LINDEMANPRISEN 2015 – INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER

Hvert år deler stiftelsen Lindemans Legat ut Lindemanprisen til en komponist, utøver eller musikkpedagog som «har ydet en spesielt fortjenstfull og/eller betydningsfull innsats i norsk musikkliv». I 2015 skal prisen gå til en som har gjort en slik innsats som komponist.

Lindemanprisen ble opprettet i 1978 av styret for Lindemans Legat. Ved å fremheve innsatsen til særlig fremtredende aktører i dagens musikkliv, hedres samtidig Lindeman-familiens store innsats i tidligere tiders musikkliv.lindeman

Kandidater til prisen kan nomineres av institusjoner, organisasjoner eller minimum tre enkeltpersoner. Nominasjoner skal inneholde fyldige, dokumenterbare begrunnelser.

De sendes, fortrinnsvis elektronisk, til styrets leder, Einar Solbu * innen 1. mars 2015.

Innkomne nominasjoner vil bli vurdert av et eget fagråd som fremmer innstilling overfor Lindemans Legats styre som i sin tur fatter beslutning om hvem som blir årets priskandidat.

Kandidatens navn vil bli offentliggjort ultimo august/primo september, og prisen vil bli delt ut ved en høytidelighet på Norges musikkhøgskole i oktober.

Mer informasjon om Lindemanprisen og oversikt over tidligere priskandidater finnes på www.lindemanslegat.no.

*Styreleder Einar Solbu, Kalkfjellet 29, 1387 Asker , tel: 91568343, einar.solbu@eskulturdialog.com