Willy Martinsen

TONOs årsmøte 8. juni: To saker utsatt

9. juni 2021

TONOs årsmøte 2021 ble avholdt 8. juni , men problemer med registrering av fullmakter gjorde at avstemningen i to saker måtte utsettes til et ekstraordinært årsmøte over sommeren.

CISACs årsrapport for 2021 er offentliggjort

3. juni 2021

CISAC har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2021. Rapporten gir innblikk i det verdensomspennenende arbeidet for å styrke kunstneres stilling i et år sterkt preget av covid-19-pandemien. CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for opphaveres forvaltningsselskaper («Collective rights societies»), har nå offentliggjort årsrapporten for 2020. Her presenteres det arbeid CISAC har gjort for å bidra til å…

TONOs årsmøte 2021 blir digitalt

3. juni 2021

TONOs årsmøte avholdes tirsdag 8. juni kl. 16.00 på den digitale møteløsningen Zoom.

konsert med Oslo Ess

Her er TONOs årsrapport for 2020

27. mai 2021

Opphavsrettsinntekter er blant de største inntektsområdene i norsk musikknæring. TONO offentliggjør i dag sin års- og åpenhetsrapport for 2020, og gir med det innblikk i musikkskapernes økonomiske situasjon i et år som for TONOs del var preget av både betydelige covid-19-relaterte tap og sterke utenlands- og onlineinntekter.

TONO stengt på inneklemt fredag

12. mai 2021

I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag er TONO stengt torsdag 13. og fredag 14. mai. Vanlig åpningstid gjenopptas fra tirsdag 18. mai kl 08:30.

Nå skal gudstjenester TONO-rapporteres digitalt

10. mai 2021

Menigheter i Den norske Kirke, frikirker og andre tros- og livssynssamfunn kan fremføre musikk i seremonier uten TONO-tillatelse. De må likevel rapportere til TONO hva som fremføres, slik at TONO har nødvendig informasjon for å kunne avregne et årlig vederlag fra Kulturdepartementet til denne typen musikkfremføringer. Enklere enn noensinne Nå gjør TONO rapporteringen enklere enn…

TONO forlenger Covid-19-fritak for nettgudstjenester

6. mai 2021

10. JUNI 2021 ANNONSERTE TONO AT FRITAKET FORLENGES UT JULI. LES MER HER. TONO ga tidligere i år fritak for ordinær TONO-lisensiering for digitale nettgudstjenester for perioden 1. januar til 1. juni. Denne perioden nærmer seg slutten, men samfunnet er fortsatt like preget av smittebegrensende tiltak som tidligere i år. Fysiske gudstjenester er ennå ikke…

TONO omsatte for 712,4 millioner kroner i 2020

5. mai 2021

Vekst i inntektene fra utlandet og online til tross: Covid-19 rammet opphavere og musikkforlag hardt, og ga TONO betydelige inntektsfall på de fleste områder i 2020. Omsetningen endte på 712,4 millioner, ned 7,61 prosent fra 2019.

Kollektiv forvaltning til fordel for både musikkskapere og -brukere

22. mars 2021

Den kollektive forvaltningen gjennom organisasjoner som TONO har vært den mest fruktbare modellen for å balansere opphavernes interesser mot brukerne gjennom hundre år, skriver kommunikasjonssjef Willy Martinsen i denne kommentaren.

Status for Covid-19-kompensasjonen til TONOs medlemmer

18. mars 2021

Regjeringen kunngjorde 3. februar at den ville bevilge inntil 40 millioner kroner i kompensasjon for opphavere og musikeres tap av vederlagsinntekter gjennom TONO og Gramo. TONO er nå i prosess med Kulturdepartementet om hvordan denne kompensasjonen i praksis skal gjøres.