Høye utenlandsinntekter bidrar til tidenes største TONO-avregning

Økt bruk av norsk musikk i utlandet er en av årsakene til at TONO kan avregne sin største ordinære kvartalsavregning noensinne. Hele 131,3 milioner kroner avregnes denne uken til komponister, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland.

I september i fjor avregnet TONO 122 millioner kroner. I år kan TONO øke dette til 131,3 millioner. Av disse går 73,5 millioner kroner til medlemmer av TONO, mens 53,8 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet. 3,9 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

– Avregningen for bruk av norsk musikk i utlandet er denne gangen på 13,5 millioner kroner, noe som er svært høyt. Dette skyldes at det brukes stadig mer norsk musikk i utlandet og at vi i TONO gjør en god jobb med å fange opp bruken av musikken vi forvalter, sier adm.dir Cato Strøm.

TONOs adm. dir Cato Strøm. (Foto: Caroline Roka)
TONOs adm. dir Cato Strøm er tilfreds med å kunne avregne hele 131,3 millioner kroner i årets tredje ordinære kvartalsavregning. 73,5 millioner av disse går til TONO-medlemmer. (Foto: Caroline Roka)

Men høye utenlandsinntekter er ikke eneste årsak til rekordavregningen:

– Vi avregner 7 millioner kroner i tilleggsavregning for et restoppgjør etter at en tvist på kabelområdet ble løst, og vi har også besluttet å legge avregningen av privatkopieringsvederlaget til september. Det er også verdt å merke seg at vi normalt legger kinoavregningen til september, men at vi i år gjorde dette i juni. Det understreker ytterligere hvor godt resultat vi faktisk kan gå ut med nå, sier Strøm.

Her er områdene det avregnes for:

 • Fremføringer på norsk radio og tv i første kvartal 2016
 • Konserter i 2015
 • Fremføringer i utlandet
 • Netflix for andre kvartal 2015
 • TV2 Sumo for 2015
 • Tilleggsavregning for NRK tv og TV2
 • Privatkopiering for 2014
 • Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

Også 6 millioner fra NCB
I tillegg til de nevnte midler som avregnes fra TONO, strømmer det også 6 millioner kroner til TONOs medlemmer fra NCB (Nordisk Copyright Bureau), et selskap som eies av TONO og de  øvrige nordiske søsterselskaper. Disse midlene kommer blant annet fra bruk av TONOs repertoar i onlinetjenester:

 • iTunes for fjerde kvartal 2015
 • Spotify for mars-mai 2016
 • Tidal for desember 2015 og januar-mars 2016
 • Google Play fjerde kvartal 2015

De av TONOs medlemmer som får avregning, vil ha pengene på konto i løpet av lørdag 1. oktober.


For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

Foto øverst: istockphoto.com

Søk støtte fra Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal fremme skapende tonekunst uavhengig av musikalsk sjanger. Høstens søknadsfrist er 2. Oktober kl. 13. Vær oppmerksom på at det kun er bestillere av musikkverk som kan søke støtte fra fondet.

 

Musikkfondene.no sine nettsider er fondets formål definert som følger:

”Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.”

Hvem kan søke?
Man kan søke om støtte innenfor alle musikalske sjangre, men det er et særpreg ved dette fondet at det kun er bestillere av musikk som kan søke. Det er med andre ord ikke anledning for komponister eller tekstforfattere til å søke om støtte til seg selv. Bestillere kan for eksempel være organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, prosjektansvarlige og enkeltmusikere som er yrkesaktive som ”konserterende utøver”. På sine nettsider gir Musikkfondene følgende eksempler på mulige søkere: Jazz, rock- eller viseklubb, Musikkens Venner, festivaler, kulturhus, private arrangører, band/ensembler, soloartister/solister og tekstforfattere.

Midlene fondet har til disposisjon kommer fra TONO, som er pålagt ved lov av 9. april 1965, nr. 1, om avgift til Det norske komponistfond å betale en avgift til dette fondet. Kulturdepartementet har satt nivået til 2 prosent av brutto omsetning.

Les om Det Norske Komponistfond, søkerveiledningen, ”Ofte stilte spørsmål” og annen relevant informasjon på musikkfondene.no.

TONO vertskap for CISAC-konferanse

Denne uken er TONO vertskap for en to dagers CISAC-konferanse som samler 110 eksperter fra opphavsrettsselskaper fra alle verdenshjørner. – TONO skal ha en ledende rolle i arbeidet med opphavsrett og rammebetingelser i et internasjonalt perspektiv, og er stolte over å ønske verdens forvaltningsorganisasjoner velkommen til et viktig møte i Oslo, sier avdelingsdirektør i TONO, Inger Elise Mey.

Tirsdag og onsdag denne uken samler TONO et stort oppbud av nøkkelpersoner og eksperter fra mer enn 60 ulike forvaltningsselskaper fra hele verden i regi av paraplyorganisasjonen  CISAC, som er den globale paraplyorganisasjonen for forvaltningsselskaper.  Møtet samler ekspertene i CISACs ”Media Technical Committee”,  samt enkelte internasjonale musikkforleggere og tjenesteleverandører på SAS-hotellet i Oslo. I møtet skal komiteens medlemmer drøfte noen av de mest sentrale problemstillingene opphavsrettsselskapene står overfor i dag, med en hovedvekt på lisensiering av musikk i kringkasting og på internett.

Grenseoverskridende problemstillinger
Årsaken til at verdens forvaltningsselskaper denne uken ser til Norge har sin bakgrunn i at komiteen ledes av TONOs avdelingsdirektør Inger Elise Mey.

– De problemstillinger skapere og deres forvaltningsorganisasjoner står overfor er langt på vei grenseoverskridende. Derfor er det også viktig å møtes for å utveksle erfaringer og å tenke strategisk med et globalt perspektiv. Det er viktig for TONO å ha en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for opphavsrett og skaperes rammevilkår, og når jeg i 2015 overtok styreledervervet i Media Technical Committee, synes jeg det er veldig hyggelig at TONO kan være co-vertskap for dette årets konferanse, sier Mey.

mtc-72_gallery_slideshow
TONOs avdelingsdirektør for online og kringkasting, Inger Elise Mey, er styreleder i Cisacs Media Technical Committee, som denne uken samles i Oslo. Bildet er fra komiteens konferanse i Hong Kong i 2014.

Rekordmange påmeldte, rekordhøy kvinneandel
Det er Mey som i samarbeid med CISAC har satt sammen programmet for konferansen, som vil inneholde foredrag om situasjonen for skapere og forvaltningsselskaper i ulike land, en oppdatering på  ulike myndigheters arbeid med opphavsrettslovgivningen, EU-tematikk, markedsanalyser, lisensiering av app’er og filmer på nett, den opphavsrettslige situasjonen i utviklingsland og ulike tematikker omkring lisensiering av kringkastings- og internettjenester for å nevne noe. Det vil også være flere paneldebatter, hvor en skal modereres av TONOs styreleder Bendik Hofseth.

– Vi har store forventninger til konferansen. På to områder er den allerede en suksess: Det har aldri tidligere vært så mange påmeldte til en Media Technical Committee-konferanse, og med en kvinneandel på nesten 30 prosent blant foredragsholderne har det heller aldri vært så mange kvinner på talerstolen, avslutter Mey.

 

EDVARD-pris til Amund Maarud

Foto: Janne Sievers/TONO

Amund Maarud er vinner av EDVARD-prisen 2016 i kategorien Populærmusikk, for albumet ”Volt”.

 

 EDVARD-juryen mener at Amund Maarud med albumet ”Volt” utgitt i 2015 beviser at han er en av landets aller dyktigste komponister innen populærmusikken. Maarud fikk kunngjort nyheten på scenen på Matfestivalen Brød & Circus på Årnes lørdag kveld der han opptrådte med Morudes. Det var TONOs adm. dir Cato Strøm, sambygding med Maarud, som overrakte prisen på vegne av juryen:  Et trofé av Bruno Oldani, et diplom og 50.000 kroner.

– Overraskende, overveldende, og et gedigent klapp på skulderen, sa Maarud da han fikk overrakt prisen.

Juryens begrunnelse:

«Amund Maaruds siste utgivelse ”Volt” er avslutningen på hans albumtrilogi som startet med ”Electric” i 2011, og fortsatte med ”Dirt” året etter.  Alle låtene, både tekst og melodi, er signert Amund Maarud. Han har produsert, spiller mange av instrumentene, og synger selv. Albumet er utgitt på plateselskapet Snaxville Recordings, som han også eier og driver. Dette vitner om et overskudd man finner igjen i alt denne mannen gjør. 

Amund Maarud er en mester i å kjenne historien, samtidig som han lett utfordrer tradisjonene. Han gjør noe av det vanskeligste innen genren, nemlig å være moderne og nyskapende, samtidig som han ikke tråkker på sterke tradisjoner.  Her snakker man om å stå trygt på skuldrene til andre, og se seg rundt etter nye muligheter.

Hos Amund Maarud som utøver har dette alltid vært veldig tydelig, og vi opplever akkurat det samme med ham som komponist. Her tar han friske grep i dobbel betydning.  Når man tror man har forstått låten, går han plutselig et annet sted, uten at det oppleves påtatt.

Det er rått, energisk, sart, rocka, genuint, tøft, friskt, tradisjonsrikt, stødig og løssluppent – med en solid, helhetlig kvalitet.  Måtte han for alltid fortsette å reise på den måten han gjør, både bakover i historien, og fremover mot fremtiden. Det gjør at han eier nåtiden!”

EDVARD-prisen

EDVARD-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998, og som tildeles opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon. Se en oversikt over tidligere EDVARD-vinnere her.

EDVARD-juryen 2016 bestod av komponistene Nils Henrik Asheim (juryleder), Arvid Wam Solvang, Claudia Scott, Rita Engedalen, Terese Birkeland Ulvo, samt musikkforlegger Jan Stefan Bengtsson.

For mer informasjon:

Janne Sievers, kommunikasjonsrådgiver i TONO, mob. 95760286, e-post: [email protected]

 

Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca. 28 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.

Høstens avregning kommer i uke 39

TONO avregner vederlag til rettighetshavere i inn- og utland én gang i kvartalet. Høstens avregning, som inkluderer konsertavregning, kommer i uke 39.

Dersom du er en av de som ser frem til høstens TONO-avregning, så kan vi fortelle deg at dette gjøres i uke 39, fortrinnsvis torsdag  29. september. Avregningen vil omfatte kringkasting i Norge, 1. kvartal (januar-mars) inneværende år, utenlandsavregning, NCB-avregning (digitale tjenester), kino og konserter for hele foregående år.

Du kan alltid holde deg orientert om når TONO foretar avregninger ved å besøke (og gjerne bokmerke) denne siden:

Foto øverst: Istockphoto.com

EDVARD-pris til Jeff Wasserman

Jeff Wasserman er vinner av EDVARD-prisen 2016 i kategorien Tekst for «Promised Land”, fra albumet «Tears of the world» med Knut Reiersrud og Mighty Sam McClain utgitt på Kirkelig Kulturverksted i 2015.

– Det føles veldig godt å bli lagt merke til etter så mange år som bakmann i bransjen. Jeg er utrolig stolt, sier Jeff Wasserman. – Jeg håper dette gjør at jeg også blir lagt merke til som frontmann, når jeg nå er ute med albumet «Meeting of the waters».

Wasserman ble tildelt EDVARD-prisen 2016 i kategorien Tekst for «Promised Land» på Norsk Americana Festival på Grefsenkollen i Oslo fredag 16. september. Det var med-komponisten i verket, Knut Reiersrud, som overrakte prisen på vegne av juryen og TONO. Prisen består av et trofé av Bruno Oldani, et diplom og kr 50 000.

Juryens begrunnelse oppsummerer det hele veldig fint, og kan leses her:

«Vi har alle hørt musikken, men få kjenner mannen bak tekstene til noen av Norges mest kjente sanger. Fra “Everyone Needs A Friend”, “Tell Me Where You’re Going” til “Moving Time” og mange flere.

Jeff Wasserman kom til Norge på 80-tallet fra Oyster Bay utenfor New York, og har gjort karriere både som tekstforfatter og utøver. Han har tekster og verk på over 75 album og over 300 verk i TONO. I 2009 ble han også nominert til Spellemann med teksten «Keep Her from Going to You».

Gjennom sin ordkunst har Wasserman vist å kunne skrive om forskjellige temaer og med et variert språk. Han skriver fra hjertet, poetisk, sjelfullt og med humor, og kan også krydre med autentisk slang.

I 2015 skrev han 3 tekster for albumet som også fikk Spellemannsprisen for Blues, «Tears of The World» med Knut Reiersrud og Mighty Sam McClain. I teksten «Promised Land» beskriver Wasserman lengselen, drømmene og skuffelsene i et liv, og erkjennelsen av å ha oppdaget det perfekte i det uperfekte. Det forjettede land er ikke et sted du leter etter, det er der du er, og det kan ta et langt liv før du innser det.

“Promised Land” forteller om levd liv, om menneskelighet og håp, og treffer en universell nerve vi alle kan kjenne oss igjen i, og som gir Jeff Wasserman Edvardprisen for tekst i 2015.»

Juryen for Edvard-prisen 2016 har bestått av:
Therese Birkelund Ulvo, Claudia Scott, Rita Engedalen, Nils Henrik Asheim, Arvid Wam Solvang og Jan Stefan Bengtsson.

Om EDVARD-prisen
EDVARD-prisen er oppkalt etter Edvard Grieg, og er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998, og som tildeles opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon.

Les mer om Jeff Wasserman på hans nettsider eller på Wikipedia.

Europa tar første skritt mot et mer balansert digitalt indre marked

EU-kommisjonen arbeider med modernisering av europeisk opphavsrett, og i dag, 14. september, offentliggjorde de sitt forslag til nytt opphavsrettsdirektiv. – Forslaget er et viktig skritt i riktig retning, sier TONOs adm.dir Cato Strøm.

 

I forslaget som er presentert er nøkkeltemaer som ”communication to the public” og ”transfer of value” adressert, men kun i forklaringene til lovverkets kontekst.

– Vi gleder oss over at Kommisjonen har tatt et viktig skritt i riktig retning. Likevel, skulle dagens forslag til nytt direktiv bli stående vil det bety at det fortsatt vil være en juridisk usikkerhet omkring plattformtjenestenes ansvar overfor det innhold som offentliggjøres på deres tjenester, noe som vil være svært uheldig for det kreative Europa, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

– Fortsatt et stykke vei å gå
Per i dag kan tjenester der  brukere selv tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet innhold, ha store inntekter fra innholdet samtidig som kun en liten, eller ingen, andel av inntektene tilfaller musikkskaperne, eller andre kunstnere for den saks skyld. Denne ubalansen er til stor skade for skaperne, og setter europeisk kulturell kreativitet og mangfold i fare.

BendikHofseth
(Foto: Cisac/Emmanuel Berrod)

Musiker, komponist og styreleder i TONO, Bendik Hofseth, mener at dagens situasjon går på ytringsfriheten løs:

– Musikkskapere lever av å  kommunisere. Skal de kunne ha mulighet til å gjøre det, er det helt nødvendig at de får arbeide i et marked hvor de faktisk blir kompensert når musikken deres brukes. Det er et opprørende faktum at skaperne kun kan stå og se på at musikken deres genererer enorme inntekter uten at de selv får ta del i økonomien. Sånn kan vi ikke være kjent med i et moderne Europa. Det er helt avgjørende å ha klare lover og regler på dette området, og selv om vi nå ser gode tegn fra EU er det fortsatt et stykke vei å gå,  påpeker han.

Like konkurransevilkår er nødvendig
– Jeg vil tro at de aller fleste er enige i at et europeisk digitalt, indre marked bør ha like konkurransevilkår for både tekniske plattformer og skapere. Det vil sikre Europa en blomstrende kreativ sektor, samtidig som brukerne får et større mangfold og tilgjengelighet, sier Cato Strøm.

– Dette er et budskap som ikke minst ble tydelig formidlet til EU i sommer der mer enn 22 000 skapere fra alle kunstfelt, deriblant mer enn 700 norske, hadde underskrevet på et brev til Kommisjonen. Vi har tillit til at både kommisjonen og norske lovgivere tar deres bekymringer på alvor. TONO og de øvrige europeiske forvaltningsorganisasjonene ser frem til videre samarbeid med EU-institusjonene for forhåpentligvis å sikre at ubalansen i den digitale økonomien kan rettes opp, avslutter Strøm.

Les forslaget til nytt direktiv her: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF

Annet bakgrunnsstoff:
«Transfer of value» forklart (nettsiden til Gesac, de europeiske forvaltningsselskapenes talerør i Brüssel)

Listen over de 22 000 europeiske skaperne som underskrev på oppropet til Kommisjonen for noen uker tilbake

Her kan du lese oppropet som de 22 000 skaperne skrev under på.

(Foro øverst: TONO/Willy Martinsen)

Ronni Le Tekrø: ”Hvis riffa er tøffe, da spiser jeg”

Her kan du møte supergitarist og låtskriver Ronni Le Tekrø i et  veldig morsomt, lærerikt og inspirerende videointervju i serien TONO Sessions. Det er Frida Ånnevik som stiller spørsmålene.

”10 000 lovers (in One)”  (YouTube-link, åpner i nytt vindu) er med sitt tøffe gitarriff og allsangvennlige refreng en av de mest suksessrike norske rockehitene noen sinne, med respektabel plassering på Billboard Hot 100 i 1987 og Spellemannpris for samme år. En av herrene bak verket er Ronni Le Tekrø, og i TONO Sessions-intervjuet med Frida Ånnevik deler han både morsomme og kloke betraktninger rundt sitt fag:

– I tungrock er det riffet som avgjør om det blir haraball, eller noe mat på meg i det hele tatt. For hvis riffa er tøffe, da spiser jeg, sier Le Tekrø, og mener at de beste låtene skal komme fort og friksjonsfritt: – Hvis du skal skrive pop eller rock, så kommer en god sang alltid på fem minutter, fastslår han. – Det er kanskje derfor jeg har vært heldig med 15-20 låter gjennom min tid, men alle har kommet på fem minutter.

Ensom låtskriving vs samarbeid
Le Tekrø liker både ensomhet i låtskrivingen, men om man skal sparre kan en våpenbror eller –søster være veldig spennende forteller han: – Det jeg derimot aldri har funket for meg er tre personer. En og to, men tre … det har jeg slitt med. Det blir for demokratisk.

Han mener også at hvis du skriver en sang en kveld, og ikke husker den dagen etterpå uten å høre et opptak, da er ikke låta mye verdt. Men, han samler likevel på ideer, som senere kan bli til nye låter:

– 90 prosent av det er skvalder og uvesentligheter, men noen ganger finner jeg ting som er innafor. Men så er det den fella med at du tror at du er noe da. Den er farlig. Både som utøver og som låtskriver, da er det enda farligere, sier Tekrø, og peker på to giganter fra Le Tekrø og Ånneviks hjemmeområde, nemlig Vidar Sandbeck og Alf Prøysen.


Ytterligere info:

Ronni le Tekrø: TNTs nettsiderFacebook, og Studio Studio
Frida Ånnevik på nett og Facebook
TONOs YouTube-kanal inneholder nå totalt 16 videointervjuer.

 

20 000 skapere ber EU tette smutthull

Visepresident for EUs arbeid med det digitale indre markedet, Andrus Ansip, fikk mandag denne uken et opprop med 20 000 underskrifter, hvor rettighetshavere ber EU pålegge delingsplattformer å betale dem når tjenestene har inntekter fra deres kunstneriske og kreative arbeid. 714 av underskriftene var norske.

EU-kommisjonens arbeid med reform av den europeiske opphavsretten er inne i sin avsluttende fase, og over hele Europa engasjerer nå komponister og tekstforfattere seg med håp om at deres store bekymring blir adressert. I et møte på mandag denne uken ble et opprop med tilhørende underskrifter presentert for Andrus Ansip, visepresidenten for EUs arbeid med det indre digitale markedet. I møtet deltok en rekke kunstnere, samt representanter for GESAC («TONO-selskapenes» lobbyorganisasjon) og EVA (Europeiske billedkunstnere).

714 norske navn
Blant de 20 000 underskriftene var 714 norske navn. Responsen på TONOs oppfordring på våre nettsider, Facebooksider og Twitterprofil den 2. august har med andre ord gitt resultater. I tillegg til å bidra med egen underskrift delte mange også nyheten videre i sosiale medier, noe vi er svært takknemlige for. Blant de som har skrevet under er TONOs styreleder Bendik Hofseth, Bjørn Eidsvåg, Daniel Kvammen,  Jan Garbarek, Ina Wroldsen, Sigurd Wongraven, Nicolay Sereba, Vincent Dery og Cato Sundberg (Donkeyboy) for å nevne noen få. Du kan se hele listen her (pdf, åpner i nytt vindu). Fra de øvrige europeiske landene finner man navn som David Guetta, Imogen Heap, Ennio Morricone og Andrea Bocelli.

Transfer of value
– Det handler om begrepet ”transfer of value”, som i korte trekk handler om at det såkalte ”Safe Harbour”-unntaket gjør at tilbydere av tjenester som tilrettelegger for innholdsdeling tjener betydelige beløp blant annet på annonser knyttet til deling av opphavsrettslig beskyttet innhold uten at tjenestene er forpliktet til å ta opphavsrettslig ansvar for innholdet, og dermed betale rettighetshaverne en andel av sine inntekter, forteller adm.dir i TONO, Cato Strøm. – Brevet de 20 000 rettighetshaverne har signert fastslår at EUs pågående arbeid med opphavsretten er en enestående mulighet for Europa til å rebalansere markedet slik at også skapere kan ha en mulighet til å få en ”fair deal” i dette markedet, fortsetter Strøm.

Brev, underskrifter og bakgrunnsinfo

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm.dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: [email protected]
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

Ny brosjyre forklarer TONO

”Hvis du lager musikk eller tekster til musikk som fremføres offentlig, vil du som TONO-medlem tjene penger du ellers ville ha gått glipp av.” Slik lyder hovedbudskapet i TONOs nye medlemsbrosjyre.


TONO bruker mye tid og energi på å nå ut til både brukere og skapere av musikk for å øke forståelsen for opphavsrett, hvorfor offentlig musikkbruk krever en TONO-tillatelse og hva TONO betyr for komponister, tekstforfattere og deres musikkforlag.

– Nå har vi laget en ny brosjyre rettet mot særlig unge musikkskapere som kanskje ennå ikke har rukket å melde seg inn hos oss. For selv om vi blir rundt 1500 flere hvert år, og nærmer oss 30 000 TONO-medlemmer totalt, er det naturligvis plass til flere. Alle som skriver musikk som fremføres offentlig kan bli TONO-medlem, og dermed kunne ha inntekter man ellers ville ha gått glipp av, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen. 

Drahjelp fra Silje Halstensen
For å gjøre TONO mer forståelig spør vi ofte medlemmer om hjelp til å bidra i annonser, artikler, videoproduksjoner og andre tiltak. Tidligere har Odd Nordstoga, Tønes, OnklP, Bjørn Eidsvåg og mange flere bidratt på ulike måter. Denne gangen er vi veldig takknemlige for at vårt medlem Silje Halstensen fra Bendik (Facebook-link, åpner i nytt vindu) har latt oss få låne et bilde av henne og et sitat som bidrar til å få frem budskapet.

– Det er mye takket være TONO at jeg får jobbe med det jeg er lidenskapelig opptatt av – nemlig å lage musikk, sier hun i brosjyren.  

Les brosjyren i en skjermvennlig utgave ved å klikke her (pdf, åpner i nytt vindu)

Ønsker du å få tilsendt en utgave av brosjyren som er tilpasset papirutskrift for bruk i for eksempel kulturskoler, låtskriver-workshops og liknende, så ta kontakt med kommunikasjonssjef [email protected]no. Vi har også annet materiell som kan benyttes, eksempelvis videosnutter etc.

Se gjerne også videoen nedenfor. Der forklarer TONOs medlemssjef Jan Espen Storo noe av det mest grunnleggende ved TONO for deg som skriver musikk.