Willy Martinsen

Spanske SGAE tilbake som CISAC-medlem

12. mars 2021

Det spanske kollektive forvaltningsselskapet SGAE er gjenopptatt som medlem i CISAC etter en omfattende reformprosess.

Tekniske problemer med «Mitt TONO»

7. mars 2021

Vi har dessverre hatt noen tekniske problemer med medlemstjenesten Mitt TONO i helgen. Vi arbeider med å løse problemene, og beklager det bryderi dette måtte medføre.

TONO gir covid-19-fritak for gudstjenester på nett

11. februar 2021

TONO gir nå nytt midlertidig covid-19-fritak for digitale gudstjenester frem til 1. juni. Dermed trenger menigheter som direktesender gudstjenester kun huske på én ting når det gjelder TONO: Å rapportere hva som blir fremført.

Regjeringen gir 40 millioner kroner til TONOs og Gramos medlemmer

3. februar 2021

Regjeringen gir TONO og Gramo til sammen 40 millioner kroner for å kompensere for medlemmenes tap av vederlagsinntekter som følge av smitteverntiltakene.

TONO skal ikke være en hindring for digitale gudstjenester

3. februar 2021

I et opprop i avisen Vårt Land mandag denne uken ba over 70 kirkearbeidere TONO om å legge til rette for digitale gudstjenester med enkelt regelverk, fornuftige priser og et effektivt rapporteringssystem. TONO svarer på oppropet med et leserinnlegg i dagens avis. Les det her.

TONOs årsmøte 2021

29. januar 2021

TONOs årsmøte avholdes tirsdag 8. juni kl. 16 på Sentralen. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 26. februar kl. 12.

TONO skal synk-lisensiere mindre videoproduksjoner

27. januar 2021

Nå har det blitt enklere å klarere rettigheter for bruk av musikk i mindre videoproduksjoner. Fra januar tilbyr nemlig TONO klarering av både synkroniserings- og fremføringsrettigheter i små videoproduksjoner som for eksempel videoopptak av direktesendte konserter og gudstjenester.

Den kreative og kulturelle næringen i Europa – før og etter Covid-19-utbruddet

26. januar 2021

Den kreative og kulturelle sektoren stod for 4,4 prosent av europeisk verdiskaping (BNP) før COVID-19. Den sysselsatte flere europeere enn telekom og bilbransjen til sammen. – Totalt har den kreative og kulturelle næringen tapt 199 milliarder euro, mer enn 30 prosent av omsetningen for 2020. Musikk og scenekunst er områdene som er hardest rammet, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

Direkte: TONO i stortingshøring om ny lov om kollektiv forvaltning

21. januar 2021

Cato Strøm taler i stortinget i dag. TONOs administrerende direktør deltar i høringen om ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.

TONO om «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v.»

14. januar 2021

TONO leverte den 13. januar inn en uttalelse til Stortingets Familie- og kulturkomite der vi gir uttrykk for vårt syn på forslaget til ny lov om kollektiv forvaltning. Les uttalelsen her.