Bestilt teatermusikk

TONO har på dette området inngått en særlig avtale med Teaterforbundet (NTO), som gjør at TONO-rettighetshavere likevel ikke trenger å forhandle direkte for fremføringer som settes opp i regi av disse.
Avtalen mellom NTO og TONO dekker retten til fremføring og retten til vederlag for fremføring av de verk TONO forvalter. Men, 50% av bestillingshonoraret regnes som forskudd på fremføringsvederlaget. Dette betales direkte til komponist. TONO følger avtalen i sine beregninger overfor teateret, og det er en fordel at du som medlem av TONO vet hvordan dette forholder seg.

Ett eksempel: Donald teater skal sette opp stykket Dollys verden, og bestiller musikk fra Mikke Mus. Bestillingshonoraret er på kr 50 000. Etter 41 forestillinger blir det beregnet at TONO skal ha kr 14 250. Dermed blir det ingen utbetaling til Mikke Mus, fordi vederlaget ikke utgjør 50% av bestillingshonoraret.