Foto: Eilon Paz
 © Eilon Paz

Jarre: – Vi trenger forretningsmodeller som gir mening

CISAC-president Jean Michel Jarre krever at FN-organet WIPO skal bidra sterkere til å verne om skapende kunstneres  rammevilkår. – Vi skapere er pro-teknologi. Men vi trenger forretningsmodeller som gir mening for alle parter, sier han.

Jean Michel Jarre er president i CISAC, hvor TONO og 250 andre kunstnerorganisasjoner fra hele verden er tilknyttet. 23. september ledet Jarre en delegasjon av kunstnere som deltok på den 54. generalforsamlingen til FN-organet WIPO, FN-organet for opphavsrett, patenter og intellektuell eiendom. Generalforsamlingen fant sted i Geneve, hvor WIPO også har sitt hovedkontor.

Store utfordringer
Komponister og andre skapende kunstnergrupper står overfor enorme utfordringer over hele verden. I mange utviklingsland finnes knapt en fungerende opphavsrett, og i tillegg har det digitale området skapt betydelige utfordringer.  Per i dag finnes ikke et grenseoverskridende rettferdig og bærekraftig økosystem på det digitale området som også ivaretar interessene til skaperne av innholdet.

Jean Michel Jarre pekte i Geneve på at skaperne er i sentrum av den digitale økonomien, og at det å utvikle bærekraftige forretningsmodeller med digitale mellommenn er avgjørende.

– Vi skaperne er pro-teknologi. Vi omfavner det og gleder oss over den tilgangen til kultur som digitale enheter og tjenester nå gir publikum – og ikke minst muligheten teknologi gir skapere til å nå et bredere publikum. Men vi trenger forretningsmodeller som gir mening for alle parter, understreket han.

WIPOs øverste leder, Director General Francis Gurry (t.v.) og CISAC-president Jean Michel Jarre i Geneve for to uker siden. (Foto: Eilon Paz)

WIPOs øverste leder, Director General Francis Gurry (t.v.) og CISAC-president Jean Michel Jarre i Geneve for to uker siden. (Foto: Eilon Paz)

Skapere må være med å forme politikken
Jarre mener at det mangler et solid juridisk rammeverk som kan være med å bygge den kreative økonomien. Han mener også at skapere og politikere må jobbe sammen for å forme en politikk som reflekterer verdien i den kreative industrien og som sikrer rettferdig betaling for skaperne, slik at en bærekraftig og dynamisk vekst blir mulig for hele verdikjeden – fra kunstneren til distributøren.

Det ble også formidlet fra talerstolen at det arbeidet EU nå gjør med opphavsrettslovgivningen vil ha stor betydning for opphavsrettslovgivningen i andre deler av verden.

– Opphavsretten henger ikke med
TONOs adm. dir Cato Strøm var ikke selv til stede i Geneve, men støtter Jarres tanker:

– Opphavsretten strever med   å henge med i den teknologiske utviklingen, og dette skaper betydelige problemer for alle parter. Vi merker det både nasjonalt, på EU-nivå og ikke minst globalt. Det er frustrerende å se for eksempel et EU som løper bena av seg for å legge til rette for de store, multinasjonale distributørene – ofte ved å innføre nye unntak og «oppmykninger» av opphavsretten. Vi trenger å få gjenopprettet en rettferdig balanse mellom samfunnets interesser og rettighetshavernes interesser. TONO forsøker å være med å påvirke gjennom GESAC, som er den europeiske paraplyorganisasjonen for selskaper som TONO, og gjennom CISAC, som er den globale organisasjonen for alle typer skapende kunstnergrupper, sier Strøm.

Saken er også omtalt i Music Week og Billboard

Om CISAC:
Med Jean Michel Jarre som president, arbeider CISAC for å beskytte rettighetene til skapere og rettighetshavere over hele verden.  Organisasjonen, som ble grunnlagt i 1926 har non-profit-status, og har hovedkontor i Frankrike, med regionale kontorer i Burkina Faso, Chile, Kina og Ungarn. CISAC har 230 medlemsorganisasjoner, som alle arbeider for komponister og andre skapende kunstnergrupper, eksempelvis innen film, drama, litteratur og billedkunst. Organisasjonene kommer fra 120 land og gjennom disse er mer enn 3 millioner skapere representert av CISAC.  CISACs rolle er å sette organisasjonene i stand til å sømløst gjøre en optimal jobb for organisasjonenes medlemmer, og sørge for at bruken av deres verk gir økonomisk kompensasjon fra hvor som helst i verden. I 2012 innhentet de 230 CISAC-medlemsorganisajsonene € 7.8 milliarder euro i vederlag til sine medlemmer. Besøk www.cisac.org

 

Jean Michel Jarre holder sitt innlegg på WIPOs 54. generalforsamling.  (Foto: Eilon Paz)

Jean Michel Jarre holder sitt innlegg på WIPOs 54. generalforsamling. (Foto: Eilon Paz)