Kristian Dugstad

Rapporter konserter innen 1. oktober

17. september 2021

Husk å rapportere konserter fra første halvår 2021 innen 1. oktober.

Lever av rettigheter

7. september 2021

«På samme måte som at du betaler for maten som bonden jobber hardt for å produsere, må du også betale eieren av det musikalske verket du bruker.» Musikkforleggerne vil øke bevisstheten om rettigheter knyttet til framføring og trykking av noter gjennom ny kampanje.

TONO med nye informasjonskampanjer

1. september 2021

TONO setter i dag i gang fire nye informasjonskampanjer. Tre av dem skal rekruttere nye kunder, og én skal rekruttere nye medlemmer.

Søk Musikkfondene

1. september 2021

Det norske komponistfond, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet er søknadsordninger som har frister i løpet av høsten. Ordningene administreres av Musikkfondene og er relevante for mange TONO-medlemmer.

Introkurs for TONO-medlemmer

27. august 2021

Som nytt medlem kan det være mye du lurer på; Hvilke rettigheter ligger hos TONO? Hvordan registrerer du låtene dine? Og hva får man egentlig utbetalt? Bli med på digitalt Introkurs for TONO-medlemmer 6. september.

Dette må menigheter vite om TONO

26. august 2021

Borg Bispedømme og TONO har inngått en avtale om lisensiering av digital bruk av musikk. Her er alt din menighet eller sokn trenger å vite om rettigheter, bruk og rapportering.

Grønland kirke

Covid-19-fritak for nettgudstjenester forlenges ut september

20. august 2021

TONO forlenger covid-19-fritaket for digitale gudstjenester frem til 1. oktober. Frem til da kan dermed menigheter fortsette å direktesende gudstjenester på nett uten å betale TONO-vederlag.

Slik kan korpset ditt skape levende musikkhistorie

18. august 2021

Norsk komponistforening og Norges Musikkorps Forbund lanserer ny kampanje for å styrke og utvide norsk korpsrepertoar. Korps oppfordres til å søke om midler til bestillingsverk.

Ny tilskuddsordning for unge Oslo-kunstnere

9. august 2021

Tilskuddsordningen «Neste generasjon» skal bidra til at unge kunstnere bosatt i Oslo lettere kommer i gang med virksomhet etter pandemien. Ordningen finansieres av Oslo kommune og administreres av by:Larm i samarbeid med Creo Oslo og musikkontoret MØST. Søknadsfrist er den 15. hver måned.

Kunngjøring om ekstraordinært årsmøte 2021

9. juli 2021

Et ekstraordinært årsmøte i TONO SA avholdes 27. september kl. 18.00. Det blir mulig å delta både fysisk og digitalt.