(Foto: istockphoto)
(Foto: istockphoto)

TONO er 26 000!

I forrige uke rundet TONO 26 000 rettighetshavere. Medlemssjef Jan Espen Storo peker blant annet på Internett, foredrags- og informasjonsarbeid og gode TONO-ambassadører i eksisterende medlemmer som årsaker.

Det har aldri tidligere vært mer populært å bli TONO-medlem enn nå. - Med mer enn 1500 nye ingåtte forvaltningskontrakter i 2014 er nå 26 000 komponister, låtskrivere, tekstforfattere og forlag tilknyttet TONO, forteller  medlemssjef Jan Espen Storo.

– Med mer enn 1500 nye inngåtte forvaltningskontrakter i 2014 er nå 26 000 komponister, låtskrivere, tekstforfattere og forlag tilknyttet TONO, forteller medlemssjef Jan Espen Storo. (Foto: Caroline Roka)

Det har aldri tidligere vært mer populært å knytte seg til TONO enn nå.

– Med mer enn 1500 nye inngåtte forvaltningskontrakter i 2014 hører nå 26 000 komponister, låtskrivere, tekstforfattere og forlag til i TONO, forteller medlemssjef Jan Espen Storo.

16 000 flere på 10 år

Aldri før har det vært mer populært å inngå forvaltningskontrakt med TONO enn nå. Fra etableringen av TONO i 1928 tok det ca 75 år for organisasjonen rundet 10 000 medlemmer.  Veksten har eskalert dramatisk de siste 10 årene.

– Ja, det har vært en utrolig vekst, sier medlemssjef Jan Espen Storo. – Vi sender ut og mottar nye underskrevne forvaltningskontrakter hver dag. Bare i år har vi fått mer enn 1500 nye TONO-rettighetshavere.

– Hva mener du er årsaken til veksten?

– Vi har jobbet målbevisst for å øke kunnskapen om TONOs virke og funksjon. Blant annet gjennom sponsing av by:Larm og hundrevis av foredrag gjennom en årrekke mot unge, potensielle medlemmer. Men vi opplever også de som allerede er medlemmer er gode TONO-ambassadører. Det forteller meg til syvende og sist at det TONO gjør er viktig – og at vi også gjør det riktig, sier medlemssjefen.

God medlemsservice

Ett av elementene som gjør TONO attraktivt som forvaltningsselskap er kvaliteten på medlemservicen organisasjonen tilbyr. En medlemsservice som fikk svært gode skussmål i medlemsundersøkelsen i 2013, der nærmere 4000 svarte. Blant de som oppga at de hadde vært i kontakt med TONOs medlemsservice oppga 72,6 prosent at de var «svært fornøyde» eller «fornøyde» med hjelpen de fikk.

– Medlemsservice er svært kompetente, engasjerte og tilgjengelige. Vi svarer så raskt vi kan, og telefonen er åpen 8.30 til kl. 16 hver ukedag. Målet vårt er å yte verdens beste medlemsservice, sier han.

Enklere å utgi musikk

Storo peker også på at mye har endret seg med digitaliseringen av samfunnet. Det er lettere å få tak i informasjon om opphavsrett, og om TONO. Samtidig kreves det bare noen tastetrykk for å få sin musikk utgitt. Dermed kvalifiserer man også for å kunne overlate den økonomiske forvaltningen av sine verk til TONO.

–  De 26 000 representerer hele bredden av musikalske uttrykk fra samtidsmusikk til hitmusikk, og alt i mellom. Vi har både heltidskomponister og glade amatører med låtskriving og band som hobby. Vi som jobber her i administrasjonen har et brennende engasjement for dem alle, avslutter medlemssjefen.
I skrivende stund har TONOs medlemsservice mottatt og registrert 27 500 nye musikkverk fra sine rettighetshavere. Dette var ca 3500 flere enn i 2013.