En fremføring avregnes som mekanisk når musikkverket blir avspilt fra en plate, cd, mc, musikkvideo etc.

En fremføring er levende når det er en liveopptreden og/eller når fremføringen skjer til playback. Det er dessuten et krav at kringkastingsselskapet har produsert utsendelsen. For utsendelser som ikke er produsert av kringkastingsselskapet avregnes det som levende fremføring dersom utsendelsen er direktesendt (dette gjelder også eventuelle repriser). Det er imidlertid kun de to første gangene utsendelsen/produksjonen vises, at vi avregner fremføringene som levende (gjelder pr kanal). Eventuelle etterfølgende sendinger avregnes som mekanisk fremføring.