Kopinor3

Kopinor forklarer seg på film

«Tenk deg at du bruker timer, dager og år på å skape noe …». Slik begynner den nye filmen som på ett minutt og femten sekunder forteller hva Kopinors rolle i samfunnet er.

Vi som jobber i TONO – eller BONO, Gramo eller Kopinor eller andre forvaltnings- og rettighetsorganisasjoner, har en viktig jobb i å forklare omverden hvorfor opphavsrett er så viktig. Og ikke minst: hvorfor det er så viktig og riktig å bruke opphavsrettslig beskyttede åndsverk på en måte som gjør at de som har laget og eier åndsverkene får rettmessig betalt for sitt arbeid. Dette kulturelle kretsløpet sikrer skapingen av nye verk som kommer samfunnet til gode!

Kopinor er en organisasjon av opphavspersoner og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner, og gjør på mange måter det samme som TONO, men innenfor området kopiering. Nå har Kopinor laget en film for å forklare hva de driver med.

Blir stipender
– Vi har i en tid snakket om hvordan brukerne får tilgang til innhold gjennom en kopinoravtale, og at de som skaper får betalt for bruken som en følge av dette. Penger i form av stipender gir grunnlag til å lage nye verk, noe som igjen kommer brukerne til gode. Vi satt sammen en gruppe internt som samarbeidet med Sheriff film om utvikling av ide og manus, og vi er veldig fornøyde med resultatet, sier Hege Lunde, kommunikasjonssjef i Kopinor.

Stort engasjement
I tillegg til innleid produksjonshjelp fra Sheriff, har folk fra Kopinors medlemsorganisasjoner stilt villig opp i arbeidet med filmen. For eksempel deltar komponist (og TONO-medlem!) Lasse Thoresen i filmen.

– Ja, og det at folk derfra har stilt opp og bidratt i filmen er med på å løfte interessen for den og budskapet den formidler. Ikke minst fordi nyheten om filmen blir formidlet i sosiale medier også via alle som har vært engasjerte, forteller hun.

Skal skape en følelse
Målet er at de som ser filmen skal få en følelse etter at de har sett den, at det å bruke innhold lovlig er en god ting.

– Og hvis de i tillegg blir mer kjent med begrepet opphavsrett og får en mer positiv holdning til Kopinor, så er det selvsagt en bonus ved prosjektet også. Filmen lever sitt eget liv i sosiale medier og i tillegg bruker vi den som innledning eller avslutning når vi er ute med presentasjoner om arbeidet vårt, avslutter Lunde.

Se filmen her:

Mer informasjon om Kopinor finner du her:
http://www.kopinor.no/media/presserom
Bildet øverst: Skjermdump fra filmen (Kopinor/Sheriff Film Company)