8 millioner streamer musikk i Norden

– Nordmenn utmerker seg i første felles nordiske undersøkelse av streamingvaner

Den første store, felles nordiske kartleggingen av befolkningens streamingvaner bekrefter at Norden ligger helt i tet i digitaliseringen av musikkmarkedet. Undersøkelsen viser også at ingen i Norden er mer villige til å betale for å streame musikk enn nordmenn.

I alt bruker 8 millioner mennesker i Norden musikkstreamingtjenester som Spotify, WiMP og liknende.  Det gjør de nordiske landene til et ytterst attraktivt marked for digital musikk.
Spotify alene har hele 7 millioner brukere i de fire landene. Tatt i betraktning av at Spotify på verdensbasis har 40 millioner brukere (Spotify, mai 2014) vitner det om en markant digital forbrukskultur i de nordiske landene.

polaris_info_101014Størst betalingsvilje i Norge
Den nordiske undersøkelsen viser at totalt 8 av 10 nordiske internettbrukere  (13,8 millioner mennesker)  benytter tjenester som YouTube, Spotify, WiMP eller iTunes til å høre på musikk. I de markeder som normalt betraktes som ledende på musikk, gjelder kun 61 prosent (Kilde: Ipsos MediaCT 2013).

Mer enn 3.5 millioner nordiske musikkforbrukere, eller 20 prosent av de spurte, oppgir at de har betalt for digital musikk i form av nedlasting eller streaming de siste 12 måneder.  Og nettopp dette er et område hvor Norge utmerker seg.

– Norske musikkbrukere har klart størst betalingsvilje for å streame musikk i Norden. Her oppgir 36 prosent at de betaler for en streamingtjeneste. Til sammenlikning betaler kun 13 prosent av finnene for streaming. På tvers av hele Norden er tallet 20 prosent. Dette viser en svært tydelig tendens: Nordmenn er positive til å betale for bruk av musikk, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO.

Musikk: En nordisk livsstil
Undersøkelsen avdekker også at den nordiske befolkningen er ivrige delere av musikk i sosiale media. 31 prosent (48% av de mellom 15 og 24) oppgir at de har delt linker til enkeltsanger eller spillelister, og  27 prosent oppgir dessuten at de følger en eller flere artister i sosiale media.

polaris_info_1010146Mange oppgir dessuten at musikk er en viktig del av livene deres: Mer enn halvparten av de som har svart på undersøkelsen oppgir de ville synes det var svært vanskelig – eller umulig – å oppgi musikklytting.

 

Polaris Nordic Digital Music Survey 2014
Undersøkelsen ble gjennomført I Norge, Sverige, Danmark og Finland i juni 2014. Den er gjennomført som en onlineundersøkelse rettet mot internettbrukere i alderen 15 til 65 med mer enn 4 000 respondenter totalt (1000 per land). Bak undersøkelsen står de tre nordiske forvaltningsorganisasjonene for musikkskapere TONO (Norge), KODA (Danmark) og Teosto (Finland), som i 2013 dannet alliansen Polaris Nordic. Hensikten med samarbeidet er å redusere administrasjonskostnader og å øke effektiviteten i selskapenes rettighetsforvaltning.
TONO, KODA og Teosto lisensierer digitale musikktjenester i sine respektive hjemland. De tre selskapene representerer totalt 95 000 komponister , låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag, og fordelte i 2013 ca. 1,7 milliarder kroner (195 millioner Euro) til disse yrkesgruppene for offentlig bruk av deres musikk.

 
For ytterligere informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no

Se komplett grafisk fremstilling av hovedfunn her:

PolarisNordic_Digital_Music_Survey_2014_presentation