Søk støtte fra NMFF

Norsk Musikkforleggerforening er en av TONOs gruppeforeninger. De deler årlig ut reise- og prosjektstipend. Stipendet kommer fra TONOs kulturelle midler, som skal bidra til å stimulere til at det gror i norsk musikalsk skapende virksomhet.

 Formålet med NMFFs stipend er helt konkret at det skal «stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavsmenn slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge.» (Formulering hentet fra NMFFs nettsider)

Søknadsfristen er 15. oktober. 

Les mer, og søk, ved å klikke her:

 

Nyhetsbrev distribuert i dag

TONO ønsker kontakt og dialog med de komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag som er tilknyttet oss. Vi har derfor i år etablert flere nye digitale kommunikasjonskanaler, deriblant i flere sosiale medier samt et nyhetsbrev. Sistnevnte ble etablert med første utsendelse i vår, og benyttes når vi har særskilte ting å informere dere om.

Utsendelsen er basert på de e-postadresser som er oppgitt til oss fra hver enkelt medlem, enten i direkte kontakt eller i våre webtjenester med inngang her fra tono.no. Nyhetsbrevet  inneholder invitasjon til medlemsseminaret 8. oktober, en oppfordring om å rapportere inn nye verk og konserter så raskt som mulig, samt en sak om TONOs sosiale medier-tilstedeværelse. 

Vi håper dere opplever ønsket fra TONO-administrasjonen om tettere kontakt, og det aktuelle nyhetsbrevet, som positivt!

 

En webversjon av nyhetsbrevet kan leses her:  

TONO i streamingpanel

Streaming seiler opp som den ubestridte vinner på musikkonsumentmarkedet, og Norden ligger ca. fem år foran resten av verden. Kritikk og irritasjon har gjort seg gjeldende blant artister, låtskrivere og labler. For er det ikke bare megahits og  enorme backkataloger som gjør reell inntjening mulig? Og hva med den såkalte «norskandelen»?

Debatten skal synliggjøre muligheter og utfordringer i dagens og fremtidens streamingmarked. Etter samtalen åpnes det for spørsmål, synspunkter og kommentarer fra salen. Panelet vil bestå av Marte Thorsby (IFPI), Erik Brataas (Phonofile), Larry Bringsjord (FONO) , Jonas Howden Sjøvaag (Subradar) og TONOs Inge Elise Mey. Ordstyrer vil være Torgny Amdam. Adgang er gratis.

MUSIKKFORUM PÅ FACEBOOK:

 

(Foto: Wegar Berg Gundersen)

 

Meld deg på vårt medlemsseminar!

Seminaret er gratis og åpent for alle TONO-rettighetshavere, gruppeforeningenes medlemmer og øvrige interesserte.  Det hele vil foregå på UBC på Ullevål Stadion 8. oktober fra kl. 10 til 15.30. Seminaret vil inneholde ulike foredrag samt en paneldebatt. Den røde tråden er overgangen til digitalt basert distribusjon, noe som angår alle som skriver og eier musikkverk på ulike måter.

 

»

Panel:

 

Det er en grense på hvor mange det er plass til i salen som skal benyttes, og vi må derfor operere med «først til mølla»-prinsippet. Vær derfor rask om du synes dette høres spennende ut! Ønsker du å delta , benytter du dette skjemaet:

 

 

Får Edvardprisen for en opera på Røst

Edvardprisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk av høy kunstnerisk kvalitet. Prisen består av et stipend på 50 000 kroner, et unikt trofé av Bruno Oldani og et diplom.  Ragnar Olsen får prisen for «Querini – en opera på Røst», et samarbeidsverk med komponist Henning Sommero.

Olsen har vært TONO-medlem siden 1977, og har så langt mer enn 300 verk registrert hos organisasjonen.

EDVARD-juryen har i 2013 bestått av juryleder Ingrid Kindem (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere), Kari Bremnes (NOPA), Arvid Wam Solvang (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF – Norsk Komponistforening), Lars Petter Hagen (NKF) og Jan Stefan Bengtsson (Norsk Musikkforleggerforening)

Den formelle overrekkelsen av prisen ble foretatt av Edvardprisens jurymedlem Kari Bremnes under premieren til «Jeppe» på Hålogaland Teater 11. september, et verk hvor Olsen har skrevet tekstene i samarbeid med Ketil Høegh .     Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: