IT-trøbbel med konsertregistreringer

Vi abeider med å løse et problem på Mitt TONO som gjør at det ikke er mulig å registrere nye konserter.

Ivrige bruker av medlemstjenesten Mitt TONO har nok merket at vi har litt IT-trøbbel i det siste. Nå arbeider vi for fullt med å løse et problem med konsertregistreringer.
Vi beklager sterkt at det nå ikke er mulig å registrere nye konsertfremføringer. Vi er på saken, og håper det snart er løst.

Og vi beklager sterkt det bryderi dette måtte medføre.