(Foto: Cisac/Emmanuel Berrod)
(Foto: Cisac/Emmanuel Berrod)

«Get up, stand up. For music»

Slik lyder overskriften for årets «World Intellectual Property Day», som hvert år markeres den 26. april. TONOs styreleder Bendik Hofseth deltok denne uken i et panel hos FN-organet WIPO i Geneve i forkant av den viktige dagen.

Det er FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organization) som står bak «World intellectual property day», som har vært markert siden 2000.  Hensikten er å øke bevissthetsnivået og forståelsen for intellektuell eiendom.  Dét er springende nødvendig mener TONOs styreleder Bendik Hofseth:

– I et moderne, velutviklet og digitalisert samfunn er det på sin plass at man diskuterer og retter søkelyset mot vilkårene til komponister, forfattere, oppfinnere, designere og andre som lever av å skape. Da er intellektuell eiendom, og herunder opphavsretten, helt grunnleggende tematikk. Disse rettighetene er godt befestet i den fysiske verden, men det er et stykke igjen før de også har en overskuelig, trygg og bærekraftig plass også i den digitale verden. Vi trenger modeller som tar vare på alle parter fra forbrukere til skapere, fastslår han.

Må bygge strukturer
I forkant av «World Intellectual Property Day» på søndag, har det denne uken vært avholdt et fire dager langt seminar hos WIPO i Geneve i regi av komitéen for utvikling og intellektuell eiendom (Committee on Development and Intellectual Property). Hofseth deltok her i et panel med overskriften «Get Up, Stand Up: What’s ahead for Music»

– Verden er mer knyttet sammen internasjonalt enn noen gang før. Det er åpenbare gevinster ved det, men det er også utfordrende for skapere fordi vi må klare å flytte de strukturene fra den fysiske verden inn også i denne verden, sier han.

Langt igjen
Hofseth påpekte i debatten at det er enorme ulikheter fra land til land:

– For digitale avspillinger får jeg i USA bedre betalt som musiker enn som komponist. I Europa får jeg bedre betalt som komponist enn som musiker, til tross for at de fleste europeiske landene har undertegnet Roma-konvensjonen, i motsetning til USA. Skal vi virkelig lykkes globalt sett som en musikkindustri har vi et godt stykke vei igjen å gå, sa Hofseth under debatten i Sveits.

Hofseth, som har langt erfaring fra lederverv i blant annet internasjonale komponistorganisasjoner, ser likevel positive tegn etter besøket hos WIPO:

­- Det er interessant å se at musikkbransjen begynner å snakke samme språk. Jeg representerte forvaltningsselskapene og komponistene der, mens andre representerte andre deler av verdikjeden. For første gang snakker vi samme språk. Vi identifiserer problemene på samme måte, og våre agendaer er sammenfallende. Det er et godt tegn, sier han.

Foto øverst: © WIPO 2015. Photo: Emmanuel Berrod.