NCB: Den digitale utviklingen krever ny forvaltningsmodell

NCB og eierselskapene arbeider nå med å utvikle en ny modell for lisensiering av mekaniske rettigheter knyttet til utgivelse av fysiske medier i det nordiske markedet. Inntil videre fungerer NCB som før.

Lisensiering av komponisters og tekstforfatteres mekaniske rettigheter på fysiske formater gjøres av NCB på vegne av TONO og de øvrige nordiske forvaltningsorganisasjoner. Med fallet i CD-salg i Norden og det stadig økende forbruket av musikk via streamingtjenester, arbeider nå NCB og eierselskapene med å utvikle en ny modell for lisensiering av innspilt musikk på fysiske formater. I løpet av de kommende måneder skal NCB og eierselskapene, med bistand av eksterne konsulenter, gjennom en grundig analyse avdekke hvordan en fremtidig administrasjonsstruktur og lisensieringsmodell tilpasset den nye markedsvirkeligheten kan se ut.

Analyse og forslag til ny modell vil presenteres på en ekstraordinær generalforsamling mot slutten av dette året.

Det pågående arbeidet påvirker ikke NCBs rolle eller administrasjon per i dag. Produsenter som trenger lisens for fysiske utgivelser vil dermed forholde seg til NCB som tidligere i perioden fremover.

Kontaktpersoner:
Cato Strøm, adm.dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: [email protected]
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i Tono. Mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

Søk om støtte fra Komponistenes vederlagsfond

Yrkesaktive komponister kan få støtte fra Komponistenes vederlagsform i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend. Fristen er 2. September kl. 13.

Komponistenes Vederlagsfond administreres av Musikkfondene, og har som formål å støtte skapende tonekunst uavhengig av sjangre. Støtten skal gå til de komponister som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

Dersom du er en slik yrkesaktiv komponist, og ønsker å søke, så gjør du dette på nett. Søknadsskjemaet vil ligge tilgjengelig frem til kl. 13 den 2. september. Du finner skjemaet, fondets vedtekter og annen relevant informasjon ved å gå hit på Musikkfondenes nettsider.

Musikkfondene har også andre fond som kan være relevante for mange av TONOs medlemmer. Les om de ulike fondene ved å gå til Musikkfondenes nettsider.

NOPA med debatt på Arendalsuka

NOPA, som er en av tre gruppeforeninger i TONO, er tungt tilstede på Arendalsuka, og kl. 18.30 i kveld kan du se en live stream av kulturdebatten de arrangerer der.

Siden 2012 har Arendalsuka samlet næringslivsfolk, kulturaktører og politikere til diskusjon og debatt. Denne uken arrangeres den igjen, og NOPA, som er en interesseorganisasjon for komponister og sangtekstforfattere og en av tre gruppeforeninger i TONO, er tungt tilstede der.

– Vi er her med to konsepter, det ene er Ung kulturytring og det andre en debatt om utkastet til den nye åndsverkloven, forteller Ingrid Kindem, styreleder i NOPA.  – Ung Kulturytring er et samarbeid mellom Rikskonsertene, Musikkutstyrsordningen, Arendalsuka og NOPA, hvor Musikkutstyrsordningen bidrar med en av sine musikkbinger, som er et fullt innredet øvingsstudio til bruk for fritidsklubber og andre som savner fasiliteter for å gi barn og unge en plattform for å kunne lære å uttrykke seg musikalsk.

Flere sentrale politikere har besøkt bingen, deriblant statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Her intervjues Trine Skei Grande av hiphop-duoen Sara & Arash i Musikkbingen på Arendalsuka. (Foto: Lasse W. Fosshaug)
Her intervjues Trine Skei Grande av hiphop-duoen Sara & Arash i Musikkbingen på Arendalsuka. (Foto: Lasse W. Fosshaug)

Debatt om åndsverkloven
Hvis du ikke selv befinner deg i Arendal denne uken, kan du i kveld følge en live stream av NOPAs andre arrangement på Arendalsuken, en debatt om den nye åndsverkloven, som nå er sendt ut på høring.

NOPA arangerer debatten sammen med Kunstnernettverket, og vil ha et panel bestående av blant annet statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen, nestleder i Venstre Ola Elvestuen, NOPA-leder Ingrid Kindem m.fl.

Du kan se debatten kl. 18.30 live på nett ved å klikke på YouTube-bildet øverst i denne artikkelen.

Les mer om Nopa på nopa.no
Les mer om Arendalsuka på arendalsuka.no

Video: Kort innføring i TONO

TONOs medlemssjef Jan Espen Storo gir i dette videoopptaket en enkel og grunnleggende innføring i TONO for deg som skaper musikk.

Hvis du er komponist, låtskriver, tekstforfatter eller musikkforlag vil du ha stor nytte av å bli TONO-medlem. Da vil du nemlig tjene penger du ellers ville ha gått glipp av. I dette videoinnslaget kan du se medlemssjefen fortelle litt om hvordan du kan tjene penger på rettighetene dine ved å melde deg inn hos oss.

Opptaket ble gjort under TONOs medlemsseminar på Nasjonale Jazzscene 9. juni 2016.

Tommelfingerregler for en sunn musikkøkonomi

I juni arrangerte TONO medlemsseminar på Nasjonale Jazzscene i Oslo. Temaet var låtskriverøkonomi, og i den sammenheng inviterte vi Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen på TV3 til å dele sine beste tips.

Du kan se en video av hans foredrag her, men han oppsummerte også sine beste råd i listen du kan se  i bildet nedenfor. Print det gjerne ut og ta vare på det.

Tommelfingerregler_02

 

Skriv under for opphavsretten din!

EU arbeider for tiden med en reform av den europeiske opphavsrettslovgivningen. – Nå trengs din underskrift på  www.makeinternetfair.eu slik at EU forstår viktigheten av å verne om musikkskapere, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

EU arbeider med en gjennomgang av opphavsrettslovgivningen i Europa. Arbeidet vil dramatisk påvirke livsgrunnlaget for komponister, låtskrivere og sangtekstforfattere. Om det blir i positiv eller negativ retning er ennå et åpent spørsmål.

– Kan påvirkes
– Dette er en prosess som kan påvirkes, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm. – Vi håper derfor at TONOs medlemmer vil bidra med sin underskrift til et opprop hvor de europeiske forvaltningsorganisasjonene ber EU løse et av de aller viktigste spørsmålene for musikkskapere i Europa i 2016, nemlig ”Transfer of value”.

”Transfer of value”-begrepet betegner urettferdigheten i at plattformtjenester (eksempelvis sosiale medier) tjener enorme beløp på blant annet annonsesalg knyttet til delt musikkinnhold uten at de, beskyttet av eksisterende EU-lovgivning, trenger å dele av inntektene med TONO-medlemmer og deres kolleger i øvrige europeiske land.


På agendaen, men mer må gjøres
De europeiske forvaltningsorganisasjonene har sørget for at ”transfer of value” er satt agendaen hos EU-kommisjonen, men slaget er langt fra vunnet. Brevet sendt EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i sommer er lagt merke til, men vi må gjøre mer. Vi må sørge for at EU-kommisjonen får høre at problemet påvirker alle som lever av å skape åndsverk – både komponister og låtskrivere, tekstforfattere, arkitekter, regissører og så videre. Derfor ber vi om din underskrift på www.makeinternetfair.eu.

”Make internet fair”
«Transfer of value»er en svært viktig sak for TONO og våre øvrige europeiske søsterselskaper både nå i 2016, men også til neste år da Europaparlamentet og medlemsstatene vil bli involvert i arbeidet med opphavsrettslovgivningen. Vi kommer til å trenge engasjement også da, men inntil da håper vi at du vil bidra med å gjøre din stemme hørt i Brussel gjennom å skrive under på oppropet på www.makeinternetfair.eu

OBS! Jo raskere du skriver under, jo bedre. EU-kommisjonen skal  fremlegge sin reform av opphavsretten den 21. September.

 

Skapere forteller EU at nok er nok

EU-kommisjonen mottok i juli et brev hvor 1000 europeiske komponister, forfattere m.m krever at EU lar skapere av kulturinnhold få sin rettmessige andel av den digitale økonomien. Blant de som adresserer ”transfer of value”-problemet er Jan Garbarek, Nico&Vinz, David Guetta og Imogen Heap.

 

EU-kommisjonen er under stadig økende press etter at de i sommer mottok  flere brev fra ulike deler av den kulturelle sektoren i Europa. Initiativet til ett av brevene kom fra TONO og våre europeiske søsterselskapers lobbyorganisasjon i Brüssel, Gesac. Brevet oppfordrer EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker til raskt å finne en løsning som vil gi en rettferdig økonomisk fordeling i den europeiske digitale økonomien.

– Den 20. Juli ble det avholdt et møte mellom kommisjonærene hos EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip hvor opphavsrett og «transfer of value»-spørsmålet ble drøftet. Via Gesac har TONO fått signaler om at vi omsider, etter flere års kamp, kan se en positiv utvikling for rettighetshaverne i arbeidet. Brevet har forhåpentligvis medvirket til at kommisjonærene innser viktigheten av å løse dette spørsmålet, når de nå går inn i en kritisk siste fase i arbeidet med å utvikle det nye europeiske opphavsrettslige regimet, forteller TONOs adm. dir Cato Strøm. Han forteller at TONO også har sendt det nevnte brevet til det norske Kulturdepartementet.

Foto: Julien Warnand / EPA / NTB scanpix
Det legges stadig større press på EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker om å finne en løsning som gir skapere av kultur en rettmessige andel av den digitale økonomien i Europa. (Foto: Julien Warnand / EPA / NTB scanpix)

«Safe harbour»
Bakgrunnen for brevet er at internettgiganter hevder at opphavsrettslige forpliktelser ikke har gyldighet for dem, og gjemmer seg bak såkalte trygg havn-unntak (”Safe harbour”) for å slippe å betale skapere og rettighetshavere på en rettferdig måte. Dette skader hele det kreative økosystemet – komponister og låtskrivere, forfattere, regissører, manusforfattere, fotografer, skulptører, billedkunstnere og så videre. Brevet slår fast at de dominerende tjenestene i markedet, eksempelvis YouTube, er basert på opplastet eller aggregert innhold, mens de samtidig gir ingen eller kun i liten grad økonomisk avkastning til rettighetshaverne. Dette påfører markedsverdien til kreative verk stor skade.

De norske skaperne som har skrevet under på brevet er Bendik Hofseth, Bugge Wesseltoft, Ine Hoem, Sigurd Wongraven, Ingrid Kindem, Jan Garbarek, Jesper Borgen, Rita Engedalen, Nicolay Sereba, Vincent Dery, samt musikkforlegger Kai Robøle.

Jan Garbarek er en av de 1000 som allerede har skrevet under på brevet til EU-kommisjonen. Nå kan du gjøre det samme på makeinternetfair.eu.
Jan Garbarek er en av de 1000 som skrev under på brevet til EU-kommisjonen. Nå kan du gjøre det samme på makeinternetfair.eu.

Du kan også bidra
Det pågår nå også en underskriftskampanje hvor Gesac, TONO og våre øvrige søsterselskaper håper å samle et stort antall underskrifter. Her ønsker vi at du som er TONO-medlem vil bidra. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet du finner på  www.makeinternetfair.eu. Kampanjen vil være åpen i et par uker til, så vær rask.

Les mer om kampanjen her 

Les brevet, og listen over underskrifter, ved å klikke her (pdf-dokument)