TONO om ny kulturmelding

Regjeringen skal utarbeide en ny kulturmelding, og i den forbindelse var representanter for en lang rekke aktører innen musikknæringen på torsdag samlet for å presentere sine tanker om dette. Her kan du lese TONOs innlegg i møtet.

Det er 14 år siden forrige kulturmelding, og nå er arbeidet med en ny kulturmelding igangsatt fra Kulturdepartementets side. Kulturmeldingen, som er planlagt behandlet i Stortinget våren 2019, skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer, og trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Kulturdepartementet har invitert til en oppstartskonferanse 3. mai.

Torsdag 27. april var representanter for en lang rekke aktører i musikk-Norge samlet i regi av Musikkindustriens Næringsråd for å presentere hva man forventer av en ny kulturmelding. Det var også representanter fra Kulturdepartementet til stede i møtet, som ble avholdt hos Music Norway. TONO deltok med kommunikasjonssjef Willy Martinsen som presenterte TONOs innspill. Du kan lese en oppsummering av det som ble presentert nedenfor.


TONO hilser initiativet med ny Kulturmelding velkommen. En aktiv kulturpolitikk som tar høyde for den digitale revolusjonen, globaliseringen og den generelle samfunnsutviklingen er avgjørende for å kunne skape gode rammevilkår for TONOs medlemmer – komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene – i fremtiden.

Utfordringer på det digitale området
TONO har hatt omsetningsvekst gjennom mange år. Selv om digitalisering har vært en viktig driver i dette, er det ikke tvil om at digitaliseringen også har skapt store utfordringer for mange av TONOs medlemmer. Vi ser det særlig innenfor de brukergenererte tjenestene – typisk plattformtjenester og sosiale medier. Her lastes det opp og deles enorme mengder beskyttet musikk uten at rettighetshavernes bes om tillatelse, og uten at tjenestene deler av inntektene med dem som har skapt og eier innholdet. Dette kan de gjøre under dekke av EU-lovgivning, som de hevder gir dem ansvarsfritak for innholdet. Høsten 2015 gjennomførte analyseselskapet Roland Berger, på oppdrag fra de europeiske «TONO-selskapenes» lobbyorganisasjon Gesac, en omfattende dybdeundersøkelse som kartla at om lag 52 prosent av Facebooks annonseinntekter er direkte relatert til kunstnerisk materiale. For plattformselskaper i snitt er den direkte effekten av kulturelt innhold på deres omsetning 23 prosent. 23 prosent ville normalt bety ca 48 milliarder norske kroner eller 5 milliarder euro til det europeiske kunstfeltet. Hva forteller dette oss? Jo, at den digitale økonomien ennå ikke fungerer – til tross for lovlig lisensierte tjenester som Spotify, Tidal etc. En fungerende digital økonomi vil være av grunnleggende betydning for norske rettighetshavere og mange andre kulturaktører i årene fremover. Verdioverføringen fra rettighetshaverne til de store globale IT-selskapene må ta slutt.

Det var riktignok positive signaler i opphavsrettspakken EU offentliggjorde i fjor høst, og som viser at EU er oppmerksomme på problematikken. Uheldigvis er problemet omtalt kun i forklaringene til loven, ikke i selve lovteksten. Samtidig er det ennå et stykke vei å gå før det er vedtatt et nytt direktiv. Dermed er det fortsatt et åpent spørsmål om slike tjenester vil komme inn under et godt og balansert regime – også for rettighetshaverne. TONO oppfordrer norske myndigheter til å ta en aktiv rolle i å gripe dette an– både overfor EU, men også nasjonalt og å utarbeide tiltak som kan styrke næringsmulighetene innenfor det digitale området for norske opphavere og musikkbransjen generelt.

Ny åndsverklov
Det er grunnleggende for opphavere å ha et solid fundament i form av en robust og god åndsverklov. Kulturdepartementet presenterte nylig et forslag til ny åndsverklov, og vi ser dessverre at flere av de positive signalene og forslagene i utkastet som ble fremlagt i fjor høst er endret eller fjernet i det endelige lovforslaget. Her er det åpenbart at produsenter, distributører og kringkastingsinteresser har vunnet frem overfor departementet.

Kulturmoms
Vi har de senere årene sett mange norske opphavere og artister lykkes godt  i utlandet. Forhåpentligvis ligger det i dette en kime til en enda større utenlandssuksess i fremtiden. Det må arbeides for å sikre  rammebetingelser som gjør det mulig å drive sin virksomhet fra Norge. Vi må hindre utflagging av artister og opphavere, og sikre at rettigheter forblir i Norge. Derfor tror vi det må skapes incentiver for dette, fordi det er sterke krefter utenlands som gjerne tar i mot norske musikkskapere. Her må både bransje og myndigheter arbeide med tiltak som kan bidra til at rettighetene forblir i landet, og ordninger kan blant annet dreie seg om fond, støtte- og stipendordninger som kan gi finansiell backing for lovende prosjekter. Men, TONO oppfordrer også departementet til å se nærmere på innføring av en kulturmoms. Den som momser sine egne tjenester, får trekke fra momsen på de varer og tjenester man kjøper, og det er TONOs syn at dette ville være en fordel for kulturlivet, forutsatt at vi får en lav momssats. TONO har søsterselskaper i enkelte andre land som har kulturmoms, noe som gir dem en konkurransefordel. Det er også verdt å nevne at innføring av kulturmoms gjerne må ses i naturlig sammenheng med en økende grad av profesjonalisering i bransjen, der stadig flere organiserer sine virksomheter i profesjonelle enheter.

Ivareta bredden
Enere skapes ikke uten bredde. Det ser vi ikke minst innen norsk idrett, og hvis vi ser til Sverige så har en suksesshistorie som Max Martin pekt på sine unge år i den statlige kulturskolen som viktig for hans vei inn i musikken. TONO mener det er avgjørende i arbeidet med kulturpolitikk at man har et vidsyn og at man dyrker bredden. Det må stimuleres til et aktivt musikkliv på grasrotnivå, og det er nødvendig med et godt virkemiddelapparat. Artister, musikere og opphavere trenger sammenhenger, arenaer og scener hvor de og deres musikk kan få vokse. Det kan i denne sammenheng være verdt å peke på en europeisk undersøkelse, omtalt på Ballade.no den 25. april. Der kunne man lese at norske spillesteder ligger i bunnsjiktet i Europa når det gjelder støtte til helårs konsertvirksomhet. Kun Spania og Tyskland har lavere prosentvis støtte til arrangører som andel av total inntekt. Og som Norske Konsertarrangører uttalte i saken: «Helårsarrangørene er springbrettet for mange artister (…) Du kan ikke reise ut uten å få øvd på en scene».

TONO Sessions: Ivan Ave

– Å skrive raptekster er for meg som å løse kryssord, forteller Ivan Ave i dette TONO Sessions-intervjuet med Trond Wiger fra Trondheim Calling tidligere i år.

Nå er ett nytt intervju i vår videointervjuserie TONO Sessions klart! Denne gangen kan vi by på rapperen Ivan Ave i samtale med Trond Wiger, også anerkjent rapper. I intervjuet får du innblikk i hvordan Ivan Ave jobber frem låtene sine, og forhåpentligvis er det mye her til inspirasjon og læring for andre TONO-medlemmer.

– Bakgrunnen for at vi kjører TONO Sessions-serien er at vi ønsker å få oppmerksomhet om at musikkskaping er et verdifullt arbeid som musikkelskere ikke skal ta for gitt. For oss i TONO er dette også en måte å vise fruktene av opphavsretten på. Opphavsretten gjør det mulig å kunne ha inntekter på å skape musikk, og er en grunnleggende forutsetning for at nordmenn får tilgang på stadig nyskrevet musikk. Vi ønsker dessuten å inspirere våre medlemmer til å skrive ny musikk, og vi håper TONO Sessions kan bidra til det, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Nå ligger det nesten 60 videoer på TONOs YouTube-kanal, og mer enn 20 av disse er TONO Sessions-intervjuer. Besøk kanalen ved å trykke her.

De første TONO Sessions-intervjuene ble gjort i 2014 etter en idé av TONO og Askil Holm.

Morten Qvenild om musikkskaping

Morten Qvenild vant EDVARD-prisen for albumet «Personal Piano» i kategorien Åpen klasse i 2016. Vi har snakket med prisvinneren om musikkskaping, og resultatet kan du se i denne videoen. Ta en titt!

For mer info om Morten Qvenild, besøk hans Facebook-side.

Bli med på Gatekunst!

Gatekunst-prosjektet ønsker å gi kunnskap, inspirasjon og drahjelp til unge talenter som vil inn i underholdningsbransjen, og TONO er i år med som støttespiller. Hvis du tenker dette er noe for deg, så må du melde deg på innen 21. april!

Foto: Gatekunst (hentet fra video om prosjektet som du kan se på gatekunst6.no)

Gatekunst er et årlig arrangert ungdomsprosjekt for folk fra 15 til 23 år, i regi av hip hop-kollektivet Forente, et kompetansesenter for ungdom og de som jobber med ungdom og YouTube-plattformen YLTV. Prosjektet har som mål å gi unge talenter som ønsker en karriere i underholdningsbransjen en reell læringsarena der de kan få oppleve hvordan det er å være artist i den virkelige verden.

– Vi er i år blitt med som sponsor av Gatekunst fordi det er et prosjekt som stimulerer til å lage ny norsk musikk. Det er dessuten en flott mulighet for unge låtskrivere til å vise seg frem. For TONO er det viktig å være der ny musikk skapes slik at vi kan skape en bevisstgjøring om hvilke rettigheter man har som komponist og tekstforfatter, sier medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

Ungdommene som får erfaringer, kunnskap og nettverk. Veiledningen skjer i form av workshops der ungdommene samarbeider med kjente og etablerte artister som fungerer som mentorer og rollemodeller. Sluttresultatet er en plateutgivelse og en konsert der artistene og de unge talentene opptrer sammen. Konserten vil bli arrangert i Oslo i september eller oktober. Endelig dato er ennå ikke satt. Men først skal det arrangeres audition, som vil bli et sted i Oslo i løpet av april, og gjøres i samarbeid med Universal Music og NRK P3.

Dersom dette høres ut som noe for deg, så kan du melde deg på, men vær oppmerksom på fristen som er allerede 21. april. Du melder deg på på denne siden:
www.gatekunst6.no

I forbindelse med prosjektet er også den første låten fra den sjette runden av Gatekunst nå sluppet via Universal Music. Den heter «Liten Sirkel», og gjestes av Ezzari, Turab & Satilmis. Låten er produsert av Leif Inge Fosen, og Turab, og er også listet på selveste NRK P3. Denne singelen viser at det kommer konkrete bra ting ut av Gatekunst, og er forhåpentligvis til inspirasjon for deg som tenker at Gatekunst kanskje kan være noe for deg. Du kan høre låta her:

https://open.spotify.com/track/2wnoFVOWVbSFfEXwhak4uX

 

 

TONO tar påskeferie

TONOs administrasjon tar påskeferie fra kl. 16 fredag 7. april, og er tilbake tirsdag 18. april. Administrasjonen ønsker alle medlemmer og kunder en riktig god påske!

Dersom du er TONO-medlem og ønsker informasjon om for eksempel avregningshistorikk, allerede registrerte verk eller ønsker å registrere nye, så husk at du kan logge deg inn på Mitt TONO. For øvrig minner vi om at du som er TONO-medlem kan søke om stipend frem til 19. april. Les mer om det her. Og om dine verk er blitt fremført i USA, så kan du også søke om å få Ascap-vederlag via TONO. Det kan du lese om her.

Spiller du konserter i påsken, så rapporter dem gjerne inn så snart som mulig på Mitt TONO. Og hvis du skal arrangere konsert, så send oss en forespørsel før konserten ved å bruke skjemaet på denne siden: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/. Vi tar tak i din henvendelse rett over påske!

Hvis du trenger å slå i hjel litt tid i påsken, så kan vi anbefale vår rykende ferske kampanjefilm med No.4.

 

Eller den med Madcon:

Er din musikk fremført på konsert i USA?

Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2016? Nå kan du søke ASCAP om vederlag, og du må sende din søknad til TONO innen 3. mai.

Hvis du kan dokumentere at du eller andre har fremført dine verk på konserter i USA i 2016 kan du nå søke TONOs amerikanske søsterorganisasjon ASCAP om vederlag.
For å kunne ha muligheten til å få betalt for dette fra Ascap må du laste ned dette skjemaet  til din maskin, fylle det ut, lagre og deretter returnere det til [email protected], som vil ta dette videre med Ascap. Bruk én rad i skjemaet for hvert fremførte verk. Har flere av dine verk blitt fremført på samme konsert lager du en rad for hvert verk, hvor du angir verks-id og tittel. Minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon må fylles ut for hvert rapporterte verk, og i følgende prioriterte ordning: ISWC, men hvis verket ikke har ISWC-nummer bruker du verksnummer hos TONO.  Du finner ISWC-nummeret til verket ved å først gå inn på verktittel, dernest detaljer. CAE-nummer er det samme som IPI-nummer, også dette finner du på dine nettsider. Kontakt Medlemsservice på [email protected] eller 22 05 72 80 ved eventuelle spørsmål angående dette.

Ascap opererer med tre kategorier av søknader:

1. Live Pop Performances – Top 300 Tours and Venues

Dette omfatter de største turneene og konsertstedene, og omfatter helt konkret de følgende 14 scener:

 • Hollywood Bowl (Los Angeles, CA)
 • Staples Center (Los Angeles, CA)
 • Gibson Amphitheatre At Univ. CityWalk (Universal City, CA)
 • American Airlines Arena (Miami, FL)Knight Concert Hall (Miami, FL)
 • BB&T Center (Sunrise, FL)
 • Beacon Theatre (New York, NY)
 • Madison Square Garden Arena (New York, NY)
 • Radio City Music Hall (New York, NY)
 • Theater At Madison Square Garden (New York, NY)
 • Hiram Bithorn Stadium (San Juan, PR)
 • Roberto Clemente Coliseum (San Juan, PR)
 • James L. Knight Center (Miami, FL)
 • Coliseo de Puerto Rico (San Juan, PR)

 

2. Symphonic, Recital, and Educational Performances (”Kunstmusikk”)  
Dersom konsertfremføringene dine faller inn under dette punktet, vennligst ta kontakt med Wenche Gjestvang på [email protected].

 

3. Live Pop PerformancesOnStage 

Dette er live fremføringer av popmusikk som ikke har foregått på stedene listet opp under pkt 1 over eller som naturlig faller inn under pkt 2. For dette punktet må du forholde deg til det følgende:   Du kan søke for 2016, og må leveres til TONO senest 10. Mai 2016. Fullfør OnStage Claim-malen, og fyll ut alle nødvendige felter som er listet under. Mangler noe av denne informasjonen i din søknad, kan søknaden avvises og føre til at du ikke får noe betalt for den innrapporterte opptredenen eller eventuelt forsinket behandling. Alle krav fra dine samarbeidspartnere (f.eks. med-opphavere i dine verk) må inkluderes i en enkelt fil, Ascap aksepterer ikke individuelle filer for hver med-opphaver.

Her er en liste over de ”Required fields”, som du MÅ fylle ut: 

 • Affiliate Name
 • Affiliate CAE/IPI Number
 • Performing Artist
 • Venue Name
 • Venue Address
 • Venue City
 • Venue State
 • Venue Zip Code
 • Performance Type
 • Performance Date (Må føres i amerikanske datoformat: måned/dag/år) – gjør du dette feil, vil søknaden bli returnert for korreksjon
 • Performance Duration
 • Society Work ID – Du kan ikke få noen utbetaling uten et tilknyttet verksnummer, så pass på å få med dette.
 • ISWC – registrerte verk får ingen utbetaling uten at du oppgir ISWC-kode i din søknad.
 • Work Title  – Tittelen på verket må matche nøyaktig med det som er oppført i TONOs registre, så pass også på her å dobbeltsjekke at du oppgir presis informasjon

Last ned dette skjemaet  til din egen maskin, fyll det ut og mail deretter det ferdige utfylte eksemplaret til [email protected]  innen utløpet av 3. mai.