Opphavsretten i en digital kontekst

Norge og Norden er det området i verden der teknologien er lengst fremme hva gjelder distribusjon av åndsverk av mange slag. På musikksiden har vi først og fremst sett det i form av et CD- og DVD- salg som har gått dramatisk ned, og erstattet av en mengde strømmetjenester, iTunes, Netflix osv. Mange rettighetshavere har med rette bekymret seg over inntektsfallet som denne teknologidrevne revolusjon har medført. Det sies ofte at analoge kroner er blitt til digitale ører.

I media spekuleres det ofte over hvorvidt YouTube vil være den nye gullgruven for skapende og utøvende kunstnere. Slik YouTubes forretningsmodell i dag er organisert, virker tjenesten like mye som et utstillingsvindu som en tjeneste der rettighetshaverne kan forvente betydelige vederlag. Titusener, eller for dens sak skyld millioner, av treff på YouTube vil ikke generere gigantiske avregninger slik YouTube fungerer i dag.

TONO var i dialog og forhandlinger med Google gjennom lang tid for å få etablert en avtale som ville medføre at rettighetshavere i musikkverk ville bli økonomisk kompensert for bruken av deres musikk på YouTube. Selv om avtalen er på plass fortsetter vår, og våre søsterorganisasjoners, dialog med YouTube på det avregningstekniske området. Vi er langt på vei prisgitt det grenseoverskridende aspektet ved dette. Vi ser med forventning frem til at vi kan avregne for YouTubes distribusjon av musikk.

I Norden har musikkbrukere omfavnet de nye tjenestene. TONO har gjennom avtaler med de store aktørene funnet sin plass i denne nye hverdagen. Tatt markedets størrelse i betraktning er det ikke noe selskap i verden som har en større «turn over» på det digitale området enn TONO.

Bakgrunnen for å skrive dette som vil bli oppfattet som selvskryt, er å få frem at dette kan endre seg radikalt på kort tid. For det første kan det komme tjenester som danker ut de eksisterende, for det andre kan brukermønstre endre seg og for det tredje kan grenseoverskridende rettighetsklarering ta en helt annen form enn i dag.

TONO er vel vitende om at vi i Norge, som et av de minste landene i Europa, ikke er «driverne» hverken i markedsutviklingen eller i den opphavsrettslige utviklingen. Hva gjelder det siste, er Norge heller dårlig stilt ettersom opphavsrettsutviklingen skjer blant byråkrater og politikere i Brussel, der Norge oppleves som helt fraværende. Derimot er Norge gjerne den flinkeste i klassen hva gjelder å implementere direktivene hurtigere enn EUs medlemsland.

(Foto: Caroline Roka)
TONOs adm.dir Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

I Europa ser vi vi antydninger til at internasjonal og nasjonal lovgivning ikke i tilstrekkelig grad henger med i den teknologiske utviklingen. Flere og flere saker på opphavsrettens område blir helt eller delvis henvist til behandling i EU-domstolen. Særlig gjelder dette saker på området for distribusjon og videresending av kringkastingssendinger. I Norge har rettighetshaverne på dette området tapt to saker i Oslo Tingrett det siste året. I den ene saken vant RiksTV frem med påstanden om at de ikke «videresender» åndsverk. I den andre saken vant GET frem med samme påstand. Begge disse rettsavgjørelsene vitner om at teknologien har løpt ifra lovgivningen. Det vi imidlertid kan slå fast er at åndsverkloven, som gjennom årtier har vist seg som et robust rettslig regime som har taklet godt teknologiske fremskritt, kommer til kort i disse sammenhenger.

I disse dager har Kulturdepartementet lagt frem et høringsnotat med forslag til ny lovgivning på området. Ettersom det verserer rettstvister på dette området, avstår jeg fra å kommentere dette i detalj. Det er imidlertid grunn til å etterlyse en ny lovgivning omkring tvisteløsninger på opphavsrettens område. I dag er partene henvist til de ordinære domstoler i de tilfeller der man ikke blir enige om vilkårene for bruk av opphavsrettslig materiale. Det er uholdbart både for rettighetshaverne og for de som bruker åndsverk at man gå til kostbar og årelang rettergang for å få en avgjørelse, og avgjørelsen går da bare bakover i tid. I mange land er effektive tvisteløsningsmekanismer etablert. Hos oss er dette et savn som lovgiver nå må adressere.

Vi har gjennom årene med rette kunnet betegne loven som teknologinøytral. Vi ser nå tendenser til at teknologien i sterkere grad enn før er en «driver» for rettsutviklingen på opphavsrettens område. Kulturdepartementets pågående revisjon av åndsverkloven bør sette fokus på de områder av opphavsrettslovgivningen som ikke lenger har den nødvendige balansen mellom samfunnets interesser og rettighetshavernes interesser. I en tid der vi i Europa ser at immaterielle rettigheter i større og større grad bidrar til nye jobber og økt BNP, bør både opphavsmenn og utøvere kunne forvente at en modernisering av opphavsretten går i deres favør.

Utover dette ser vi en svært positiv utvikling på det vi kan benevne som TONOs tradisjonelle områder. Det er meget høy aktivitet blant TONOs 25 000 medlemmer, og jeg kan love at aktiviteten i TONOs hus er like høy. Medlemmenes utstrakte bruk av elektroniske rapporteringssystemer medvirker til at vi hurtigere kan følge opp etablere avtaler med musikkbrukerne. Dette effektiviserer vårt arbeid og forbedrer vår service overfor dere.

Med vennlig hilsen
Cato Strøm
Adm. direktør

Møt Nils Bech

På lørdag kan du se snart albumaktuelle Nils Bech på PIP-festivalen i Oslo. Vi tok en låtskriverprat med ham.  

Navn: Nils Bech
Alder: 33
Aktuell med: Singelen «Trip Abroad» som ble sluppet 19. juni og nytt album «One Year» som slippes i midten av oktober
TONO-medlem siden: 2007

Hva het den første sangen du skrev?
Jeg begynte å skrive musikk nokså sent, i midten av 20 årene. Den første sangen jeg skrev alene het «Curious Love», og er på debut albumet mitt «Look Inside»

Hva het den foreløpig siste sangen du skrev?
«Back Home» og er den siste sangen på albumet «One Year» som kommer til høsten.

Hva jobber du med nå?
Jeg mastret ferdig det nye albumet i forrige uke. 30 august spiller jeg på PIP-festivalen på Vigelandsmuseet med nesten helt ny besetning, så denne uken kommer til å gå med til øvinger. Deretter skal jeg lage en ny video til neste singel, som skal slippes i slutten av september.

Fortell om singelen du ga ut i sommer, «Trip Abroad»!
«Trip Abroad» handler om ventetiden etter du har sagt til noen at du elsker dem, men ikke fått de samme ordene tilbake. Hvordan ordene som ikke har blitt gjengjeldt gjør at du begynner å tvile på deg selv, og på en måte mister deg selv litt.

Hva er karrierehøydepunktet ditt så langt?
Det er vanskelig å si, men kanskje alle de bra anmeldelsene som den siste skiva mi «Look Inside» fikk.

Hvordan lager du sanger?
Jeg begynner alltid med teksten. Jeg lager stort sett sanger som handler om noe jeg har opplevd. Når jeg begynner på et nytt album så prøver jeg å se meg tilbake og tenke hva er hovedknaggene i livet mitt siden forrige album. Så hører jeg med noen av komponistene og produsentene jeg jobber med om de kan sende meg noen forskjellige snutter med lyd. Beats, et synth hooks osv også begynner jeg på en melodi utifra den skissen som jeg har fått tilsendt, om skissen faller i smak. Jeg improvisere også rundt løse tekststrofer acapella og tar det opp i garageband før jeg lytter igjennom det etterpå for å se om det er noe som fester seg.

Har du noe favorittinstrument du skriver musikk på?
Nei, jeg spiller ingen instrumenter.

Hva gjør du når du ikke bedriver musikk?
Ser på tv-serier, steller med plantene på verandaen min eller er på baren Robinet.

Hva er din største musikkopplevelse?
Da jeg hørte Thomas Storkjøren, aka Thomas Takes No Shit, synge for første på galleriet Kurant i Tromsø. Han har en fantastisk stemme. Jeg begynte å gråte.

Er det noe vi burde ha spurt deg om?
Hvem har du samarbeidet med på den nye skiva di?

Og hva er svaret ditt på det spørsmålet?
Å det er så mange utrolig bra folk! Komponistene Julian Skar og Ole Henrik Moe, elektronika duoen Ost & Kjex, Kari Rønnekleiv, Jonas Barsten, Martin Horntvedt, André Bratten, Ådne Meisfjord, Kristine Tjøgersen og Ane Marthe Sørlien Hoen.

TONO Sessions: Amund Maarud

TONO Sessions_Latskriving(Oslo, 27. august 2014) Spellemannprisvinner og nylig Øya-aktuelle Amund Maarud anbefaler ikke låtskriver- og artistyrket til hvem som helst. – Men hvis du ikke har noe valg, som for min del, da skal du hoppe i det med begge beina, sier han i den tredje utgaven av «TONO Sessions».

– Vi kan ikke stå på pub og spille Creedence, alle mann. Vi må skrive våre egne ting, sier Maarud i låtskriverintervjuet med Askil Holm.  Og låtskriving preger hverdagen til Maarud, som leverer barn i barnehagen, drar på «kontoret» og skriver og jobber med musikk hele dagen, før barna plukkes opp på ettermiddagen igjen. Men Spellemannsvinneren anbefaler ikke låtskriver- og artistlivet som yrkesvei til hvem som helst:

– En trenger ikke gjøre det her hvis en absolutt ikke må. Det er ingen lett vei å bli lykkelig på. Det er heller det motsatte. Men hvis du ikke har noe valg, som for min del, da skal en gjøre det. Men da skal en gjøre det skikkelig og hoppe i det med begge beina, sier han.

Det tredje «TONO Sessions»-intervjuet
Intervjuet med Maarud er det tredje i rekke som slippes i videointervjuserien «TONO Sessions», der Askil Holm intervjuer noen av landets mest anerkjente låtskrivere og komponister. Bjørn Eidsvåg og Gabrielle var først ut i forrige uke.  I ukene utover høsten vil det komme intervjuer med  Magnus Grønneberg, Frøy Aagre, Hanne Sørvaag, Julian Skar, Martin Horntveth, Marie Munroe (Hilde Marie Kjersem) og Don Martin.

– Vi er veldig stolte over at Amund Maarud ville være med på TONO Sessions. Han har en lang rekke perler på samvittigheten både melodier, riffs og tekster. Vi tror det er mange som vil ha en god del å lære av ham, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Samarbeid med Askil Holm
Videoserien er produsert av forvaltningsorganisasjonen TONO i samarbeid med låtskriver og artist Askil Holm.  Holm kombinerer egen låtskrivervirksomhet og artistkarriere med undervisningsopplegget «Låtmakerne», hvor elever fra ungdoms- og videregående skole til studenter ved musikkfag på universitet og voksne lærer å skrive musikk. Det er Holm som intervjuer de 10 låtskriverne og komponistene i intervjuserien.

Opptakene er gjort på Riksscenen i Oslo, og det er Sheriff Film Company som har foreviget intervjuene.

Amund klipp

Musikkforum om Kate Bush

I går var premieren på Kate Bush sin 22 kvelder lange konsertrekke i London. TONOs gruppeforeninger NOPA og NKF markerer dette med et «Musikkforum» om den britiske artisten i kveld kl. 19 på Kulturhuset. 

Bak de ubestridte kvalitetene til Kate Bush finnes et skjult univers av alt fra engelsk litteratur, film og kult-TV, til eventyr, folkeminne og trolldom. La den britiske Oslo-bosatte journalisten, forfatteren og redaktøren Rob Young ta deg inn i hennes verden.

Young har utgitt bøkene Electric Eden: Unearthing Britain’s Visionary Music (2010), Rough Trade (2006) og Warp (2005).Ved siden av å være redaktør for The Wire og Jazznytt skriver han for Uncut, Sight & Sound, Frieze, Artforum, Morgenbladet, Klassekampen og Ballade. Young er også i gang med den offisielle biografien om bandet Can, i tillegg til en bok om den alternative historien til britisk film og TV. Foto: Kim Hiorthøy

Det er gratis inngang på arrangementet og det er åpent for alle.

Besøk MUSIKKFORUM PÅ FACEBOOK

 

 

 

 

 

 

 

Kate Bush er artist, komponist, produsent, vokalist og tekstforfatter. Siden debuten «The Kick Inside» i 1978 har hun utgitt en rekke kritikerroste og folkekjære album som peker mot blant annet kunstrock, synthpop, folk og jazz.

 

 

Møt Bendik Johnsrud fra Surfalot

Bendik Johnsrud, låtskriver i singelaktuelle Surfalot, får som regel låtideer på ubeleilige tidspunkt.


Navn:
Bendik Johnsrud
Alder: 21
Aktuell med: Nylig gitt ut singel og musikkvideo som heter «My My Oh My» under navnet Surfalot
TONO-medlem siden: 2012

Hva het den første sangen du skrev?
Den første sangen jeg kan huske å ha skrevet het «Good Family». Den ble skrevet, innspilt og brent på CD lille juleaften ca år 2002. Etter å ha fått pepper av mine søsken fordi jeg aldri ga dem bra julegaver, bestemte jeg meg for å prøve noe annet en dorullnisser og håndlagde kurver fra sløyden. Den ble godt mottatt!

Hva het den foreløpig siste sangen du skrev?
Jeg jobber som oftest med flere sanger samtidig, ikke en og en. Men den siste jeg skrev ferdig heter «Let It Go». Kul låt, skal ikke se bort fra at den blir gitt ut en vakker dag!

Hva jobber du med nå?
Akkurat nå sitter jeg og jobber med nytt Surfalot materiale. Jeg skriver og produserer demoer hver dag hele uken. Planen er å få gitt ut mer musikk samtidig som den skal komme til liv på scenen. Så det er veldig spennende tider, og jeg har aldri vært så gira på å drive med musikk som det jeg er nå.

Fortell om singelen du ga 11. august «My My Oh My»
My My Oh My er en feel good og ærlig sang jeg skrev for et års tid siden da jeg bodde i Liverpool. Den handler om å danse bekymringsløst, og representer godt det Surfalot står for. Den har også fått en konge video som er laget av min gode venn Olav Stubberud.

Hva er karrierehøydepunktet ditt så langt?
Prosessen rundt å gi ut Surfalots første sang har vært et helt klart høydepunkt. Det er utrolig gøy å kunne samarbeide med både gamle og nye venner og i tillegg få positiv respons på det vi har jobbet veldig hardt for. Folk deler, liker og ser på det vi leverer, og det er en herlig følelse som jeg tror jeg har blitt helt avhengig av.

Hvordan lager du sanger?
Jeg starter som oftest med en liten ide. Kan være en melodi, akkordprogresjon eller bare en lyd. Disse ideene kommer jo som regel alltid i det øyeblikket jeg har lagt meg godt til rette under dyna eller akkurat har entret badekaret. Så lagrer jeg disse på telefonen eller papiret og tar de opp igjen når jeg skal skrive nye låter. Veldig gøy å finne flere år gamle bortglemte ideer som egentlig er ganske kule.

Har du noe favorittinstrument du skriver musikk på?
For det meste foregår det oppi hodet. Jeg har spilt gitar siden jeg var liten gutt, så det er veldig naturlig å skrive og få ut ideer på gitaren. Men jeg liker også å jobbe med synther og programmering fordi det kan ta ting i andre retninger enn hva gitar og vokal ville gjort.

Hva gjør du når du ikke bedriver musikk?
Fluefiske, dry or die. Eller så er jeg glad i surfing. Ikke så ofte jeg får muligheten, men hadde en herlig tur til Cornwall i England for noen uker siden hvor jeg fikk kjørt litt bølger. Generelt glad i ting som har med vann og gjøre.

Hva er din største musikkopplevelse?
En av de første konsertene jeg spilte i mitt liv var i Lommedalen kirke med bandet «Black Punk». Høres skikkelig kjedelig ut, og det kunne det fort blitt, så vi bestemte oss for å covre «I Got Erection» av Turboneger som uskyldige 13åringer, og foreldrene våre var som alltid stolte. Feteste konsert jeg husker å ha sett i farta: MGMT på sentrum scene for noen år siden.

Er det noe vi burde ha spurt deg om?
Hva den største fisken jeg har fått på tørrflue er jo en vanlig ice breaker jeg pleier å bruke på byen, så det er jo et godt spørsmål.

Og hva er svaret ditt på det spørsmålet?
1Kg for 2 år siden, og jeg har ikke fått noe i nærheten siden den gang. Takk!

Hør singelen (klikk på logo):

Wimp 50px       Spotify50px         Beat60px

 

TONO Sessions: Bjørn Eidsvåg

TONO Sessions_Latskriving– Ambisjonen var å covre Beatles-låter i bandet vi startet i 13-14 års alderen. Det ble for krevende, forteller Bjørn Eidsvåg.

Han trenger knapt noen presentasjon. Få låtskrivere har tilsvarende posisjon i Norge i dag. Og så skriver han feiende fine låter. Det var flere tungtveiende grunner til å spørre Eidsvåg, TONO-medlem siden 1976 og sittende styremedlem i TONO, om vi kunne få lov å komme litt under huden på sangskriveren Eidsvåg.

Eidsvåg avslører blant annet at han helst skriver musikk på hytta, at han finner opp akkorder ved å spille feil, at det gjerne går i maj og moll – og at han har et «sterkt romantisk forhold til TONO». Det er Askil Holm, selv etablert låtskriver, som intervjuer. Opptaket er gjort på Riksscenen i Oslo, og det er produksjonsselskapet Sheriff Film Company som har filmet og redigert. Takk også til 4Sound for lån av Gibson J-35 til Bjørn.

Se filmen selv!

TONO Sessions: Gabrielle Leithaug

TONO Sessions_LatskrivingGabrielle skriver hits på trikken.

«Ring Meg». «Regn fra blå himmel». Og «5 fine frøkner» denne sommeren. Har du sveipet gjennom FM-båndet de siste 3 årene har du hørt Gabrielle Leithaug. Pop-komposisjoner hennes har solgt til tidobbelt platina og fått det til å gå varmt i bredbåndslinjer over hele landet de siste tre-fire årene. Leithaug er mye mer enn en artist og en gyllen røst. Hun er en dyktig popkomponist. At hun skriver på norsk bidrar til særpreget.   Hun forteller Askil Holm i intervjuet at hun skrev sin første låt, Garbageman, da hun var 11/12 år, og at hun altså kjører kollektivt. Og da lager hun låter:

– Jeg vet ikke hvorfor, men det er veldig ofte der ting kommer til meg. Tanker … ting som trigger meg, forteller hun.

Se intervjuet selv, og del det gjerne videre. Vi håper videoen vil bidra til at flere forstår at sangskriving er viktig, og kanskje den kan inspirere flere unge til å skrive sin første sang.

Opptaket er gjort på Riksscenen i Oslo, og det er produksjonsselskapet Sheriff Film Company som har filmet og redigert.

 

 

Pressemelding: Stjernelag i krafttak for låtskriving

TONO setter nå i gang et krafttak for å øke kunnskapen og forståelsen om låtskriving og komposisjonsarbeid. Prosjektet heter  «TONO Sessions», og består av 10 dybdeintervjuer med 10 av landets mest respekterte låtskrivere og komponister.

– Norge ville ha vært fattig uten sanger å synge eller å høre på. Vi ønsker å gjøre nordmenn mer oppmerksomme på den store verdien og gleden norske sangskrivere, komponister og sangtekstforfattere gir oss alle. Og det er derfor vi lanserer TONO Sessions, en videointervjuserie med 10 fremragende representanter for yrkesgruppen, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i forvaltningsorganisasjonen TONO, som er produsent av filmene. 

Stor bredde
De 10 som intervjues om komposisjon og sangskriving er Bjørn Eidsvåg, Magnus Grønneberg, Frøy Aagre, Hanne Sørvaag, Julian Skar, Martin Horntveth, Marie Munroe, Don Martin, Gabrielle Leithaug og Amund Maarud. Hver av de ti filmene er ca 10 minutter lange, og byr på lavmælte og ujålete fremføringer av noen av deres mest kjente verk. Filmene vil slippes en etter en utover høsten. Ved hovedlanseringen onsdag 20. august lanseres likevel to filmer, intervjuene med henholdsvis Bjørn Eidsvåg og Gabrielle Leithaug.

– Livslang fascinasjon for låtskriving
Videoserien er produsert av forvaltningsorganisasjonen TONO i samarbeid med låtskriver og artist Askil Holm. Holm har i en årrekke kombinert egen låtskrivervirksomhet og artistkarriere med undervisningsopplegget «Låtmakerne», hvor elever fra ungdoms- og videregående skole til studenter ved musikkfag på universitet og voksne lærer å skrive musikk. Det er Holm som intervjuer de 10 låtskriverne og komponistene i intervjuserien:

– Jeg kommer fra en sterk låtskrivertradisjon i Trøndelag, og har en livslang fascinasjon for låtskriving og komposisjon. Jeg har et brennende ønske om at flere skal oppdage dette fantastiske faget og håndverket.  Det har vært et privilegium å få muligheten til å sette meg ned sammen med noen av landets aller dyktigste musikkskapere, og få dem til å røpe noen hemmeligheter om det å skrive musikk, sier Holm.

– Økt rekruttering
TONO håper filmene vil være til glede både for de som lytter til musikk og for de som skaper den:

– Vi håper TONO Sessions vil inspirere noen til å lage sin første sang eller sangtekst. Samtidig håper vi flere vil oppdage hvor mye samfunnet har igjen for å skape gode rammer for musikkskapere, for eksempel gjennom opphavsretten, som gir både verdighet og salt til maten til de som lager musikken vi alle har glede av, sier Willy Martinsen.

Opptakene er gjort på Riksscenen i Oslo, og det er filmbyrået Sheriff som har utført alt som har med det tekniske rundt produksjonen.

Se filmene på TONOs YouTube-kanal

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca. 25 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

Slik ble låta til: «Min første kjærlighet»

«Min første kjærlighet» er udiskutabelt en av de ultimate, romantiske popballadene i norsk musikkhistorie.

Tekst: Kai Lofthus

De som hadde idéen til låta – og som i 35 år så langt, med full copyright control (uten et musikkforlag involvert), har innkassert TONO-vederlag for den – var Jahn Teigen, produsenten Tore Syvertsen og tekstforfatteren Kim Bård Hansen, også kjent som Herodes Falsk. Vi har snakket med Kim om utfordringene han opplevde i Hamburg med å skrive teksten.

Ingen Kim, ingen kos
I en annen, imaginær tidsakse vi ikke har lyst til å leve i kom ikke Kim Hansen med noen ord til melodien som kunne bli «Min første kjærlighet». Kanskje fikk den en annen tittel og tekst. Kan hende melodien ble valgt bort fra plata. Eller at tiden ble brukt til noe annet enn å jobbe for det kreative gjennombruddet. Og at hundretusenvis av nordmenn dermed hadde måttet finne andre sanger å bekrefte kjærligheten sin med. Heldigvis ville Kims kreativitet det annerledes, slik at låta likevel fikk en plass i Teigens katalog, Norges musikkhistoriebøker og det norske folks kjærlighetsliv.

Omvendt rekkefølge
Å skrive sanger er vanskelig nok uten kommersielle forventninger. I 1978, under forberedelsene til Teigens soloalbum «En dags pause» (Vera Production/RCA Victor) som kom året etter, nynnet nordmenn på Norsktoppfavoritter som «Jeg gi’kke opp» og «Claudius» og Prima Veras «Gight feber» og «Det er Norge som er bra». Teigen og Prima Vera var kort og godt i norsk musikklivs smørøye. For å lage låtene til «En dags pause» reiste han til Hamburg med Kim, Tore og musikerne Svein Dag Hauge (gitar), Bruce Rasmussen (trommer), Svein Gundersen (bass) og Geir Langslet (tangenter). Arbeidet foregikk i Rüssl Studio i Eidelstedt, nord i Hamburg, et studio hvor også artister som Kraftwerk, Roger Whittaker og Baccara hadde tilbragt mye tid.

Vi går inn i historien på et tidspunkt da musikerne hadde gjort sitt og reist tilbake til Norge. Det ble til slutt 13 sanger til albumet og nesten alle var klare da det gjenstod å skrive teksten til «Min første kjærlighet». Kim forteller TONO-Magasinet at han pleide å skrive tekstene sine før musikken var klar, men at det var omvendt i dette tilfellet: – Vi hadde en idé om å lage en plate på norsk og Jahn skulle synge som vi snakka. Jeg liker å skrive tekstene først, akkurat som Bernie Taupin. Det krever at du skriver rytmisk og det gjør jeg forsåvidt. Jahn og Tore hadde skrevet musikken i det som var Bee Gees’ tid. Jeg synes det var veldig vanskelig å skrive teksten til den melodien. Jeg skrev kanskje en 10-15 forslag og ingen av dem var egentlig noe bra. Det er en fin melodi og jeg visste at det var en potensiell slager. Vi bodde hjemme hos en tysk komiker [Otto Waalkes, som eide Rüssl Studio] og jeg dro hjem til ham, satt på rommet og måtte skrive en tekst. På et bord lå det mange gamle ukeblader, blant annet et gammelt Stern. I en reportasje var det bilde av de gamle mathallene i Paris, med et sort-hvitt bilde av en gammel dame i en bod med sjal på hodet. På en annen side var det en artikkel med overskriften Meine Erste Liebe. De artiklene hadde ingenting med hverandre å gjøre, men de fikk meg til å tenke at alle har vært forelsket en gang. Da tok det bare kanskje 10 minutter å skrive teksten!

Teigen og Falsk studio

 

Spontant
Ifølge keyboardisten Geir Langslet var det ingen forberedelser eller øving i forkant av avreisen til Hamburg; alt skjedde der og da. Han minnes perioden med stolthet og glede: – Vi var så unge og det var stort å komme inn i det studioet! Det var veldig fin kjemi mellom alle. Det er sinnssykt å ha vært med på en sånn hit, ekstremt sterkt. Låta treffer alle. Det er en bra produksjon, bra spilt, fint gjort og med fine lyder.

Som alle i musikkbransjen vet er den kreative prosessen bare det første man må mestre. Selv om Kim, Jahn og Tore hørte på innspillingene i kassettspilleren i bilen på vei hjem til Oslo og følte at «Min første kjærlighet» kunne bli en slager, var det «Sala Palmer» som ble den store radiohiten i lanseringsperioden. «Sala Palmer» gikk rett inn på 1. plass på Norsktoppen 22. juni, 1979, mens «Min første kjærlighet» aldri var på Norsktoppen eller VG-lista. Albumet ble ihvertfall Teigens første nr. 1 på VG-lista, og i ettertid har folket gjort «Min første kjærlighet» til den eviggrønne klassikeren som genererer radioinntekter år etter år.

http://wimp.no/track/3237898

http://open.spotify.com/track/4LMDDrhnM4vm5Ql4K3vw9t

http://www.beat.no/#releases/153489

Kim Bård Hansen – som etter eget sigende har over 450 verk forvaltet av TONO – fylte forøvrig 60 år i sommer! Vi gratulerer!

13 dager nærmere musikeryrket

Seminaret «Gigant» i Alta gir ungdommer med musikalske ambisjoner drahjelp på veien. I år deltok hele 23 band, det høyeste antallet i Gigants 11-årige historie.

Finnmarksungdommer som ønsker å komme seg inn i musikkbransjen har et tilbud mange andre i landet kan misunne dem. Seminaret Gigant, som ble arrangert fra 4. – 17. august, har vært en årlig foreteelse i 11 år, og retter seg mot unge artister fra 13 til 20 år. Hensikten er å gi ungdommer med musikalske ambisjoner drahjelp på veien. Det er Huset (Alta kommune) og Ung Artist (Scene Finnmark) som står bak.

Utdanne band!
– Konseptet er å utdanne band, forteller musikkansvarlig på kulturhuset «Huset» i Alta, Eirik Aune Hansen, som også er TONO-medlem selv. – Ungdommene  får tre dager i studio, en  profesjonell promopakke med bilder og tekst, scene-workshop og TONO-kurs, slik at at de lærer om sine rettigheter og hva det innebærer å være låtskriver og TONO-medlem.

alta kids studio_redGigant ble avsluttet med at de som ville, fikk lov å spille på Aronnæsrocken, som ble arrangert 14. – 16. august i Alta sentrum. Her fikk de dele scene med headlinere som Honningbarna, Kari Bremnes, Gabrielle og Ida Marie.  Opp mot 30 band deltok i Gigant i år, og flere av dem grep sjansen og opptrådte på festivalen.

Fornøyd deltaker
Fred Ivar Heitmann er 19 år, kommer fra Alta og har både kost seg og lært mye på Gigant:

– Jeg ble inspirert rundt hvordan jeg som artist kan hjelpe meg selv i å komme frem i musikkbransjen. Det føles som en god kickstart som musiker. Gigant er veldig bra. Har du en musikerspire i deg må du absolutt bli med på Gigant neste år, sier han.

Vil du lese mer om Gigant? Se her: http://huset-alta.no/dette-er-gigant/
Er du engasjert i en sammenheng hvor barn, unge – eller voksne (!) – lærer å skrive musikk? Ta kontakt hvis du ønsker et TONO-kurs!