Rambøll

Kulturrådets bransjestatistikk for 2013 er klar

Onsdag 28. april lanserer Kulturrådet bransjestatistikken Musikk i tall, som kartlegger omsetningen i norsk musikkbransje. I følge rapporten var musikkfeltets samlede opphavsretts- og vederlagsinntekter på 916 MNOK, en økning på 11 prosent fra året før. 

Det er det andre året Kulturrådet utvikler rapporten som beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2013. Rapporten viser samlet omsetning for opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter. Rapportene er skrevet av Rambøll Management Consulting, og statistikken er basert på bransjens egne tall. TONO har vært en av prosjektets sentrale bidragsytere i form av tall og faktagrunnlag samt deltakelse i prosjektets referansegruppe.

11 prosent økning i vederlagsinntekter
«Musikk i tall» viser at norsk musikkbransje omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2013, en økning på 18 % fra 2012. En stor del av økningen skyldes økte konsertinntekter, som har økt med 27 prosent fra 2012 til 2013 . Omsetningen fra digitalt salg av musikk har økt med 36 % på ett år. Rambølls analyser viser at de samlede opphavsretts- og vederlagsinntektene til musikkfeltet i Norge til sammen utgjorde 916 millioner kroner i 2013, inkludert eksport. Det tilsvarer en økning på 11 prosent fra 2012, da de totale inntektene for feltet var på 823 millioner kroner.