Jonathan Vahsen Photography - Loca Tangata

Krever ny agenda for det kreative Europa

Europeiske forvaltningsorganisasjoner, med til sammen 900 000 medlemmer, krever nå at EU øker innsatsen for å styrke det kreative Europa. Stikkord er innovasjon, arbeidsplasser, økonomisk vekst, ivaretaking av kulturell variasjon og byggingen av europeisk identitet. Det hele ble markert med arrangementet «Meet the authors» i Brussel tidligere denne uken.

På onsdag var 34 komponistorganisasjoner og noen av deres medlemmer samlet i den belgiske hovedstaden for å møte medlemmer av Europaparlamentet, beslutningstakere fra EU-kommisjonen og representanter for medlemsstatene.

– Det har nylig blitt valgt inn nye medlemmer i EU-parlamentet, og hensikten med seminaret «Meet the authors» var å komme i dialog med disse viktige beslutningstakerne og å diskutere fremtiden og verdien av kulturindustrien i Europa, ikke minst med tanke på hvordan europeiske, politiske beslutningstakere kan støtte det kreative Europa, forteller Cato Strøm, adm. dir i TONO.

Adm. dir i svenske STIM, Karsten Dyhrberg Nielsen (t.v.) og TONOs adm.dir Cato Strøm i engasjert diskusjon i Brussel på onsdag.

Adm. dir i svenske STIM, Karsten Dyhrberg Nielsen (t.v.) og TONOs adm.dir Cato Strøm i engasjert diskusjon i Brussel på onsdag.

Opphavsretten gir vekst
Komponistene og deres organisasjoner ønsker å vise EU nødvendigheten av å prioritere kultur som en naturlig og sentral del av europeisk økonomi, og som et viktig område for skaping av arbeidsplasser og vekst.

– Innovasjon og de kreative industriene, som komponistene er del av, er nøkkelområder for økonomisk vekst i Europa i årene fremover. Det er ideene som skal drive Europa fremover, og da trenger vi lovverk som tar vare på intellektuell eiendom og opphavsrett, sier Strøm.

Komponist Michael Price (t.h.) har arbeidet med alt fra Ringenes Herre til BBC-serien Sherlock. Price fortalte om hvor vanskelig det var å skape en sunn økonomi som komponist.

Komponist Michael Price (t.h.) har arbeidet med alt fra Ringenes Herre til BBC-serien Sherlock. Price fortalte om hvor vanskelig det var å skape en sunn økonomi som komponist.

I EU foregår et arbeid for å «modernisere» opphavsretten. Det ble påpekt mange ganger fra paneldebattene på «Meet the authors» at dette i praksis betyr at vernet om de som skaper Europas musikk skal svekkes til fordel for kommersielle tilbydere som ønsker å profitere på det skapte innholdet, eks. gjennom tjenester ut mot forbrukere. Og selv om komponistene på alle måter ønsker et samarbeid med slike aktører, så må det skje på en måte hvor ikke skaperne av innholdet står med lua i hånda.

– Opphavsretten er praktisk talt det eneste virkemiddelet samfunnet har for å sikre at det kan skapes ny musikk. Det finnes ingen komponistbedrifter med sysselsatte musikkskapere. Det dreier seg i all hovedsak om svært sårbare enkeltpersonforetak. Opphavsretten gir komponister både verdighet og mulighet til å sysselsette seg selv, sier Strøm.  – Skapere vil jo at musikken deres skal brukes, men de må få beholde retten til kontroll over musikken og mulighet til å få anstendig betalt. Vi er ganske lei av at opphavsretten kalles et hinder for vekst, når det er tvert om. Opphavsretten muliggjør økonomisk vekst, skaping av arbeidsplasser og vekst i det digitale markedet, avslutter Strøm.


Dersom du gjerne skulle ha hørt mer fra paneldebattene og innleggene på «Meet the authors», så kan du høre opptak fra disse ved å klikke deg inn her.
På mandag vil det bli publisert videoopptak fra arrangementet på denne siden.
Besøk gjerne www.meettheauthors.eufor ytterligere informasjon.

Bildet øverst i artikkelen er av bandet Puggy, som spilte på seminaret.