Nye tall: Kulturell og kreativ sektor er en av Europas viktigste økonomier

  • 7 millioner europeere jobber i kulturell og kreativ sektor
  • Bare bygg og anlegg og serveringsbransjen sysselsetter flere
  • De kreative, opphavsrettsavhengige næringer skaper økonomisk vekst i Europa

(Brussel/Oslo, 2. desember 2014) En ny undersøkelse utført av EY (tidl. Ernst & Young) viser at Europas kulturelle og kreative sektor gir arbeid til 2.5 ganger flere enn bilindustrien og fem ganger flere enn telekommunikasjonssektoren. Den sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0.7 prosent årlig. 

EY CoverKreativ og kulturell sektor viser vei i et Europa i økonomisk krise. Det viser en ny EY-undersøkelse  som i dag er offentliggjort (www.creatingeurope.eu) og presentert for EU. Kreativ produksjon utgjør nemlig selve livsstrømmen i den digitale økonomien i Europa.

– Den kreative og kulturelle sektoren skaper fem ganger flere europeiske arbeidsplasser enn telekommunikasjonssektoren, og to og en halv gang mer enn bilindustrien. Skapere av kreative uttrykk lager innholdet som driver den digitale økonomien. Sektoren har opphavsretten som sitt åndedrett, og det er helt avgjørende for den europeiske økonomien at myndigheter, nasjonalt og i EU, legger godt til rette for sektorens fortsatte vekst , sier adm. dir i TONO Cato Strøm.

Samlet kreativt Europa bak undersøkelsen
Undersøkelsen heter «Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU», og er gjennomført av anerkjente EY på vegne av GESAC (den europeiske paraplyorganisasjonen for komponisters forvaltningsorganisasjoner) og 18 andre organisasjoner.  Elleve sektorer er analysert: Bøker, aviser og magasiner, musikk, utøvende kunst, TV, film, radio, spillindustrien, grafisk design, arkitektur og reklame.   Studien er den første i sitt slag som kartlegger hele bredden av Europas kreative og kulturelle næringer.

Lokomotiv i europeisk økonomi
Undersøkelsen viser at sektoren er et lokomotiv i europeisk økonomi. Den kreative og kulturelle sektoren har en årlig omsetning på 535.9 millarder Euro (ca 4800 milliarder kroner).  7 millioner mennesker i EU-landene er sysselsatt i sektoren. 19.1 % av disse er yngre enn 30 år. Sektoren har hatt jevn vekst gjennom hele finanskrisen. Fra 2001 til 2011 økte næringenes inntekter fra det digitale markedet med 30 milliarder euro (272 mrd kroner) kombinert for alle sektorer.  For innspilt musikk har det vært en økning på 109 prosent mellom 2009 og 2013.

– Tydeligere enn noen gang dokumenteres det nå at kulturell og kreativ sektor spiller en stor rolle  for europeisk økonomi. Den er i vekst, men den burde vært langt større fordi de største innholdsleverandører på internett langt på vei er skjermet fra ansvaret for å betale for bruk av innhold.  Det skapes enorme verdier som rettighetshavere ikke får sin andel av. Det er ikke bare trist, men det er alvorlig for europeisk økonomi og europeiske arbeidsplasser. Vi må kunne forvente at EU-kommisjonen adresserer «safe harbour»-regimene som er forankret i det, etter min mening, foreldede E-handelsdirektivet fra 2000,  sier Cato Strøm.

Fremtidig vekst
Mye peker på at sektoren kan være en driver for europeisk økonomi i fremtiden. Den kjennetegnes nemlig blant annet av å trenge lokal arbeidskraft samtidig som den også tiltrekker seg unge mennesker. Gjennom den økonomiske krisen har sektoren økt sysselsettingen med 0.7 prosent i året, i motsetning til den generelle europeiske sysselsettingsgraden som har hatt en årlig reduksjon på 0.7 prosent. Vekst i disse opphavsrettsavhengige næringene krever også at EU og nasjonale myndigheter sørger for gode rammebetingelser for næringene.

Last ned og les undersøkelsen på www.creatingeurope.eu 

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no

Om Gesac:
Oppdragsgiver for undersøkelsen er Gesac, i et samarbeid med en rekke andre kunstnerorganisasjoner. TONO er medlem i Gesac, som er en paraplyorganisasjon for 34 av de største forvaltningsselskapene for komponister i EU-landene, Sveits, Island og Norge. Organisasjonen representerer ca en million skapere og rettighetshavere innen musikk, audiovisuell produksjon, grafisk design, litteratur og dramtikk, samt musikkforleggere. Organisasjonen har kontor i Brussel.


Gesacs partnere i undersøkelsen:
 

EUROCOPYA European Federation of Joint Management Societies of Producers for Private Audiovisual Copying
EVA European Visual Artists
FIAPF International Federation of Film Producers Associations
IFPI International Federation of the Phonographic Industry
IMPALA Independent Music Companies Association
IVF International Video Federation
SAA Society of Audiovisual Authors
Organisasjoner som støtter undersøkelsen:
ACE Architects’ Council of Europe
AEC European Association of Conservatoires
AER Association of European Radios
EACA European Association of Communications
ECSA European Composer and Songwriter Alliance
EGDF European Games Developer Federation
EPC European Publishers council
FEP Federation of European Publishers
FERA Federation of European Film Directors
FSE Federation of Screenwriters in Europe
IMPF Independent Music Publishers Forum