NCBs vei videre er vedtatt

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NCB 22. mars. Det ble der vedtatt at NCB inngår en samarbeidsavtale med TONOs danske søsterselskap KODA som innebærer at KODA skal yte tjenester til NCB relatert til lisensiering av mekaniske rettigheter og administrative tjenester, og at NCB blir en organisasjon uten egne ansatte.

Generalforsamlingen vektla de følgende hovedargumenter i sin beslutning:

  • NCB opprettholdes som en formell enhet for å sikre kontinuitet i mekaniske og administrative avtaler
  • Et videreført nordisk/baltisk samarbeid er den økonomisk mest levedyktige modellen
  • En NCB-avtale med KODA vil være best egnet til å sikre interessene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag ettersom den geografiske nærheten mellom NCBs kontorer og KODA muliggjør en overføring av nøkkelmedarbeidere.

Komponister, tekstforfattere, musikkforlag og utenlandske søsterselskaper kan dermed fortsette å forvente den beste servicen fra NCB også i årene fremover.

No.4: – TONO er lønna vår

– Det er lønna vår, sier No.4 om TONO-vederlaget de får utbetalt når musikken deres er fremført offentlig. Se TONOs nye kampanjefilm her.

Nesten 30 000 komponister, tekstforfattere og musikkforlag er i dag medlem av TONO. I tillegg forvalter TONO «verdensrepertoaret» av musikk i Norge. Konsertarrangører, kringkastere, cafeer, streamingtjenester og alle andre som ønsker å bruke TONOs repertoar må ha en avtale med TONO for dette, og betale for bruken. Pengene TONO får inn, avregnes videre til de som skriver og eier sin musikk. TONO-vederlaget er viktige inntekter for disse skaperne, og bidrar til at samfunnet kan få glede av stadig ny musikk.

Etter at du har sett filmen, besøk gjerne www.tono.no/opphavsrett, hvor vi på en enkel måte har oppsummert noe av det viktigste du bør vite om TONO. Der kan du også se vår kampanjefilm med Madcon.

 

63,4 millioner i årets første kvartalsavregning

Radio og TV, fremføringer i utlandet og streaming er blant områdene TONO i dag avregner totalt 63,4 millioner for. 29,8 millioner av dette går til TONOs medlemmer.

Foto: istockphoto

TONO har i dag foretatt følgende avregninger: Fremføringer på norsk radio og TV i tredje kvartal 2016, fremføringer i utlandet, Netflix for fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016, Discovery-kanaler, Animal Planet og TLC for 2016, samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. Avregningene for dette beløper seg til kr 55,9 millioner. Av dette går kr 22,3 millioner til medlemmer av TONO, kr 31,7 millioner går til rettighetshavere i utlandet, mens kr 1,9 millioner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

TONOs medlemmer får også vederlag for streaming, noe vi avregner via vårt datterselskap NCB (Nordisk Copyright Bureau). Denne NCB-avregningen er på kr 7,5 millioner, og omfatter Spotify for juli til oktober 2016 og Tidal for juni til oktober 2016.

Totalt sett innebærer nevnte TONO- og NCB-avregninger til TONOs medlemmer totalt 29,8 millioner kroner.

De medlemmer som har hatt registrert aktivitet på sin medlemskonto i TONO har i dag fått e-post om dette. Utbetaling skjer i uke 11. Husk at du som er TONO-medlem kan logge deg på Mitt TONO, og se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Der kan du også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene, ta ut rapporter m.m. Er du medlem med spørsmål til avregningen, ta kontakt med medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller [email protected]. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige, og sendes TONO innen 1. mai 2017.

 

Nå kan du søke om TONO-stipend

Fra og med 13. mars og frem til 19. april kl. 16 kan du søke TONO om stipend. Her kan du lese mer om kriterier for å søke, og hvordan du søker. Søknadsperioden i år er fra 13. mars til 19. april kl. 16.

Foto: Shutterstock

De to stipendordningene, TONO-stipendet og Unge Talenter, er ment å være virkemidler som skal stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk.  Det er i år satt av 11,9 millioner kroner totalt til stipendene. TONOs gruppeforeninger NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og NKF (Norsk Komponistforening) har bevilget midler til stipendordningen Unge Talenter, som deles ut som en del av ordningen.

– TONOs vedtekter sier at en av TONOs oppgaver er å arbeide for nyskaping av musikkverk.  Stipendet har gjennom årene hatt stor betydning for norsk musikkliv ved at det gir nødvendig støtte til å realisere helt konkrete prosjekter som resulterer i nyskrevne musikkverk, sier underdirektør i TONO Svein Korshamn, som koordinerer stipendarbeidet i TONO.

Her søker du

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 19. april 2017  ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten MITT TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt medlemsservice på 22 05 72 80 eller [email protected].

Unge Talenter

Unge Talenter-stipendet er spesielt rettet mot unge TONO-medlemmer. Her er det andre kriterier enn til hovedstipendet. De eneste formelle kriteriene er at du er TONO-medlem, og at du er født mellom 1. januar 1994 og 31. desember 2000. Det er også andre regler for hva man kan søke til. Les mer om kriterier for begge stipender på denne siden. Du finner også nyttig informasjon inne på Mitt TONO.

 

OBS. Artikkelen ble rettet 15. mars, da det under avsnittet «Her søker du» stod at man måtte ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i tre år per 19. April 2016 for å kunne søke. Det riktige årstallet er 2017.

Årets største fakturautsendelse fra TONO

Virksomheter har stor nytte av å bruke musikk for å gjøre seg attraktive for sine kunder. I disse dager får oppunder 10 000 av TONOs kunder tilsendt faktura for lisens for 2017. Pengene blir viktige inntekter for de som skaper musikken.

Foto: istockphoto

Bakgrunnsmusikk skaper stemning, og for virksomheter og organisasjoner som bruker dette i offentlige sammenhenger oppnår med musikken et konkurransefortrinn man ellers ville ha gått glipp av. TONO forvalter musikkverkene til nesten 30 000 medlemmer, samt deres kolleger (komponister, tekstforfattere og musikkforlag) i andre land, totalt mer enn 2,5 millioner opphavere.

Musikklisens for 2017
I disse dager sender vi ut oppunder 10 000 fakturaer. Fakturaene gjelder musikklisens for 2017. Med betalt TONO-lisens kan alle disse virksomhetene spille all verdens musikk i sine kundelokaler. TONO er det eneste selskapet i Norge som kan gi en så omfattende lisens. De virksomhetene som nå får TONO-faktura er serverings- og utesteder, lag og foreninger, klubber, idrettslag, overnattingssteder som hoteller, pensjonater og campingplasser, industrivirksomheter, butikker, klesforretninger, skoforretninger, varehus og kjøpesenter, frisører, massasjestudioer, helse-, kropp-, og velværevirksomheter, treningssentre, større kjeder, forbund, paraplyorganisasjoner, politiske partier og eventbyråer.

Grunnlaget
Bakgrunnen for TONOs virksomhet er Åndsverkloven paragraf 2. Når komponister, tekstforfattere og musikkforlag inngår forvaltningsavtale med TONO eller våre mange titalls søsterselskap over hele verden overlater disse rettighetshaverne til deres forvaltningsselskaper å gi tillatelse til bruk i det offentlige rom på deres vegne. Tillatelsen gis mot betalingen av TONO-vederlaget. TONOs kostnadsprosent i 2015 var 14,33%, det resterende ble betalt ut til rettighetshavere i inn- og utland.

Har du mottatt faktura og har spørsmål til denne, så ta kontakt med TONOs markedsavdeling på telefon 22 05 72 00 eller [email protected].

Ta gjerne også en titt på denne snutten, hvor Audhild og Andreas i TONO går gjennom «the basics» om TONO.

 

TONO på by:Larm

TONO Café

Torsdag og fredag fra kl. 12-1500 kan du komme på TONO Café. I samarbeid med PS:hotell lager vi nemlig et samligssted for by:Larmere der TONO byr på både kaffe og vafler. Her kan man slå av en hyyggelig prat med andre by:Larmere og/eller TONO-Folk.

Torsdag kl. 1430 låner vi ut TONO-caféen til Knirckefritt Management, som viser en førpremiere på den nye musikkvideoen til «Midnight Magic», den nye singelen til Ralph Myerz & J H B.

Minikonsert: dePresno (duo)

Fredag kl.1400 inviterer TONO til minikonsert med dePresno (duo) i vår TONO café.

TONO Sessions: Frida Ånnevik intervjuer Erlend Ropstad og Nosizwe

TONO er det store fellesskapet av norske komponister, tekstforfattere og deres musikkforlag. I tråd med dette setter vi låtskriving på agendaen gjennom vår intervjuserie TONO Sessions. Frida Ånnevik intervjuer Erlend Ropstad torsdag kl. 13 på Pokalen, og Nosizwe lørdag kl. 16.30 på Hendrix Ibsen.

Foredrag: «TONO-medlemmer tjener mer»

I Matsalen B, torsdag 2/3, 11:30 kan låtskrivere få ny kunnskap om rettighetene de har i sin musikk, hvordan de kan tjene penger på dem og få mer kunnskap om hva TONO egentlig er. Det er medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo, som holder foredraget.

TONO åpner også i dag en DAB-debatt «Norsk musikk på radio – Hva skjera?!» Dette foregår på Pokalen kl. 1100.

Vi ønsker alle et godt by:Larm.