Willy Martinsen

konsert med Oslo Ess

Her er TONOs årsrapport for 2020

27. mai 2021

Opphavsrettsinntekter er blant de største inntektsområdene i norsk musikknæring. TONO offentliggjør i dag sin års- og åpenhetsrapport for 2020, og gir med det innblikk i musikkskapernes økonomiske situasjon i et år som for TONOs del var preget av både betydelige covid-19-relaterte tap og sterke utenlands- og onlineinntekter.

TONO stengt på inneklemt fredag

12. mai 2021

I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag er TONO stengt torsdag 13. og fredag 14. mai. Vanlig åpningstid gjenopptas fra tirsdag 18. mai kl 08:30.

Nå skal gudstjenester TONO-rapporteres digitalt

10. mai 2021

Menigheter i Den norske Kirke, frikirker og andre tros- og livssynssamfunn kan fremføre musikk i seremonier uten TONO-tillatelse. De må likevel rapportere til TONO hva som fremføres, slik at TONO…

TONO forlenger Covid-19-fritak for nettgudstjenester

6. mai 2021

10. JUNI 2021 ANNONSERTE TONO AT FRITAKET FORLENGES UT JULI. LES MER HER. TONO ga tidligere i år fritak for ordinær TONO-lisensiering for digitale nettgudstjenester for perioden 1. januar til…

TONO omsatte for 712,4 millioner kroner i 2020

5. mai 2021

Vekst i inntektene fra utlandet og online til tross: Covid-19 rammet opphavere og musikkforlag hardt, og ga TONO betydelige inntektsfall på de fleste områder i 2020. Omsetningen endte på 712,4 millioner, ned 7,61 prosent fra 2019.

Kollektiv forvaltning til fordel for både musikkskapere og -brukere

22. mars 2021

Den kollektive forvaltningen gjennom organisasjoner som TONO har vært den mest fruktbare modellen for å balansere opphavernes interesser mot brukerne gjennom hundre år, skriver kommunikasjonssjef Willy Martinsen i denne kommentaren.

Status for Covid-19-kompensasjonen til TONOs medlemmer

18. mars 2021

Regjeringen kunngjorde 3. februar at den ville bevilge inntil 40 millioner kroner i kompensasjon for opphavere og musikeres tap av vederlagsinntekter gjennom TONO og Gramo. TONO er nå i prosess med Kulturdepartementet om hvordan denne kompensasjonen i praksis skal gjøres.

Spanske SGAE tilbake som CISAC-medlem

12. mars 2021

Det spanske kollektive forvaltningsselskapet SGAE er gjenopptatt som medlem i CISAC etter en omfattende reformprosess.

Tekniske problemer med «Mitt TONO»

7. mars 2021

Vi har dessverre hatt noen tekniske problemer med medlemstjenesten Mitt TONO i helgen. Vi arbeider med å løse problemene, og beklager det bryderi dette måtte medføre.

TONO gir covid-19-fritak for gudstjenester på nett

11. februar 2021

TONO gir nå nytt midlertidig covid-19-fritak for digitale gudstjenester frem til 1. juni. Dermed trenger menigheter som direktesender gudstjenester kun huske på én ting når det gjelder TONO: Å rapportere hva som blir fremført.