Ascap Onstage

Er din musikk fremført «live» i USA?

Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2014? Nå kan du søke ASCAP om vederlag. Vær oppmerksom på kort frist: Mandag 11. mai.

Kan du dokumentere at du eller andre har fremført dine verk på konserter i USA kan du nå søke TONOs søsterorganisasjon ASCAP om vederlag. Ordningen kalles Ascap OnStage, og tiden for å søke er nå. Fristen er kort, TONO må ha mottatt din søknad innen utløpet av mandag 11. mai.

Det er 2014 man nå i utgangspunktet søker for, men det er også mulig å søke for opptredener i 2015. Disse skal det fylles ut et eget skjema for.  For å søke må du fylle ut et Excel-skjema som ASCAP har laget. Skjemaet finner du nederst på siden eller ved å klikke her: International OnStage Claim Form 2014 Performances.

Du må laste det ned og lagre det på din maskin, fylle det ut og deretter sende det per e-post til wenche.gjestvang@tono.no, som igjen formidler det videre til ASCAP.

Om utfyllingen av skjemaet
Pass på at skjemaet har to ark! Det er fort gjort å overse. Du må bruke én rad for hvert fremførte verk. Har flere av dine verk blitt fremført på samme konsert lager du en rad for hvert verk, hvor du angir verks-id og tittel. Minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon må fylles ut for hvert rapporterte verk, og i følgende prioriterte ordning: ISWC, ASCAP Work ID eller verksnummer hos TONO. CAE-nummer er for øvrig det samme som IPI-nummer, noe du finner ved å legge deg inn på TONOs webtjenester. Ta gjerne kontakt med Medlemsservice på MEDLEM@TONO.NO eller 22 05 72 80 for å få vite ISWC eller verksnummer i TONO.

Kunstmusikk
En kopi av det trykte programmet, dersom noe slikt foreligger, kreves for forestillinger av kunstmusikk. Oppgi filnavnet til programmet i kolonnen «attachment filename». Inkluder en pdf av det trykte programmet til ASCAP.

Du trenger kun å levere en søknad per fremføring så lenge eventuelle medkomponister er oppført og registrert som rettighetshaver i det enkelte verket. Så lenge verket er korrekt registrert med riktige opphavspersoner i verket hos TONO, kommer alle til å få betalt for verket.  Det er for øvrig ikke obligatorisk å føre opp spilletid, men det er klokt å ta det med, slik at du har mest mulig grundig dokumentasjon.


Last ned dette dokumentet, fyll det ut og mail det til wenche.gjestvang@tono.no innen utløpet av 11. mai:
International OnStage Claim Form 2014 Performances