Halvårskommentar og sommerhilsen

TONO har lagt bak seg et halvår med hektisk aktivitet, hvor vi også kan notere halvårsrekord i utenlandsinntekter. Les adm. dir. Cato Strøms sommerhilsen til medlemmene her.

Foto: istockphoto

Av erfaring vet vi at sommeren er en svært aktiv tid for TONOs medlemmer. TONOs medlemsservice er naturligvis bemannet gjennom hele sommeren. Spiller dere konserter i sommer, oppfordrer vi dere til å rapportere inn alle fremføringer på Mitt TONO så snart som mulig etter konsertene. Ring oss gjerne på 22 05 72 00 om dere lurer på noe.

Fra 235 mill. til 450 mill. til fordeling på ti år
Halvåret vi legger bak oss har vært svært hektisk og spennende. I mai presenterte vi TONOs regnskap for 2016. Vi glade for at vi har klart å øke vårt resultat til fordeling til rettighetshaverne fra ca. 235 millioner kroner i 2006 til nesten 450 millioner kroner i fjor. De gode resultatene skyldes at det skrives og fremføres mer musikk enn noen gang, samtidig som TONOs ansatte utgjør en slagkraftig organisasjon som skaper resultater for medlemmene.

Resultatene for første halvår i år lover også godt. Både innen bakgrunnsmusikk- og konsertområdet ligger vi godt an i forhold til årsmålene. Vi gleder oss særlig til å se resultatet av sommerens festivaler. På onlineområdet har vi sikret en rekke nye avtaler. Vi er også i krevende forhandlinger med en rekke forbund og organisasjoner. Noen har vært langvarige, og er ennå ikke løst, og dette er arbeid vi fortsetter med utover høsten. Vi kan også nevne at vi i løpet av første halvår har samlet inn nesten 31 millioner kroner fra utlandet, ca. 8 millioner mer enn i samme periode i fjor.

Hektisk aktivitet i administrasjonen, styret og andre utvalg
TONO preges for tiden av omfattende IT-utvikling, hvorav flere prosjekter foregår i samarbeid med søsterselskapene i Finland og Danmark – Teosto og Koda, gjennom det felles eide selskapet Polaris Nordic. Vi arbeider med en digital rapporteringsløsning for musikkbrukerne, samt en ny versjon av «Mitt TONO». Målet er å kunne lansere disse i første halvår 2018. Vi kunngjorde nylig også oppstarten av Polaris Futures Lab, hvor formålet er å utvikle nyskapende, verdensledende løsninger for nordiske rettighetshavere og musikkbrukere.

Vi har gjennomført to ordinære kvartalsavregninger så langt i år, med ca. 147,5 millioner avregnet til rettighetshavere i inn- og utland, samt mer enn 21 millioner avregnet til TONOs medlemmer via NCB.

TONOs styre har hatt fem møter denne våren, og det har også vært hektisk aktivitet i øvrige komiteer og utvalg. På årsmøtet i mai ble det valgt nye styremedlemmer, og den 22. juni konstituerte styret ny styreleder i Ingrid Kindem.

I mai delte vi ut TONO-stipender og Unge Talenter-stipender på totalt nærmere 12 millioner kroner.

Ny åndsverklov
5. april i år fremla regjeringen for Stortinget et forslag til ny åndsverklov, Prop. 104 L (2016-2017). Det ble svært mye støy omkring denne proposisjonen. På rettighetshaversiden mente man at lovforslaget, i motsetning til høringsnotatet som ble sendt ut våren 2016, ikke oppfylte regjeringens opprinnelige løfte om å styrke rettighetshavernes stilling.  TONO og gruppeforeningene har lagt ned et stort arbeid for å snu innholdet i proposisjonen. Vi har presentert vårt syn for sentrale politikere, og har, i samarbeid med den fremste opphavsrettslige ekspertisen, utviklet forslag til nye lovtekster og kommentarer, som er overbragt Stortingets familie- og kulturkomite.

Dette endte med at regjeringen sendte brev til Stortinget og trakk den omstridte bestemmelsen i §71, og Stortinget besluttet selv å utsette den videre behandling av lovforslaget. Det synes for oss som om de interesserte parter står svært langt fra hverandre i denne saken, slik at det skal godt gjøres for Stortinget å komme frem til en løsning dette året.

EUs ”opphavsrettspakke”
TONO er naturligvis også engasjert i EU-kommisjonens arbeid med den europeiske opphavsrettslovgivningen. Den såkalte ”copyright package” med sine ulike elementer, som EU-kommisjonen sendte ut høsten 2016, behandles av Parlamentet, og fra før vet vi at det er en tidkrevende prosess.

Den viktigste kampen er etter vår mening ”The Value Gap” eller ”Transfer of Value” som det også kalles. Også her er frontene steile og aktørene kraftfulle. Vi mener rettighetshaverne har gode argumenter når vi for eksempel ser hvordan Facebook har utviklet seg til å bli en kanal der musikk oppdages og gjøres tilgjengelig.

Har du ennå ikke skrevet under på ”Make Internet Fair”-kampanjen, så gjør gjerne det.

Vi ønsker alle TONOs medlemmer en riktig god sommer!

 

Cato Strøm
adm.dir.
TONO

Nye rutiner for medlemmer av Norske Konsertarrangører

Fra 1. juli må konsertarrangører som tidligere har vært en del av Norske Konsertarrangører (NKA) sin TONO-avtale inngå egne avtaler med TONO.

NKA og TONO har dessverre ikke kommet frem til enighet vedrørende en ny avtale. Det foregår per nå ikke forhandlinger isolert sett. Vi har likevel en intensjon om å finne gode løsninger, og er i pågående forhandlinger med Norsk Musikkråd, hvor NKA også er representert. Her dreier det seg om ideelle og/eller frivillige organisasjoner. Det er vår intensjon å finne løsninger som alle parter kan stille seg bak.

Fraværet av en avtale med NKA innebærer at NKAs medlemmer må klarere fremføringsrettighetene direkte med TONO på individuelt, selvstendig grunnlag fra 1. juli. NKA har i samarbeid med, og med informasjon fra TONO, informert medlemmene om de nye rutinene per e-post i mars. TONO har også kontaktet alle berørte arrangører direkte. Vi gjentar like fullt hvordan de berørte arrangører skal forholde seg til TONO fremover.

De som tidligere har TONO-rapportert via NKA, må nå gjøre dette direkte til TONO.  Arrangørene må samtidig betale TONO-vederlag etter ordinære tariffer.

TONOs tariffer for konsert og event er beskrevet her HER. Tariffer for bakgrunnsmusikk er beskrevet HER.

Konserter avholdt 1. halvår 2017 skal rapporteres til NKA som tidligere, med NKAs rapporteringsskjema med frist den 30. august 2017. NKA sender dette videre til TONO. For konserter som avholdes etter 1. juli må man forholde seg direkte til TONO.

Prosedyre for inngåelse av avtale

Bakgrunnsmusikk
Benytt Avtaleskjema her på tono.no, fyll det ut og send det til oss så snart som mulig. Alle arrangører må inngå en fast, løpende avtale for bakgrunnsmusikken, og deretter velge hvilken type avtale som er ønsket for konsertene. I skjemaet må dere oppgi følgende:

  • Juridisk informasjon
  • Bakgrunnsmusikk (Mekanisk avspilling av musikk via anlegg/tv/radio/streaming i egne lokaler, eksempelvis kafe, bar, restaurant.
  • Avtale for konserter * – velg ønsket alternativ
  • Signatur og avtalevilkår

*Forklaring på konsertavtalene:

  • Fastavtale: En løpende avtale for all musikkbruk, både konserter og bakgrunnsmusikk. Faktura blir sendt ut én gang per år. Ved registrering av denne avtaletypen skal informasjon om både 2. halvår 2017 og hele 2018 fylles ut. Bruk salgstall fra de siste to årene som grunnlag. Tallene må kunne dokumenteres ved behov.
  • Rapporteringsavtale: Alle konserter innrapporteres 2 ganger i året, medio juni/desember. Eget rapporteringsskjema vil bli sendt dere per mail, etter vi har mottatt avtaleskjemaet
  • Innhente tillatelse på forhånd arrangement – dette gjør man her.

Alle avtaletyper blir beregnet iht. tariff.

Vi oppfordrer alle som har spørsmål om å kontakte oss direkte på telefon 22 05 72 95, eller på mail til [email protected].

 

 

 

Ingrid Kindem er ny styreleder i TONO

TONOs styre valgte i dag Ingrid Kindem til ny styreleder, og Jørgen Karlstrøm som ny nestleder. – Jeg takker for den tilliten jeg er vist av TONOs styre, og ser frem mot å lede styrearbeidet, sier Ingrid Kindem.

Foto over: Anne Valeur

TONOs vedtekter §30 (5) sier at TONOs styre skal konstituere styrets leder og nestleder i det første styremøtet etter årsmøtet. Dette styremøtet fant sted i dag, og der ble Ingrid Kindem (NOPA) og Jørgen Karlstrøm (NKF) valgt til henholdsvis styreleder og nestleder.

Kindem er styreleder i NOPA, og har nå sittet i TONOs styre siden 2014. Hun hadde også styreplass i TONO i 2009 og 2010. Hun er musikkutdannet fra NTNU i Trondheim, og har vært TONO-medlem siden 1992. Hun har en lang karriere som komponist, og har komponert og produsert musikk til flere barneplater, musikkspill og revyer, og har i tillegg ledet ensembler i forbindelse med kulturutveksling med land i Asia, Afrika og Midt-Østen. Hun har også vært orkesterleder i NRK TV. Hun har bred musikkpolitisk erfaring, blant annet som styremedlem i NOPA, Fond for Lyd og Bilde og Fond For Utøvende Kunstnere.

– Jeg takker for den tilliten jeg er vist av TONOs styre, og ser frem mot å lede styrearbeidet. Det er spennende og krevende tider både for opphavere og forvaltningsselskaper, kanskje særlig når det gjelder å håndtere en global, digital musikkrettighetsøkonomi. Jeg er glad for at vi har dyktige ansatte i TONO, mye kunnskap om teknologi og et styre hvor samarbeidsklimaet er godt og preget av gjensidig respekt for hverandre og den kunnskap hver og en besitter. Jeg gleder meg også over at det generelle musikkmiljøet i Norge fremstår som sterkt og samlet, sier Ingrid Kindem.

Jørgen Karlstrøm ble i dag valgt av TONOs styre til styrets nestleder. (Foto: Caroline Roka)

Styrets nestleder, Jørgen Karlstrøm, er styreleder i Norsk Komponistforening. Han er komponist, musiker og plateprodusent. Han har studert ved Griegakademiet, Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin, og Norges musikkhøgskole. Han har samarbeidet med dirigenter som Pierre André Valade og Jukka-Pekka Saraste, og har hatt bestillingsverk fra bl.a. KORK, Oslo Sinfonietta, Oslo-Filharmonien, NOSO og Ardittikvartetten. Han driver dessuten plateselskapet MERE Records sammen med Knut Olaf Sunde. Karlstrøm har sittet i TONOs styre siden 2016.

Det ble også konstituert medlemmer til Fordelingsutvalget, i tråd med TONOs vedtekter §54 (1). Dette består nå av Bjørn Eidsvåg (NOPA), Tove Bøygard (NOPA), Kai Robøle (MF), Odd Steenberg (MF), Klaus Sandvik (NKF) og Ine Kristine Hoem (Uavhengig). På denne siden kan man også se hvilke som nå besitter varaplassene.

Konstituering av nytt Musikk- og Tekstfaglig Utvalg vil gjøres på TONOs styremøte i september.


Relevante lenker:
TONOs styre: https://www.tono.no/om-tono/organisasjonen/tonos-styre/
Oversikt over komiteer og utvalg i TONO: https://www.tono.no/om-tono/organisasjonen/komiteer-og-utvalg/
TONOs vedtekter: https://www.tono.no/om-tono/vedtekter/

TONO, Koda og Teosto lanserer Polaris Futures Lab

Polaris Nordic-alliansen, bestående av TONO, danske KODA og finske Teosto, etablerer nå et felles forsknings- og utviklingsinitiativ under navnet «Polaris Futures Lab». FoU-initiativet ble lansert i dag på «Sonar+D»-konferansen i Barcelona.

Med det felles initiativet arbeider TONO, Koda og Teosto i felleskap mot en ledende rolle innen fremtidens administrasjon av opphavsrettigheter i musikkverk gjennom å  investere i ny teknologi og nye tjenester for musikkopphavere og musikkforlag, samt musikkbrukere. Målet med initiativet er å tenke helt nytt om de eksisterende arbeidsprosessene innen den kollektive forvaltningsmodellen, med et mål om å øke hurtigheten, effektiviteten og transparensen innenfor administrasjonen av fremføringsvederlag.

– Med Polaris Futures Lab har TONO og våre danske og finske søsterselskaper betydelige ambisjoner om utvikling av nye og gode løsninger for fremtidens forvaltning av musikkrettigheter, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

Radikal nytenkning rundt kollektiv forvaltning
Den første fasen av arbeidet i Polaris Futures Lab vil dreie seg om å identifisere nøkkelområder for å ta i bruk nye teknologier og utviklingsprosesser, på en måte som skal muliggjøre en radikal nytenkning av den eksisterende kollektive forvaltningsmodellen. Resultatene av arbeidet i Polaris Futures Lab vil bli rullet ut i Polaris-selskapene fra 2018. Konseptet har, på oppdrag av de tre selskapene, blitt utviklet av Teosto Futures Lab, Teostos innovasjonsplattform lansert i 2016. Med et initielt fokus på 12 måneder, skal Polaris Futures Lab-teamet, hvor også ressurser fra TONO bidrar, begynne sitt arbeid i august 2017 med en konseptbyggingsfase for å identifisere utviklingsspor og mulige problemområder for prosjektet.

– Med utgangspunkt i vårt allerede vellykkede samarbeid innen forskning og utvikling innenfor  IT-området er Polaris Futures Lab et betydelig skritt i å ta Polaris-samarbeidet videre. Vi benytter både egne og eksterne IT-ekspertmiljøer i arbeidet, som er av svært stor strategisk betydning for TONO i årene fremover, forteller adm.dir i TONO, Cato Strøm.

Om Polaris Nordic:
De tre nordiske forvaltningsselskapene TONO, Koda og Teosto står sammen i selskapet Polaris Nordic, et unikt initiativ blant forvaltningsselskaper, og som arbeider mot å skape større verdi for musikkopphavere og for å gi selskapene en ledende rolle i fremtidens forvaltning av musikkrettigheter. Gjennom samarbeidet reduserer selskapene kostnader, øker effektiviteten og skaper høyere omsetning gjennom mest mulig effektiv opphavsrettsforvaltning. Polaris Nordic-selskapene er blant verdens mest effektive forvaltningsselskaper, og som konstellasjon står Polaris Nordic-selskapene for et samlet innkrevd vederlag som plasserer oss blant de fem største sammenliknet med andre europeiske forvaltningsselskaper. Besøk www.polarisnordic.org

For mer informasjon:
Kjetil Larsen, IT-sjef i TONO, mob. 957 66 540, kjetil.larsen (a)tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen(a)tono.no

TONO avregner 91,6 millioner

TONO avregner denne uken 91,6 millioner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I tillegg kommer 13,8 millioner kroner fra NCB til TONOs medlemmer.

I dag har TONO, i årets andre ordinære kvartalsavregning, avregnet 91,6 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland.

33,3 millioner til TONO-medlemmer
Av totalsummen går 33,3 millioner kroner til TONO-medlemmer, mens 55,8 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet. 2,5 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt for omtvistede rettigheter.

Områdene det er avregnet for er fremføringer på norsk radio og tv i fjerde kvartal 2016, sluttavregning for radio og tv i 2016, NRK.no sin programspiller tv for 2015, reklame på TV2 og TV Norge i 2016, Netflix for andre kvartal 2016, Google Play VoD for april 2014 – september 2015, fremføringer i utlandet og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

NCB-avregning for fysisk, synk og online
TONOs medlemmer får også avregninger for nedlastinger og strømming, fysisk salg og synkronisering. Dette avregner vi via NCB. NCB-avregningen er denne gangen på 13,8 millioner kroner, og stammer fra blant annet Spotify for november 2016 – januar 2017, iTunes for april – juni 2016, Google Play for april – september 2016, Beat for april – juni 2016, fysisk salg av CD, DVD etc og audiovisuell synkronisering. Totalt sett innebærer dette at nevnte TONO- og NCB-avregninger til TONOs medlemmer utgjør 47,1 millioner kroner.

Store datamengder
Ikke medregnet NCB-avregningen er det nærmere 13 000 TONO-medlemmer som nå har fått avregning fra TONO, og i overkant av 6000 har beløp som overstiger utbetalingsgrensen på 250 kroner. Avregninger under dette beløpet settes på de enkelte TONO-medlemmers medlemskonto, og akkumulerer seg frem til utbetaling når beløpsgrensen nås. I overkant av 77 000 rettighetshavere fra andre land får juni-avregning fra TONO. Totalt har TONO nå i juni avregnet vederlag på nærmere 270 000 verk.

De medlemmer som har hatt aktivitet på sine verk som har kvalifisert til avregning har i dag fått en e-post fra TONO om dette. Logg inn på Mitt TONO for å lese mer om din avregning. Der kan du nå også se en fersk oversikt over minuttverdier for spilling på radio og TV.

Foto: istockphoto.com

Opphavernes stemme er unik – og blir hørt

TONO har vært medlem av CISAC siden 1929. Her kan du lese president i CISAC, Jean-Michel Jarre, sitt forord i organisasjonens årsrapport,  offentliggjort 8. juni.

Av: Jean-Michel Jarre, president i CISAC, foto over: M. Kuenster

Grunnlaget for vår kreative verden omskrives i dag av den digitale revolusjonen. Aldri har skapere hatt tilgang til så mange måter å skape og formidle sine arbeider på. Aldri har våre verk funnet et så stort publikum. Dette er en fantastisk mulighet, og opphavere omfavner forandringer i det store og det hele. Den digitale verden har styrket dem, og plassert dem i selve hjertet av den kreative økonomien.

Samtidig har den digitale verden skapt nye presserende behov for opphavere over hele verden. Globaliseringen har ført til at en stadig sterkere konsentrasjon av teknologigiganter, som med enorm kraft og makt ønsker tilgang til kreativt innhold – til spottpris. De har enorme ressurser finansielt og i sin lobbyvirksomhet. Dette betyr at i dag, mer enn noen gang før, trenger opphavere en stemme overfor myndigheter og beslutningstakere. CISACs årsrapport viser at opphavernes stemme er unik – og at den blir hørt. Som et globalt fellesskap skaper opphaverne forandringer.

CISACs uten tvil viktigste prioritet er i dag den verdioverføringen som finner sted i det digitale markedet. Dette er ikke morgendagens problem – det er et enormt problem akkurat nå. Det diskuteres i EU-parlamentet i skrivende stund. CISAC har klare forventninger til at Europa løser dette problemet. Det må kanaliseres rimelig verdi for bruken av kreativt innhold til de som har skapt det, og ikke til de digitale plattformene som utnytter juridiske smutthull for å tjene penger på det.

Vår kampanje for en ny ufravikelig rettighet for audiovisuelle skapere gjør også viktige fremskritt. Opphavere samarbeider om denne kampanjen over hele kloden, og vi ser som resultat betydelige forandringer i land som Kina og Chile. Nå må vi fortsette å arbeide for dette i andre deler av verden for å gjøre dette temaet globalt.

En kampanje for å få etablert en ordning som gir visuelle kunstnere et vederlag når deres verk selges videre (for eksempel via  auksjonshus, red.anm.) har også fremgang. Visuelle kunstnere mobiliserer seg over hele verden, og vi ser også at myndigheter i økende grad er på deres side.

I alle disse tilfellene har opphavere og CISAC vist vei gjennom at vi som et fellesskap har blitt bedre på å løfte i flokk. Vi setter klare mål og legger all vår energi i å nå dem sammen. På denne måten vil opphavere være en del av diskusjonene og løsningene for fremtiden.


CISACs årsrapport er lang, men spennende lesing. Last den ned her (pdf, åpner i eget vindu)
Besøk CISACs nettsider ved å klikke her.
Les sak på TONO.no om generalforsamlingen i Lisboa denne uken

CISAC-ledere møtes i Lisboa

Kampen for rettferdig vederlag til opphavere er kjernesak når forvaltningsselskaper verden over møtes til generalforsamling i CISAC i Lisboa denne uken.

CISAC arbeider for 4 millioner opphavere fra verden over gjennom deres 239 forvaltningsselskaper i 123 land. TONO har vært medlem av CISAC siden 1929, og er på generalforsamlingen representert ved adm.dir Cato Strøm og nestleder i styret, Jørgen Karlstrøm. Totalt deltar mer enn 200 ledende opphavere og ledere fra forvaltningsselskaper fra alle verdensdeler.

Generalforsamlingen møtes under en samlet oppfordring til verdens myndigheter om å etablere lovverk som gir musikkskapere, manusforfattere, regissører og visuelle artister rimelig og rettferdig vederlag. CISACs øverste prioritet er å påvirke politikere til å skape en mer rettferdig økonomi for opphavere på internett. Det er et tydelig trekk over hele verden at store teknologiselskaper og plattformleverandører har stor omsetning ved at de tilrettelegger for tilgang til opphavsrettslig beskyttet innhold, eksempelvis musikk, uten at tjenestene betaler en rettferdig andel av inntektene til de som har skapt og eier innholdet.

Jean-Michel Jarre er president i CISAC, som arbeider for opphavere verden over. Denne uken er det generalforsamling i Lisboa. Foto: M. Kuenster

– Globaliseringen har medført en stadig økende konsentrasjon av teknologigiganter med enorm makt som ønsker tilgang til kreativt innhold uten å betale anstendig og rettmessig for det. CISAC oppfordrer derfor myndigheter i alle land til å rette opp i dette. Det må kanaliseres rettferdig verdi for bruken av kreative verk tilbake til opphaverne som har laget dem, og ikke til de digitale plattformene som utnytter juridiske smuttfull for å tjene penger på dem, sier Jean-Michel Jarre, som er president i CISAC.

Generaldirektør i CISAC, Gadi Oron, gir samme oppfordring til verdens myndigheter:
– Kunstnernes forvaltningsselskaper må ha rettferdige rammebetingelser i form av et fungerende marked for at de skal kunne lisensiere sine repertoarer. Dagens situasjon er langt i fra rettferdig. Mange digitale plattformer som dominerer innholdsdistribusjon benytter utdaterte lover eller juridiske smutthull for å unngå å betale vederlag til skaperne, og samler opp enorm omsetning med utgangspunkt i opphaverne. Denne urettferdige situasjonen må rettes opp i.

CISAC har det siste året sett en rekke positive resultater i den globale kampanjen for rettferdig vederlag til opphavere. Sammen med en rekke andre kunstnerorganisasjoner har arbeidet bidratt til å gi manusforfattere for TV og film en rett til å tjene vederlag i Chile og Colombia, noe som bidrar sterkt til at disse yrkesgruppene kan livnære seg av sitt virke i disse landene. CISAC har også sett fremgang i arbeidet med å gi visuelle kunstnere rett til å få en andel av inntektene når gallerier og auksjonshus selger kunsten deres videre. Momentum for en internasjonal implementering av dette er økende i etterkant av den første heldagskonferansen dedikert til dette temaet i FN-organet WIPO i april 2017.


Les mer om CISAC på cisac.org

CISACs årsrapport ble offentliggjort 8. juni, og kan leses her.  

Skriv under for Europas komponister og tekstforfattere

I fjor skrev mer enn 700 av våre medlemmer, og totalt rundt 22 000 europeiske skapere, under på kampanjen makeinternetfair.eu. Nå ber vi deg som skriver musikk om å gi din støtte og ditt navn til en ny underskriftskampanje.

Skriv under her: makeinternetfair.eu

Under dekke av eksisterende EU-lovgivning påberoper brukergenererte tjenester, typisk sosiale medier, seg fritak for ansvar for det innhold som deles og brukes på tjenestene. De mener derfor også at de ikke trenger å dele av inntektene de har fra blant annet musikk med komponistene, låtskriverne og sangtekstforfatterne som har skrevet og eier musikken. Dette kalles «Transfer of value».

– En stor urettferdighet
– «Transfer of value» er en stor urettferdighet mot TONOs medlemmer, og andre europeiske komponister, låtskrivere og sangtekstforfattere. EUs opphavsrettspakke, som ble lansert i fjor høst, gikk ikke langt nok i å ansvarliggjøre plattformtjenestene. Vi vet samtidig at det er sterke krefter som ikke sympatiserer med vår sak. Vi ber derfor våre medlemmer om å gi sin støtte og sitt navn til det nye oppropet, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

Lansert under «Meet the authors»
Den nye underskriftskampanjen ble lansert under «Meet the authors», et arrangement i Brüssel i forrige uke, hvor TONO, som medlem av de europeiske forvaltningsorgansasjonenes lobbyorganisasjon Gesac, var medarrangør. Vi ber deg nå om å skrive under igjen. Dersom du skrev under i fjor har du fått en mail om dette. Det er ikke satt noen formell frist, men gjør det gjerne så raskt som mulig. Det tar ikke mer enn ett minutt eller to.

Skriv under her: makeinternetfair.eu


Bakgrunnsstoff:

 

10 spørsmål til Marte Wulff

Marte Wulff slapp nylig sin femte soloplate. I sommer er hun festivalaktuell. Vi har stilt henne noen spørsmål.

Navn: Marte Wulff
Alder: 36
Aktuell med: Sin femte soloplate, vårturné og sommerfestivaler (PIP)
TONO-medlem siden: 2005

Hva het den første sangen du skrev?
Den tror jeg het noe sånt som «Tenk om», og den var inspirert av en melodi jeg hørte på tv-serien Fragglene.

Hva het den foreløpig siste sangen du skrev?
Den siste jeg skrev var faktisk på engelsk av en eller annen grunn, det bare ble sånn og den ble veldig fort ferdig. Den handler om moren min som ble syk og døde ganske nylig, og jeg kalte den visst for “Old hands”.

Hva jobber du med nå?
Nå for tiden jobber jeg med musikk til, og planlegging av, to ulike samarbeidsprosjekter jeg skal gi ut musikk med. Jeg har også så smått begynt å skrive til min sjette soloplate,  samt en del andre type småtekster som forhåpentlig skal bli til noe større med tiden.

Hva er karrierehøydepunktet ditt så langt? 
Det er uten tvil da jeg fikk fremføre min forrige soloplate Utlengsel  for 500 mennesker i Kilden konserthus i Kristiansand sammen med KSO (Kristiansand symfoniorkester). All musikken var spesialskrevet for, og innspilt med, symfoniorkester. Å få gjøre det live var virkelig stort.

Hvordan lager du sanger?
Jeg prøver å ikke gå i veien når de kommer til meg i små biter her og der. Melodier kommer ofte lett, og så finner jeg akkordene, samtidig eller etterpå. Jeg spiller inn små snutter til stadighet. Tekstidéer krever gjerne mer etterarbeid, men det er også noe av det jeg synes er mest givende å jobbe med. For meg er det viktig at jeg føler at jeg har noe å formidle.

Har du noe favorittinstrument du skriver musikk på?
Spiller helst piano, men veksler mellom det og gitar. Det blir litt mer variert slik, synes jeg.

Hva gjør du når du ikke bedriver musikk?
Da skriver jeg andre ting alene eller i grupper, er sammen med mennesker jeg elsker eller liker, leser bøker, mediterer daglig, prøver å utvikle meg på flest mulig områder, går på ulike kurs, sykler rundt i Oslo eller finner noe fin natur eller reiser til andre byer for å se ting og kanskje høre en konsert eller to.

Hva er din største musikkopplevelse?
Å høre mine egne sanger fremført av et symfoniorkester for første gang overgår faktisk det meste.

Er det noe vi burde ha spurt deg om?
Dere kunne spurt meg om det er noen ting jeg gjerne skulle gjort mere av, eller om det er noe annet jeg kunne tenke meg å jobbe med etterhvert?

Og hva er svaret ditt på det spørsmålet?
Ja! Jeg har lyst til å skrive mer tekster og låter for andre også, på oppfordring, og så har jeg lyst til å lage musikk for film og teater, skrive scenetekster og andre tekster, spille i flere band, kore for andre folk i studio og få flere utfordrende kunstneriske oppdrag og oppgaver på ulike områder. For å nevne noe. Mange takk!

Vi ba Marte om en videohilsen, og voila:

FOTO: Julia Naglestad

Musikkforlag kan få Kopinor-penger

Musikkforlag kan nå søke Musikkforleggerne om å motta Kopinor-vederlag. Fristen er 9. juni.

Musikkforleggerne, som er en av tre gruppeforeninger i TONO, mottar fra Kopinor vederlag for kopiering av trykte norske musikkverk. Som medlemsorganisasjon i Kopinor har Musikkforleggerne ansvar for forvaltning og fordeling av slike vederlag. Nå er det vedtatt nye retningslinjer og kriterier for denne ordningen.

Musikkforleggerne, som håndterer søknadene, er avhengige av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag. Dersom dette ikke sendes inn vil det ikke kunne fordeles vederlagene. Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver, men ikke hvilket verk som er kopiert.
Det er kun norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge som kan motta Kopinor-vederlag.

Mottakere av vederlag deles opp i to grupper, utgiverforlag og rettighetsforlag.
Utgiverforlag er de som utgir noter, og vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om noteutgivelser:

A)  Eldre utgivelser
B)  Nye utgivelser siste kalenderår

Skjemaer finnes på: http://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/

For rettighetsforlag avregnes vederlag på grunnlag av innrapportert informasjon om verk utgitt på noter, samt på grunnlag av norsk hovedavregning i TONO, og her må det leveres følgende skjemaer:

A)  Tredjemannslisensieringsskjema
B)  Fullmakt TONO

Skjemaer finnes på: http://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/

Korps- og kirkeområdet
For Kopinor-vederlag innbetalt av korps gjøres det en fordeling basert på selvangivelse for verk, og totalt antall utgivelser. Fra kirkeområdet gjøres det en fordeling basert på en prosentuell andel av verksmasse. Dette kan rapporteres inn pr. mail til: [email protected].

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke.

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: [email protected].