregning har vi avregnet sluttoppgjøret for kringkasting for 2012-fremføringer, som kommer i tillegg til avregningen som ble gjort på området for fjerde kvartal 2012. Utbetalingsgrensen er denne gangen satt til kr. 50, til forskjell fra den ordinære beløpsgrensen på kr. 250. Dette skyldes rydding i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem.  (Til orientering: Beløpsgrense innebærer at de som normalt får avregninger under beløpsgrensen får pengene utbetalt straks akkumulerte beløp over flere perioder overstiger beløpsgrensen).

Vår oversikt over utbetalingen av avregninger viser for øvrig at norskandelen i de ulike TV- og radiokanalene varierer stort. Jo mer kommersiell kanal, jo lavere norskandel. Radio har generelt en høyere norskandel enn TV. NRK Folkemusikk (radio) og NRK Distrikts-TV  har de høyeste norskandelene med henholdsvis 91 og 91,5 prosent.  Gjennomsnittlig norskandel for alle de områder som er avregnet denne gang er 30,4 prosent.  Til sammenlikning var norskandelen for alle avregnede områder i 2012 50,4 prosent. Dette er ikke tegn på en nedgang i norskandel, men er resultat av at juniavregningen er dominert av kringkasting. I neste kvartal avregnes konsert og da blir norskandelen betydelig høyere. I tillegg var utlandsavregningen relativt liten i juni. Variasjonene henger delvis sammen med når vi får inn rapportert bruk, og når og hvordan vi rent administrativt avregner beløpene. TONO-rettighetshavere kan til en hver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto på TONOs webtjenester. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. TONO tar forbehold om eventuelle feil ved avregningen som skyldes forhold som ligger utenfor vår kontroll. Medfører en slik feil at en rettighetshaver har mottatt for mye i avregning, vil feilen bli korrigert ved motregning i neste utbetaling.

Fra media: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: Medlemsrelaterte spørsmål til medlemsservice:  22 05 72 80 eller

 

TONO lanserer Facebook-side i dag

Som et ledd i vårt arbeid med å styrke vår kommunikasjonen i digitale kanaler, har vi i dag lansert TONOs Facebook-side. Du finner den på

Siden skal kort oppsummert være en nyhetskanal og en dialogkanal med særlig de som er tilknyttet TONO, men alle er selvsagt hjertelig velkommen!  TONO er et interessefellesskap bestående av 23 000 norske opphavspersoner, i tillegg til at vi representerer verdens øvrige «TONO-organisasjoner» i Norge. Det er et mål med Facebooksiden at den skal bidra til å styrke TONO-rettighetshavernes opplevelse av å være en viktig del av dette fellesskapet, og å bevisstgjøre dem rundt sin tilværelse som opphavspersoner når det gjelder rettigheter etc. Vi vil også forsøke å bidra med inspirasjon til folks komponist- og låtskriverhverdag.

Facebook-siden er i utgangspunktet ikke ment å være en av hovedkanalene for medlems- eller kundeservicehenvendelser. Det er et valg vi har tatt blant annet fordi det er viktig for oss å få systematisert henvendelser i våre medlems- og kundeservicesystemer, slik at vi kan sikre god oppfølging videre og å ha kontroll på ting. Samtidig er ofte henvendelser vi får personlige i sin art (privatøkonomi etc), og av hensyn til det er det bedre å holde dette utenfor offentlige kanaler. Vi kommer likevel selvsagt til å svare om det kommer spørsmål!  Vi skal ha en åpen dialog på siden. Vi har ikke til hensikt å slette noe – såfremt det mot formodning skulle komme eventuelle ytringer som er i strid med norsk lov, personangrep eller tilsvarende. Vi må også forbeholde oss retten til å kunne fjerne meldinger som markedsfører kommersielle virksomheter, uten at vi tror det blir noe problem. Som sagt, det viktige er å ha en åpen dialog! Vi vil dessuten også nevne at også TONO-ansatte trenger å hente seg inn etter hektiske arbeidsdager, og derfor unner vi oss fritid på kveldene og i helger. Siden vil derfor i utgangspunktet være bemannet mellom kl. 8 og 16 fra mandag til fredag. Dagens lansering er en begynnelse i det små. Vi skal jobbe med å utvikle siden videre underveis. Har du ideer og innspill, eller tips til saker vi kan omtale for eksempel redaksjonelt, så kom med dem. Skriv dem til oss på Facebook-siden direkte, eller send en mail til kommunikasjonssjef [email protected] Håper alt dette høres greit ut! Vi gleder oss til tiden fremover på Facebook! 

Svensk undersøkelse: «Umulig» å leve av å skrive musikk

Musikk gleder, trøster, skaper samhold og beriker livene til milliarder av mennesker daglig over hele verden. Ikke minst også i Norge. Radio- og TV-stasjoner, utesteder, konsertsteder, butikker, frisørsalonger, Internett – og trolig også mobiltelefonen din – er fulle av musikk. – Tross den enorme tilgangen til musikk, og den økte livskvaliteten den gir, så er det svært få som klarer å livnære seg av sin skapende virksomhet. Bare 35 av TONOs 23 000 rettighetshavere, eller 0,15 prosent, hadde i 2012 en inntekt fra sine musikkrettigheter på nivå med brutto industriarbeiderinntekt.  Samtidig vet vi at 8 av 10 TONO-låtskrivere må ha annen inntektsgivende inntekt enn fra musikkområdet for å få det til å gå rundt, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, en medlemseid non-profit organisasjon som forvalter musikkrettighetene til 23 000 norske opphavspersoner og flere millioner opphavspersoner i verden for øvrig.

En ny svensk avhandling fastslår at situasjonen er noe bedre, men like fullt vanskelig, for svenske musikkskapere. Kun én prosent av medlemmene i TONOs svenske søsterorganisasjon STIM klarer å livnære seg av sine inntekter via STIM.  I 2009 mottok 65 prosent av STIM-medlemmene mindre enn 1000 kroner i opphavsrettslig kompensasjon, og 0,2 prosent fikk 36 prosent av det totale utbetalte vederlaget. Opphavsrettslige inntekter er for smuler å regne for den store majoriteten av de som skriver musikk. Er da opphavsretten uten betydning? Nei, sier Staffan Albinsson, forsker i økonomisk historie på Handelshøyskolen i Gøteborg, og som står bak avhandlingen « – Det råder en tydelig «winner-takes-all-situation» som gir veldig lite penger til de fleste, men opphavsretten oppfattes like fullt som viktig av de fleste tonesettere og låtskrivere, sier han. Det skyldes at opphavsretten gir komponisten mulighet til å beholde eierskap og kontroll med det han eller hun har skapt. Basert på statistikk fra 1980 til 2009 bekrefter rapporten at musikkbransjen som helhet har tapt inntekter på ulovlig nedlasting gjennom en årrekke, men at komponistene og låtskrivere har hatt økning i sine totale inntekter. Det skyldes større inntekter fra konserter og og radio- og TV-sendinger. STIM er for øvrig på samme måte som TONO en medlemseid non-profitorganisasjon som videreformidler alle inntekter etter fradrag for administrasjonskostnader (omtrent 15 prosent).

TONO utbetaler sommeravregningen neste uke!

Vær oppmerksom på at ikke alle avregninger vises på kontoutskriften, f. eks avregning fra NCB, men dette vil bli tilgjengelig etter hvert.

Mer informasjon vil komme, så følg med på TONOs nettsider!