Nordmenn streamer stadig mer norsk musikk

TONO lisensierer streamingtjenestene for det norske markedet på vegne av sine 25 000 rettighetshavere, og avregner streamingvederlag til rettighetshavere i inn- og utland på bakgrunn av hva slags musikk nordmenn lytter til. TONO kan derfor, på bakgrunn av distribuert vederlag fastslå hva norskandelen i streamingtjenester er.

– Når vi ser de ulike tjenestene samlet, utgjør norsk musikk 12 prosent av totalen, men trenden er økende, sier Inger Elise Mey.

I 2010 var norskandelen 9,5 prosent. Den har steget til 12,2 prosent i 2013*. Likevel er det langt igjen til andelen solgt, norsk musikk i CD-ens mest gyldne år for 12-13 år siden. – Streamingøkonomien har eksplodert de siste årene. Inntektene til opphavsmenn og –kvinner har doblet seg år for år siden 2009. I 2012 avregnet TONO totalt 70 millioner onlinekroner videre til rettighetshavere i musikkverk. Når vi er ferdige med å oppsummere regnskapsåret 2013 vil vi kunne offentliggjøre enda sterkere tall. Men fordi TONO avregner vederlag på bakgrunn av hva som lyttes til, må vi sende det meste av vederlaget til rettighetshavere i utlandet, særlig til anglo-amerikanske rettighetshavere, forteller Mey.

Inger Elise Mey, direktør for online og internasjonale relasjoner i TONO, mob. 92237982 e-post: [email protected] Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

 

TONO røper norskandelen

TONO lisensierer streamingtjenestene for det norske markedet, og avregner streamingvederlag til rettighetshaverne. TONO er dermed i en helt unik posisjon til å kunne si hva den reelle norskandelen i streamingtjenestene faktisk er. Tallet vil bli presentert under TONOs streamingdebatt «The Sky is the limit?» på Bylarm på fredag. 

Debatten vil ledes av Knut Schreiner, og inkludere paneldeltakerne Marte Thorsby (adm.dir i IFPI), Ine Hoem (artist og låtskriver), Erik Brataas (adm. dir i Phonofile) og Kjartan Slette (strategisjef Wimp). Norskandelen er ett av temaene som skal diskuteres i debatten.

Streamingøkonomien har eksplodert de siste årene. Inntektene til opphavsmenn og –kvinner har doblet seg år for år siden 2009. Selv om streaming har blitt den dominerende teknologien for musikkonsum, opplever mange norske musikere og låtskrivere at inntektene er små. Dette henger sammen med en lave norskandelen. – «Alle» vet at norskandelen er lav. Vi skal røpe tallet i vår debatt, men det mest interessante er likevel hvorfor nordmenn hører så lite på egen musikk, sammenliknet med andre nordiske land. Kan det være noe i den norske folkesjela som gjør at vi foretrekker utenlandsk musikk? Er det musikerne og låtskriverne som ikke lager tilstrekkelig salgbar musikk innenfor rammene av den nye musikkøkonomien? Vi håper debatten vil skape større klarhet i dette, og at vi dermed kan bidra til at norske låtskrivere, musikere og bransjen for øvrig kan forholde seg mer konstruktivt til spørsmålsstillingen, og utnytte de muligheter som ligger i de digitale distribusjonskanalene, sier Inger Elise Mey, direktør for Onlineområdet i TONO. Inger Elise Mey, direktør for online og internasjonale relasjoner i TONO, mob. 92237982 e-post: [email protected] Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

 

TONO og gruppeforeningene med totalt 4 Bylarm-seminarer

by:Larm åpnet i går kveld, og vil i løpet av denne langhelgen by på hele 200 konserter med 111 artister på 12 ulike scener i området rundt Youngstorget. Seminardelen er i gang, med et fullpakket program torsdag og fredag. TONO er tydelig til stede med TONO-loungen, vegg i vegg med Wimp-teltet og ikke minst med artistinnsjekken.

TONO har i år dessuten to arrangementer på seminardelen. Det ene er et seminar kalt «Opphavsrett for dummies», som gir deg som er rettighetshaver grunnleggende kunnskap om dine mest grunnleggende rettigheter som musikkskaper. Vi har også en paneldebatt om streamingøkonomien, hvor vi for første gang skal offentliggjøre det presise prosenttallet for norskandelen i strømmetjenestene. Mer info her: og her:

TONOs gruppeforeninger NOPA og Norsk Komponistforening har valgt å legge et av sine månedlige «Musikkforum» til by:Larm. Du har gratis adgang til arrangementet, som vil finne sted fredag 28. februar kl 18.30 på Kulturhuset.  Temaet er Prince, og du vil her få møte Christer Falck, forfatter av boken «Shockadelica», som tar for seg legenden. Medforfatter Petter Aagaard er også med, og det er også Anne Danielsen, professor i musikkvitenskap ved UiO. Mer info her:

Norsk Musikkforleggerforening samler et panel bestående av Ida Jenshus, Mats Lie Skåre, Steinar Fjeld og Frithjof Hungnes, som vil dele erfaringer vedr. musikkforlagssamarbeid og hvordan norske musikkforlag kan hjelpe deg med å best nå ut nasjonalt og internasjonalt med musikken din. Dette bør også være av interesse for mange. Det hele skjer kl 12 på fredag på Norsk Kongressenter, møterom Forum. Les mer her:

WiMP løfter frem musikkskaperne

– Som en organisasjon for opphavspersoner og rettighetshavere er TONO naturligvis glade for at WiMP nå opplyser om hvilke mennesker som står bak sangene i tjenesten. Dette er interessant informasjon for musikkelskere, og ikke minst bidrar det til å synliggjøre arbeidet til de som skriver musikken, sier kommunikasjonssjef i TONO,  Willy Martinsen. 

– Musikkoppdagelse handler ikke bare om å finne nye låter, men veldig ofte også om å lære mer utover artisten og forstå hvorfor en låt eller et album høres ut som det gjør og hvem som står bak. Vi mener det er på tide at også låtskrivere, komponister, produsenter og utøvende musikere blir vist fram og omtalt i vår tjeneste og vi er sikre på at dette vil gi folk en mye dypere tilknytning til sin favorittlåt for i neste steg å oppdage nye favoritter, sier Andy Chen, adm. dir. i WiMP. Også produsentene og utøvende artister presenteres nå på låter og album. Den nye tjenesten ble lansert i dag, 24. januar.

TONO-seminarer på Bylarm

Opphavsretten er på mange måter viktigere enn noen sinne for musikkskapere.  Den gir deg som skriver musikk retten til å eie egen musikk og ikke minst en mulighet til å ha inntekt på arbeidet ditt. For uinnvidde kan nok opphavsrett høres ugjennomtrengelig og komplisert ut, og derfor vil jurist Sondre Graasvoll og økonom Herman Foss i dette seminaret gi deg kunnskap om det grunnleggende. Kom og bli smartere!

TONO har aktører som Spotify, Wimp, Google og Netflix på kundelisten, og har lisensiert streamingtjenester siden 1996. På Bylarm samler TONO et panel med noen av de mest sentrale aktørene i norsk musikkbransje til en debatt om streamingøkonomien. Debatten vil ledes av Knut Schreiner, låtskriver og utøver i band som Turboneger og Kåre & the Cavemen, musikkprodusent, fast musikkspaltist i Morgenbladet, representant i Nordgård-utvalget, masterstudent og Norges “rockeprofessor”. Deltakere: Marte Thorsby (IFPI), Kjartan Slette (WiMP), Erik Brataas (Phonofile), Ine Hoem (låtskriver/artist).

Skriv under for dine rettigheter!

Opphavsretten gir musikkskapere økonomiske og ideelle rettigheter, og er en av veldig få rettigheter musikkskapere har. EU gjennomfører nå en offentlig høring, hvor formålet er å vurdere opphavsretten i EU-landene.  I denne høringen kan alle la sin stemme bli hørt – du også!  Kommisjonen vil bruke høringen til å danne seg et bilde av de holdninger europeiske borgere, organisasjoner, komponister, forfattere, kunstnere og andre relevante grupper har til opphavsrett, særlig i en digital kontekst.  

Du skriver under på at det samlede europeiske fellesskapet av musikkskapere står sammen og ønsker at kreative industrier, som er avhengige av opphavsretten – og som skaper millioner av arbeidsplasser i Europa (totalt ca 9.4 millioner) – skal ha trygge kår, også i fremtiden.  Du skriver også under på at kreative industrier og musikkskapere er viktige for våre samfunn og for de ulike nasjonale økonomiene. Din underskrift er viktig. Gå inn på nettsiden nedenfor her, scroll ned og klikk på «Sign the petition», og fyll ut ditt navn i formularet:

Husk fristen: 5. mars!

Grenseoverskridende allianse mellom TONO, Teosto og Koda

De adm. direktørene i KODA, Teosto og TONO har nå undertegnet en avtale som setter en ny standard for grenseoverskridende samarbeid innen rettighetsforvaltning.   Gjennom etableringen av selskapet «Polaris Nordic», har Koda, Teosto og TONO blitt enige om å utvikle og administrere felles back- end systemer for musikkrapportering og fordeling av inntektene som samles inn av organisasjonene. Målet er å redusere kostnader og å skape høyere effektivitet, noe som vil gi større verdi for komponister, låtskrivere, tekstforfattere til musikk og musikkforlag.

– Det er naturlig for oss å inngå et formelt samarbeid med Teosto og Koda. Vi har så godt som like mål, prosesser og verdigrunnlag. Bortsett fra å utvikle et felles backend-system, gir Polaris Nordic oss også muligheten til å forhandle frem avtaler for alle tre organisasjoner  innen IT-investeringer. Samarbeidet vil gi merverdi for de rettighetshavere vi representerer, sier TONO adm. dir Cato Strøm. – Det er første gang kollektive rettighetsforvaltningsorganisasjoner har et slikt tett og formelt grenseoverskridende samarbeid . Vi tror at den nordiske modellen om å forene krefter vil være til fordel for våre medlemmer og rettighetshavere, sier CEO i Teosto, Katri Sipilä. – Koda, TONO og Teosto er blant verdens mest effektive og strømlinjeformede kollektive forvaltningsorganisasjoner, og med Polaris Nordic leder vi an inn i fremtiden for rettighetsadministrasjon. Gjennom vårt partnerskap reduserer vi kostnader, og øker effektiviteten og inntektene, sier Koda konsernsjef Anders Lassen.

De to første systemene, Polaris REP og Polaris DIS, blir brukt av alle tre organisasjoner, og de ​​første avregningsutbetalingene til rettighetshavere har allerede blitt gjort i Polaris Nordic-systemene.

TONO hilser EU-direktiv velkommen

– Dette er gode nyheter. Direktivet vil bidra til å strømlinjeforme praksis i de ulike EU-landene både rundt lisensiering av musikkrettigheter for onlinebruk og ikke minst også for hvordan forvaltningsorganisasjoner skal forvalte sitt mandat. Vi mener direktivet er bra for rettighetshavere i hele Europa, og det gir forvaltningsselskapene likeverdige konkurransevilkår. Allerede i 2008 oppfordret TONO og en håndfull  andre europeiske forvaltningsorganisasjoner EU til å innføre et slikt direktiv, og vi er glade for at parlamentet denne uken stemte for direktivet med stort flertall, sier TONOs adm. dir Cato Strøm. 

De nye reglene fastslår at musikktjenestetilbydere i EU skal bli innvilget multiterritorielle lisenser når de ønsker å benytte beskyttet musikk.  Direktivet fastslår også at forvaltningsorganisasjoner som kun tilbyr lisenser i ett land skal ha anledning til å få sitt repertoar lisensiert også i andre land gjennom andre organisasjoner, og at repertoar skal behandles under de samme forhold som eget repertoar.

Direktivet sier dessuten at alle forvaltningsorganisasjoner skal sørge for at opphavspersoner skal motta avregning så raskt som mulig, og senest innen 9 måneder etter utløpet av året hvor et vederlag er blitt innkrevet. Videre sier direktivet at medlemmer i forvaltningsorganisasjoner skal ha rett til å påvirke hvordan deres rettigheter forvaltes, og at de skal ha frihet til å velge den forvaltningsorganisasjonen de selv ønsker. Det stilles også krav til «transparency», eller gjennomsiktighet og åpenhet, og det er også definert krav til godt styresett. For TONOs del vil heller ikke disse punktene medføre særlige endringer i eksisterende praksis eller vedtektsmessig oppbygging.

EU sier i en pressemelding at direktivet er et klart signal om at opphavsrett med enkelhet kan tilpasses den nye digitale økonomien, og at opphavsrett har en helt essensiell rolle i den digitale økonomien.

Direktivet ble vedtatt med 640 stemmer, med 18 i mot, og 22 blanke stemmer.Direktivet må fortsatt formelt vedtas av EU-rådet, og etter det vil EUs medlemsland, samt EØS-landene, måtte implementere direktivet i sine nasjonale lovverk innen 24 måneder.