Rekordresultat for TONO i 2012

TONOs samlede bruttoinntekter i 2012 var på 445, 1 MNOK, en økning på 6 prosent fra det foregående årets inntektstall på 421, 8 MNOK.  – 2012 viste en sunn vekst i inntektene sammenliknet med det foregående året. Dette er gledelig fordi det betyr at rettighetshavernes musikk er en attraktiv og verdsatt vare, og ikke minst at det arbeidet vi gjør betyr at en yrkesgruppe med få rettigheter og en ustabil arbeidssituasjon faktisk får rettmessig betalt. Særlig spennende er veksten innen onlinefeltet, som ga en inntektsøkning på 130 prosent sammenliknet med året før, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm. TONOs inntekter på onlinefeltet har økt fra 22 MNOK til 50 MNOK fra 2011 til 2012. I tillegg til fremføringsinntektene fra TONO, får også rettighetshaverne inntekter fra den mekaniske andelen av streaming etc fra Nordisk Copyright Bureau, hvor TONO er en av eierne. Dette betyr i praksis at komponistinntekter totalt sett til rettighetshaverne fra onlinefeltet via TONO/NCB vil ende på rundt 70 MNOK. – Markedet for digitalt salg av musikk er langt større enn markedet for salg av fysiske eksemplarer. Norge er det land i verden som opplever størst økning i bruk av strømmetjenester. Det er særlig avtalene med Spotify og WiMP som gir de største inntektene, men vi ser også en god vekst for nyere tjenester som Beat og Altibox. TONOs onlineinntekter har doblet seg årlig siden 2009, og det vil overraske oss stort om ikke onlineinntektene vil fortsette å vokse også i årene fremover, sier Strøm. Som non-profit selskap, uten mål om å generere overskudd, formidler TONO inntekter videre til rettighetshaverne etter at kostnader for drift, skatter og avgifter er trukket fra. TONO hadde i 2012 en kostnadsprosent på 14,54. Resultatet er at litt i overkant av 85 prosent av inntektene for 2012 overføres rettighetshaverne.

Willy Martinsen, informasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254. e-post:

 

Jean-Michel Jarre ny CISAC-president

  TONO er også tilknyttet CISAC. – Jean-Michel Jarre nyter stor respekt som musiker og låtskriver både blant sine låtskriverkolleger verden over og hos det store publikum. Han er dessuten en reflektert, kunnskapsrik og engasjert mann som både forstår opphavsrett og de utfordringer skapende menneskers står overfor. Vi tror han vil virke samlende for CISACs medlemsorganisasjoner. Vi har også forventninger til at han kan tale musikkskapere og andre kunstnergruppers sak på en god måte både overfor myndigheter og opinionen i ulike land verden over, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm. Jean-Michel Jarre uttrykker stor glede over, og i forbindelse med, utnevnelsen: – Det slo meg aldri da jeg begynte å lage musikk at jeg en dag ville bli leder for en organisasjon som dette. CISAC har et viktig oppdrag og det er en ære å få lov til å få gå inn rollen. Skapende menneskers rettigheter diskuteres over hele verden, og det er vår plikt å sikre at de har mulighet til å beholde kontrollen over, og ha rett til å få betalt for, deres kunst. Jeg er svært begeistret over å begynne på denne reisen sammen med resten av CISACs styre, våre vice presidents og alle våre talentfulle medlemmer. Generalforsamlingen valgte også fire personer til de nyutnevnte stillingene som «Vice President» i CISAC. Hensikten med de nyopprettede stillingene er å sikre representativitet fra ulike deler av verden. Stillingene vil bekles av henholdsvis den indiske musikkskaperen Javed Akhtar, musiker og låtskriver Angélique Kidjo fra Benin, den argentinske filmskaperen Marcelo Piñeyro, og skulptøren Ousmane Sow fra Senegal.

Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: